Wypłata świadczeń alimentacyjnych do rąk pełnoletniego syna

Pytanie:

Czy, jeśli mój syn jest już pełnoletni, to mogę wypłacać świadczenia alimentacyjne do jego rąk a nie byłej żony?

Masz inne pytanie do prawnika?

13.5.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Wypłata świadczeń alimentacyjnych do rąk pełnoletniego syna

    Uzasadnienie dla wypłaty świadczeń alimentacyjnych do rąk byłego małżonka, ustaje w momencie osiągnięcia przez uprawionego do świadczeń alimentacyjnych pełnoletniości, a co za tym idzie pełnej zdolności do czynności prawnych (jedynie wyjątkowo w przypadku częściowego bądź całkowitego ubezwłasnowolnienia osoby pełnoletnie pozbawione są pełnej zdolności do czynności prawnych. Z chwilą osiągnięcia 18 roku życia uprawniony może w pełni dysponować otrzymywanym środkami. Stąd też od tego momentu podmiot zobowiązany do uiszczania świadczeń alimentacyjnych powinien przekazywać środki na jego rzecz, bez pośrednictwa drugiego małżonka. Skutek ten następuje z mocy prawa, nie jest konieczna interwencja sądu w tej sprawie .
Zatem w takim przypadku nie jest konieczne składania żadnego wniosku/pozwu, ani prowadzenie postępowania sądowego. Z chwilą osiągnięcia przez Pana syna 18 roku życia, może Pan uiszczać świadczenia alimentacyjne bezpośrednio do jego rąk.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: