Zmiana harmonogramu czasu pracy

Pytanie:

Zatrudniam pracownika w równoważnym systemie czasu pracy. Zatrudniam do 20 pracowników. Pracownik ma wyznaczony dzień jako dzień wolny od pracy czwartek. Zwrócił sią z pisemną prośbą do pracodawcy o zmianę dnia wolnego od pracy zamiast czwartku na piątek. Czy mogę uwzględnic wniosek pisemny pracownika?

Masz inne pytanie do prawnika?

14.12.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana harmonogramu czasu pracy

W zasadzie nie ma przeszkód, by na wniosek pracownika zmienić harmonogram jego czasu pracy np. w ten sposób, że pracownik będzie świadczył pracę w dniu dla niego wolnym od pracy w zamian za udzielenie dnia wolnego w innym terminie do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli jednak w zakładzie pracy istnieje regulamin pracy, wskazane jest, by przewidywał on możliwość zmiany harmonogramu. Ponadto sam wniosek pracownika należałoby dołączyć do jego dokumentacji czasu pracy, by - w razie kontroli - jasno wynikało, skąd pochodzi zmiana.

Należy jednak pamiętać, aby po przeprowadzeniu tej zmiany zachowane zostały inne przepisy o prawie pracy, szczególnie prawo pracownika do 11 godzin nieprzerwanego dobowego odpoczynku od pracy.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne