Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Pytanie:

Jaki organ jest właściwy w sprawie złożenia odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

7.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Złożenie odwołania od decyzji organu samorządu terytorialnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

Organem odpowiednim do złożenia odwołania będzie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie (ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa). Przy czym:

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Gabinet

26.3.2017 przez: milosz55

Udzielaj porad prawnych online

20.8.2015 przez: GetSmarter

pisma do spólek

30.1.2014 przez: niebieska123