Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Pytanie:

Czy zmiana miejsca prowadzenia działalności powodująca zmianę właściwości urzędu skarbowego skutkuje obowiązkiem złożenia ponownego wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej? Z przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej składa się tylko raz w okresie prowadzenia działalności.

Masz inne pytanie do prawnika?

27.1.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zmiana miejsca prowadzenia działalności a karta

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie wskazują procedury, która prowadziłaby do „przejścia” podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej pod właściwość naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie zmiana miejsca prowadzenia działalności przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej nie jest wymieniana jako okoliczność powodująca pozbawienie podatnika prawa do opodatkowania w tej formie (por. art. 40 ustawy).

Art. 36 ust. 1 pkt 1 lit b) ustawy wskazuje jedynie, że podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach m.in. miejsca prowadzenia działalności. Zawiadomienia należy dokonać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 7 dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.

Porady prawne

Jednakże ponieważ opodatkowanie w formie karty podatkowej jest wyjątkiem od reguły polegającej na opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zależnym od złożenia wniosku przez podatnika, to aby uniknąć sporu z organami co do prawa stosowania karty podatkowej, podatnik powinien złożyć do naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla nowego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej, wskazując w nim, że prowadził dotychczas w innym miejscu działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej (można dołączyć do wniosku dotychczasową decyzję w sprawie karty podatkowej). Nowy organ bądź wyda nową decyzję o stosowaniu karty podatkowej, bądź stwierdzi stosowanie dotychczasowej.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne