Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Pytanie:

Uczestniczyłem w rekrutacji do pracy jako kierowca do firmy transportowej, zostałem zakwalifikowany, przeszedłem szkolenia. Podpisałem umowę o pracę jako kierowca z datą 10.12.2007. Regulamin pracy i wynagrodzeń w firmie jest wyjątkowo prosty podstawa to 1150 zł brutto, firma zwraca nadgodziny w okresie kwartalnym i zwraca godziny nocne, a że praca jest cały czas poza granicami kraju firma płaci 42 euro diety za każdy dzień (punkt 20 regulaminu, w punkcie 22 jest napisane, że firma wysokość diety w uzasadnionych przypadkach może zmienić). W jaki sposób zwraca się godziny nocne kierowcom TIR, czy jest w ogóle to możliwe i dopuszczalne prawem, czy należy jednak za nie zapłacić?

Masz inne pytanie do prawnika?

19.11.2007

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Odpowiedź prawnika: Zwrot godzin nocnych kierowcy TIR-a

Ustawa o czasie pracy kierowców reguluje pracę w porze nocnej tylko w art. 21, zgodnie z którym w przypadku, gdy praca jest wykonywana w porze nocnej przez co najmniej 4 godziny, czas pracy kierowcy nie może przekraczać 10 godzin w danej dobie. W pozostałym zakresie do pracy w porze nocnej zastosowanie znajdują przepisy kodeksu pracy – art. 151[ 7] § 1 i art. 151 [8].

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy. Zgodnie z drugim z w/w przepisów pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. W stosunku do pracowników wykonujących ten może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej. Dodatek ten jest niezależny od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – jeśli praca w porze nocnej jest jednocześnie pracą w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z przepisami dotyczącymi godzin nadliczbowych pracodawca zamiast wypłaty dodatku może pracownikowi udzielić czasu wolnego od pracy w wymiarze o połowę wyższym od ilości godzin nadliczbowych. Przy pracy w godzinach nadliczbowych i w porze nocnej należy też pamiętać o zachowaniu odpowiedniego okresu odpoczynku.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne