Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym

Pytanie:

Czy są jakieś uregulowania, które mówią, że dziecko które uczy się, dojeżdża do szkoły i pracuje w gospodarstwie rodziców może okres pracy zaliczyć do okresu, który dawałby prawo do emerytury? Czy jest mowa o odległości do szkoły? Jaka odległość od szkoły wyklucza możliwość pracy w gospodarstwie w wymiarze przekraczającym połowę normalnego wymiaru?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.7.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zaliczenie pracy na gospodarstwie rolnym

Art. 10 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wskazuje na niedopuszczalność stosowania (przez analogię) wobec osoby, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach, kryteriów objęcia ubezpieczeniem domowników rolnika na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W szczególności chodzi o warunek pozostawania we wspólnocie gospodarczej z rolnikiem i stałości wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym. Należy zatem przyjąć, że żadnego znaczenia dla uwzględnienia okresu pracy w gospodarstwie rolnym nie ma zamieszkiwanie w gospodarstwie rolnym ani wykonywanie pracy stałe czy tylko sezonowe, np. w czasie wakacji. Jako przesłankę zaliczenia okresu pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, a przed objęciem ubezpieczeniem społecznym, przyjmowano ten właśnie wymiar pracy - przekraczający 4 godziny dziennie. Wiadomym jest, że w pewnych sytuacjach spełnienie tego warunku jest niemożliwe, np. jeśli dziecko mieszka w internacie znajdującym się w dość dużej odległości od domu, gdzie mogła być świadczona praca.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Emerytura kierowcy ciężarowego adr

17.12.2017 przez: ladaca669

Emerytura na nowych czy starych zasadach

19.4.2017 przez: emilkaaa