Zakres ochrony wzoru przemysłowego

Pytanie:

"Jaki zakres ochrony przysługuje z tytułu ochrony wzoru przemysłowego firmy X, jeśli nie został on zarejestrowany w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego ?"

Odpowiedź prawnika: Zakres ochrony wzoru przemysłowego

Zakres ochrony przyznany na zasadach wzoru wspólnotowego obejmuje każdy wzór, który nie wywołuje u poinformowanego użytkownika innego ogólnego wrażenia. Dla określenia zakresu ochrony należy wziąć pod uwagę stopień swobody twórcy przy opracowywaniu wzoru.
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na fakt, że brak wzoru przemysłowego firmy X w rejestrze Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego ( OHIM ) nie oznacza, że nie jest on chroniony jako wspólnotowy wzór przemysłowy.

Może bowiem on korzystać z ochrony jako tzw. niezarejestrowany wzór wspólnotowy. Ochrona taka przysługuje, jeżeli wzór jest udostępniany publicznie, tj. jeżeli został opublikowany po zarejestrowaniu lub w inny sposób, lub wystawiony, wykorzystany w handlu, lub w inny sposób ujawniony z wyjątkiem przypadków, gdy wydarzenia te nie mogły stać się dostatecznie znane podczas zwykłego toku prowadzenia spraw środowiskom wyspecjalizowanym w danej branży, działającym we Wspólnocie.
Zarówno wzór zarejestrowany, jak i niezarejestrowany jest chroniony jako wzór wspólnotowy w zakresie, w jakim ten wzór jest nowy i posiada indywidualny charakter.


Ochrona niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego obejmuje okres trzech lat przez okres, rozpoczynający się od dnia, w którym został po raz pierwszy udostępniony publicznie, przy czym wzoru nie uważa się za udostępniony publicznie, jeśli został on ujawniony jedynie osobie trzeciej pod wyraźnym lub dorozumianym warunkiem zachowania poufności. Ochrona ta obejmuje jedynie prawo do zakazywania naśladownictwa cudzego wzoru.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika