13.9.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Aplikacja legislacyjna na nowych zasadach

Rozpoczęły się zajęcia na aplikacji legislacyjnej, po raz pierwszy wedle nowego modelu. O naborze na aplikację i systemie kształcenia czytamy w dzisiejszej „Gazecie prawnej”. Obecnie szkolenie teoretyczne (wykłady i konwersatoria) trwa dziesięć miesięcy i nadzorowane jest przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji. Na zajęcia praktyczne aplikanci uczęszczają przez 12 miesięcy. Każdy z nich szkoli się pod kierunkiem patrona, doświadczonego w procesie legislacyjnym.

Kandydatów do odbywania aplikacji mogą zgłaszać jedynie urzędy, zazwyczaj ministerstwa i samorządy, a także urzędy wojewódzkie. Egzamin wstępny to głównie rozmowa kwalifikacyjna. Egzamin końcowy składa się z części pisemnej (sporządzenie projektu aktu prawnego) i ustnej. Sama aplikacja jest płatna, ale jej koszt ponosi urząd wysyłający kandydata.

Porady prawne

W tym roku aplikację odbywać będzie 35 osób – informuje „Gazeta prawna”.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne – co się zmienia od 2020 roku?

Od dnia 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Przepisy, które wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r., usprawnią proces wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz poprawią dostępność (...)

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Kredyt konsumencki na nowych zasadach

Dnia 12 czerwca 2008 r. weszła w życie dyrektywa dotycząca umów o kredyty konsumenckie. Termin transpozycji (implementacji) tej dyrektywy do porządku krajowego upływa 12 maja 2010 r. Jeśli w tym czasie państwo członkowskie nie dostosuje doń swych przepisów, obywatele będą mogli powołać (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Przetwarzanie danych przy rekrutacji pracowników a RODO

Jak potencjalni pracodawcy powinni przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy zgodnie z RODO, czyli ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych? Jakie dane kandydatów mogą pozyskiwać i jak długo mogą je przetwarzać? Rekrutacja po nowemu 25 maja 2018 roku we wszystkich (...)

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Od 10 października obowiązek zakrywania ust i nosa nawet na ulicy...

Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski poinformowali dziś (8 października) o nowych obostrzeniach w związku z pandemią koronawirusa. Od soboty (10 października) zostaną wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa. Epidemia koronawirusa – lepsza koordynacja działań i (...)

Cmentarze zamknięte

Cmentarze zamknięte

Epidemia koronawirusa przybiera na sile, dlatego rząd zamyka cmentarze na Wszystkich Świętych Rząd reaguje na szybko zmieniającą się sytuację epidemiologiczną. Za wszelką cenę chce odsunąć wizję całkowitego zamknięcia gospodarki. Podejmuje kolejne kroki w celu zmniejszenia przyrostu (...)

CEPiK po zmianach

CEPiK po zmianach

CEPiK 2.0 wystartował – duże zmiany dla kierowców Od 13 listopada 2017 r. obowiązują przepisy znowelizowanej ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Dla wielu instytucji, np. stacji kontroli pojazdów, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, czy Straży Granicznej wiąże (...)

Państwowe egzaminy prawnicze po nowemu?

Państwowe egzaminy prawnicze po nowemu?

Jakie będą kryteria naboru na aplikacje, ile wynosić będą minima przyjęć, jak wyglądać będą egzaminy? - te i szereg innych pytań padło na dzisiejszej debacie pt. „Nowa droga otwarcia dostępu do zawodów prawniczych". Spotkanie odbyło się na Wydziale Prawa i Administracji (...)

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Nowy JPK_VAT z deklaracją za październik 2020 r.

Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy VAT składają jeden plik JPK_VAT z deklaracją. Rozliczenie podatku VAT za październik 2020 r. odbywa się według nowych zasad. Dotyczą one wszystkich czynnych podatników VAT, składających dotychczas deklaracje VAT-7 lub VAT-7K. ##baner## Od (...)

Kiedy pojawią się nowi sędziowie?

Kiedy pojawią się nowi sędziowie?

Pierwsi sędziowie z nowej szkoły trafią do sądów dopiero w 2014 roku. Na przełomie maja i czerwca pierwsi kandydaci na sędziów będą zdawać egzamin już na nowych zasadach. Nowi sędziowie trafią do sądów dopiero w 2014 r. – dziś wchodzi w życie nowa ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa (...)

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna

Jakie nowe przepisy dotyczą służby cywilnej?Prezes Rady Ministrów określił obowiązujące od 13 września 2008 r. zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji legislacyjnej dla urzędników.Na czym polega aplikacja legislacyjna? Dyrektor generalny urzędu może skierować (...)

Osoby, które przygotowują projekty ustaw powinny ukończyć aplikację legislacyjną

Osoby, które przygotowują projekty ustaw powinny ukończyć aplikację legislacyjną

Urzędnicy administracji rządowej mogą zdobyć kwalifikacje do tworzenia aktów prawnych. Służy do tego aplikacja legislacyjna (...)Aplikację prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest podzielona na dwa pięciomiesięczne semestry. Obejmuje udział w wykładach i konwersatoriach oraz wykonywanie (...)

Kto zajmie się aplikacjami?

Kto zajmie się aplikacjami?

Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych nie stanie się inicjatywą legislacyjną sejmowej komisji „Przyjazne państwo”. Taką decyzję podjęli wczoraj jej członkowie. Kiedy komisji przewodniczył poseł Janusz Palikot, zadeklarował zainteresowanie przejęciem przez nią projektu (...)

Aplikacja legislacyjna

Aplikacja legislacyjna

Jakie nowe przepisy dotyczą służby cywilnej?Prezes Rady Ministrów określił obowiązujące od 13 września 2008 r. zasady i tryb organizowania i odbywania aplikacji legislacyjnej dla urzędników.Na czym polega aplikacja legislacyjna? Dyrektor generalny urzędu może skierować (...)

Osoby, które przygotowują projekty ustaw powinny ukończyć aplikację legislacyjną

Osoby, które przygotowują projekty ustaw powinny ukończyć aplikację legislacyjną

Urzędnicy administracji rządowej mogą zdobyć kwalifikacje do tworzenia aktów prawnych. Służy do tego aplikacja legislacyjna (...)Aplikację prowadzi Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Jest podzielona na dwa pięciomiesięczne semestry. Obejmuje udział w wykładach i konwersatoriach oraz wykonywanie (...)

Kto zajmie się aplikacjami?

Kto zajmie się aplikacjami?

Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych nie stanie się inicjatywą legislacyjną sejmowej komisji „Przyjazne państwo”. Taką decyzję podjęli wczoraj jej członkowie. Kiedy komisji przewodniczył poseł Janusz Palikot, zadeklarował zainteresowanie przejęciem przez nią projektu (...)

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez adwokata aplikantowi radcowskiemu? Sąd Najwyższy uchwalił, że aplikant radcowski nie może zastępować adwokata w postępowaniu cywilnym. Przepis art. 87 k.p.c. wymienia w sposób wyczerpujący (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest (...)

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

Podczas przeszukania mieszkania zajmujący je aplikant adwokacki oświadczył, że dwa segregatory zawierają dokumenty związane z wykonywaniem funkcji obrońcy przez jego patrona oraz przez niego samego. Dokumenty te zostały zabezpieczone i przekazane do sądu zgodnie z art. 225 § 3 k.p.k. Adwokat (...)

Aplikant czy nie-Aplikant?

Aplikant czy nie-Aplikant?

Jaki jest status prawny osoby, która ukończyła aplikację radcowską czy adwokacką, ale nie zdała egzaminu końcowego? Odpowiedź na to pytanie jest ważną kwestią dla ok. 500 osób. Mniej więcej tylu aplikantów radcowskich i adwokackich nie zdało państwowego egzaminu, którego (...)

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Czy adwokat może ustanowić substytutem radcę prawnego?

Sąd Najwyższy miał udzielić odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest udzielenie dalszego pełnomocnictwa przez adwokata aplikantowi radcowskiemu? Sąd Najwyższy uchwalił, że aplikant radcowski nie może zastępować adwokata w postępowaniu cywilnym. Przepis art. 87 k.p.c. wymienia w sposób wyczerpujący (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest (...)

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

Oświadczenie aplikanta jak adwokata

Podczas przeszukania mieszkania zajmujący je aplikant adwokacki oświadczył, że dwa segregatory zawierają dokumenty związane z wykonywaniem funkcji obrońcy przez jego patrona oraz przez niego samego. Dokumenty te zostały zabezpieczone i przekazane do sądu zgodnie z art. 225 § 3 k.p.k. Adwokat (...)

Aplikant czy nie-Aplikant?

Aplikant czy nie-Aplikant?

Jaki jest status prawny osoby, która ukończyła aplikację radcowską czy adwokacką, ale nie zdała egzaminu końcowego? Odpowiedź na to pytanie jest ważną kwestią dla ok. 500 osób. Mniej więcej tylu aplikantów radcowskich i adwokackich nie zdało państwowego egzaminu, którego (...)

Dyscyplinarka za wyrok z internetu

Dyscyplinarka za wyrok z internetu

Zamiast przygotować uzasadnienie i wyrok samodzielnie, aplikant kupił je w internecie za 200 zł. Teraz ma zostać wyrzucony z aplikacji. To najwyższa kara dyscyplinarna – pisze Gazeta Wyborcza. Jeśli wyrok sądu dyscyplinarnego stanie się prawomocny, to aplikant będzie miał zamkniętą (...)

Zakaz pracy aplikantów adwokackich

Zakaz pracy aplikantów adwokackich

Aplikanci adwokaccy mogą pracować, ale nie mają w tym względzie wolnego wyboru. Art. 76a ustawy z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (DzU. z 2002 r. nr 123, poz. 1058 z późn. zm.) przewiduje, że aplikant może być zatrudniony przez patrona, czyli adwokata, który kieruje jego szkoleniem. (...)

Zmiany na aplikacji adwokackiej

Zmiany na aplikacji adwokackiej

Jak donosi „Rzeczpospolita” od 1 stycznia zaczną obowiązywać zmiany w regulaminie aplikacji adwokackiej. Zostanie wprowadzony także nowy program szkolenia, co stanowiło będzie reformę systemu przygotowania kandydatów do palestry. Aplikant będzie zobowiązany do samodzielnej (...)

Aplikant bez wiedzy może być skreślony

Aplikant bez wiedzy może być skreślony

Z listy aplikantów adwokackich trzeba skreślić każdą osobę, która obleje kolokwium sprawdzające wiedzę. Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzył skargę byłego aplikanta, który został usunięty z listy aplikantów za to, że dwukrotnie uzyskał z kolokwium rocznego (...)

Warunki ukończenia aplikacji notarialnej

Warunki ukończenia aplikacji notarialnej

29 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił orzeczenie w sprawie skargi konstytucyjnej dotyczącej warunków ukończenia aplikacji notarialnej. ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. § 1 ust. 2 zdanie ostatnie uchwały Nr VII/48/2009 Krajowej Rady Notarialnej (...)

Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

Nie będzie wyższych opłat za aplikacje

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga młodym prawnikom Adepci zawodów prawniczych nie muszą obawiać się podniesienia opłat za aplikacje. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, na wniosek wiceministra Sebastiana Kalety, zmieni sposób ustalania opłat, tak aby (...)

Kiedy szef może przerwać twój urlop?

Kiedy szef może przerwać twój urlop?

Szef ma prawo zażądać, by pracownik przerwał urlop i wrócił niezwłocznie do pracy. Możemy wówczas wystąpić o zwrot kosztów wycieczki czy pokoju nad morzem, za który już zapłaciliśmy. Urlop  wypoczynkowy jest jednym z podstawowych uprawnień pracowniczych. (...)

Czy aplikant radcowski może zastępować adwokata?

Czy aplikant radcowski może zastępować adwokata?

Niedopuszczalne jest udzielenie przez adwokata aplikantowi radcowskiemu pełnomocnictwa do zastępowania go w procesie, czyli tzw. substytucji. (...)Od 10 września 2005 r. (ust. 5) radcę może zastępować także aplikant adwokacki - na takich samych zasadach jak adwokata - jeżeli radca jest wspólnikiem (...)

Czy aplikant będzie płacił patronowi?

Czy aplikant będzie płacił patronowi?

Relacja patron - aplikant adwokacki najbardziej przypomina stosunek łączący ucznia i nauczyciela. Zeszłoroczny egzamin na aplikację adwokacką zdało kilka razy więcej kandydatów niż w latach minionych (w Warszawie trzy razy więcej). Stawia to adwokaturę przed nowym wyzwaniem i zmienia (...)

54 godziny wykładów i ćwiczeń oraz cztery dni praktyk - na taką nieobecność może sobie pozwolić aplikant radcowski

54 godziny wykładów i ćwiczeń oraz cztery dni praktyk - na taką nieobecność może sobie pozwolić aplikant radcowski

W grudniu Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła regulamin odbywania aplikacji radcowskiej. Wg jego nowego brzmienia aplikant radcowski może sobie pozwolić na nieobecność w wymiarze 54 godziny wykładów i ćwiczeń oraz czterech dni praktyk. Aplikanci nie będą musieli usprawiedliwiać (...)

Nowe szczegóły odbywania aplikacji ogólnej

Nowe szczegóły odbywania aplikacji ogólnej

Nauka ruszy jesienią. Rozpocznie ją w Krakowie 300 najlepszych kandydatów. Z dnia na dzień staną się oni nie tylko aplikantami, ale i słuchaczami Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Podobnie przygotowanie do zawodów prawniczych wygląda dziś w Hiszpanii, Francji czy Portugalii. Minister (...)

Sędziowie niechętni aplikantom

Sędziowie niechętni aplikantom

Sędziowie masowo odmawiają szkoleń aplikantów. Twierdzą bowiem, że korporacje za mało im płacą. System praktyk dla młodych prawników może się załamać. (...) Wynagrodzenie za miesiąc patronatu nad aplikantem radcowskim wynosi obecnie 89 zł, a nad adwokackim 175,2 zł. Mimo (...)

Tak traktuje się aplikantów

Tak traktuje się aplikantów

Niektóre sądy odmawiają młodym aplikantom przeglądania akt spraw prowadzonych przez ich patronów. Dzieje się tak bez wyraźnej podstawy prawnej.(...) Problem jest tym ważniejszy, że nie chodzi tylko o adwokatów, ale o prawie 7 tys. aplikantów pierwszych dwóch (...)

Dodatkowe poprawki dla aplikantów

Dodatkowe poprawki dla aplikantów

O warunkowych promocjach na następny rok aplikacji radcowskiej informuje „Rzeczpospolita”. Osoby, które nie zdały, do końca marca będą musiały zaliczyć kolokwium. Do tego momentu będą opłacać ¼ kosztów szkolenia. Pełną opłatę wniosą dopiero, gdy zaliczą (...)

(Bez)sensowne szkolenie aplikantów?

(Bez)sensowne szkolenie aplikantów?

Korporacje prawnicze swoim zwyczajem zaprotestowały przeciwko projektowi organizacji aplikacji zawodowych Ministerstwa Sprawiedliwości, który obejmuje m.in. zniesienie praktyk sądowych aplikantów adwokackich i radcowskich. Podstawowy argument przedstawicieli korporacji („Rz" (...)

Sędziowie nie chcą monitoringu

Sędziowie nie chcą monitoringu

Krajowa Rada Sądownictwa sprzeciwia się umieszczeniu w ramach aplikacji ogólnej zajęć z monitoringu sądów – informuje Rzeczpospolita. Prowadzeniem zajęć ma się zająć Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Krajowa Rada Sądownictwa w podjętej uchwale stwierdziła, że będą (...)

Swobodna ocena komisji egzaminacyjnej

Swobodna ocena komisji egzaminacyjnej

„Rzeczpospolita” opisuje przypadek aplikanta adwokackiego, który przystąpił do końcowego egzaminu w grudniu 2009 r. Zdający nie zaliczył części karnej egzaminu, bowiem komisja oceniająca uznała, że sporządzona przez niego apelacja zawierała błędy merytoryczne i proceduralne. Aplikant (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 586/00 stwierdził że: Występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, (...)

Opłata za usługi adwokata

Opłata za usługi adwokata

Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

Pełnomocnik substytucyjny

Pełnomocnik substytucyjny

Toczy się sprawa w sądzie cywilnym z mojego powództwa. Mój pełnomocnik nie przybył do sądu, przysłał zastępcę, aplikanta, który pobieżnie przeczytał akta, przez co musiałam tłumaczyć mu (...)

Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Aplikant radcowski wykonywał pewne czynności w sprawie za swojego nieobecnego patrona. M.in. przesłał do sądu odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty, w której jego patron jest pełnomocnikiem pozwanego (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację? Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo (...)

Pełnomocnictwo substytucyjne od adwokata

Pełnomocnictwo substytucyjne od adwokata

Mam umowę z adwokatem na reprezentowanie mnie na rozprawach o podział majątku. Odbyło się już kilka rozpraw. Obecnie mam informację, że zamiast "mojego" adwokata ma go zastępować jego pełnomocnik. (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej? Prawo karne procesowe przewiduje wyłącznie obronę adwokacką, tzn. że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona (...)

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego (...)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 k.p.c.)

Wyrok SN z dnia 20 sierpnia 2001 r. I PKN 586/00 stwierdził że: Występowanie w sprawie w charakterze pełnomocnika osoby, która nim nie może być, oznacza brak należytego umocowania pełnomocnika, (...)

Opłata za usługi adwokata

Opłata za usługi adwokata

Adwokat podjął się prowadzenia sprawy, przyjął opłatę za zastępstwo procesowe. Jest jeden pozew wytoczony przez cztery osoby, każdy z nas opłacił te koszty (każdy po 1200 zł). Kiedy przyszło (...)

Pełnomocnik substytucyjny

Pełnomocnik substytucyjny

Toczy się sprawa w sądzie cywilnym z mojego powództwa. Mój pełnomocnik nie przybył do sądu, przysłał zastępcę, aplikanta, który pobieżnie przeczytał akta, przez co musiałam tłumaczyć mu (...)

Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Opłata za pełnomocnictwo w sprawie o alimenty

Aplikant radcowski wykonywał pewne czynności w sprawie za swojego nieobecnego patrona. M.in. przesłał do sądu odpowiedź na pozew w sprawie o alimenty, w której jego patron jest pełnomocnikiem pozwanego (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację? Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo (...)

Pełnomocnictwo substytucyjne od adwokata

Pełnomocnictwo substytucyjne od adwokata

Mam umowę z adwokatem na reprezentowanie mnie na rozprawach o podział majątku. Odbyło się już kilka rozpraw. Obecnie mam informację, że zamiast "mojego" adwokata ma go zastępować jego pełnomocnik. (...)

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Reprezentacja w sądzie oskarżonego

Kto oprócz prawnika może być reprezentantem, bądź przedstawicielem osoby oskarżonej? Prawo karne procesowe przewiduje wyłącznie obronę adwokacką, tzn. że obrońcą może być jedynie osoba uprawniona (...)

Mediator w sprawie karnej

Mediator w sprawie karnej

Pokrzywdzony z powodu niewypłacania pensji przez spółkę z o.o. (przez prezes) złożył zawiadomienie do prokuratury i już skierowano przeciwko tej osobie akt oskarżenia do sądu. Pokrzywdzony otrzymał (...)

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Dwóch pełnomocników w postępowaniu sądowym

Chciałbym się dowiedzieć czy w przypadku sporu sądowego, w którym stroną powodową jest mój ojciec, może on ustanowić dwóch pełnomocników, jednego - kancelarię radców prawnych, a drugiego (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

Droga ustawy od Sejmu do Prezydenta

17 czerwca 2004 została uchwalona przez Sejm nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Ile czasu ma Prezydent na podpisanie zmian? Co oznacza "vacatio legis"? Jakie konsekwencje niesie za sobą (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Wybory samorządowe a wybory do sejmu i senatu

Czym różnią się wybory samorządowe od wyborów do sejmu i senatu? Zgodnie z art. 16 Konstytucji RP ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Czynsz regulowany w prywatnych nieruchomościach

Jestem zarządcą sądowym prywatnej kamienicy w mieście X. W ubiegłym roku wypowiedziałam wysokość stawki czynszowej z 4 do 6 zł. Najemcy, którzy posiadają decyzje administracyjne o przydziale (...)

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Zajęcie wierzytelności Urzędu Skarbowego

Dowiedziałem się w jednej z kancelarii komorniczych, że w przypadku zajęcia wierzytelności dłużnika w urzędzie skarbowym (np. nadpłaty) organ skarbowy \"blokuje\" ją jeżeli na dany dzień ona (...)

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji

Jak przestawia się tryb załatwienia skargi na pracownika organu administracji? Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego: Art. 232. § 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może (...)

Ustawa antynikotynowa

Ustawa antynikotynowa

Jestem handlowcem posiadającym 2 sklepy z tanimi papierosami w których sprzedaję detalicznie od jednej paczki papierosy poniżej ceny na paczce. Według nowej ustawy nie będę mógł sprzedawać wyrobów (...)

Skarga na bezczynność organu administracji

Skarga na bezczynność organu administracji

Do organu stopnia wojewódzkiego została złożona skarga w interesie publicznym na działalność organu pierwszej instancji. Pomimo upływu terminu wynikającego z art. 237 § 1 Kpa organ rozpatrujący (...)

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Składki na ZUS rencisty prowadzącego firmę

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w 2006 r., będące jednocześnie na rencie, były zwolnione z obowiązku wpłacania składek na ZUS. Czy w 2007 r. takie zwolnienie dalej będzie obowiązywało, (...)

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Import samochodu z USA w celu odsprzedaży

Jako osoba fizyczna przesłałem zaliczkowo kwotę 15000 $ na zakup samochodu z USA (przelew na firmę handlową z prywatnego konta ROR). Oczekuję na dostawę uszkodzonego samochodu rocznik 2004/5, który (...)

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Reforma rolna - zakres nacjonalizacji

Czy zgodnie z dekretem o reformie rolnej z 1944 roku nacjonalizacji podlegały wszystkie składniki majątków ziemiańskich? Chodzi mi szczególnie o dwory i zabudowania gospodarcze (majątek leżał (...)

Reklama wina

Reklama wina

Podobno prezydent podpisał ustawę, na mocy której będzie możliwa reklama wina w telewizji. Czy to prawda? Jeśli tak, prosiłbym o podanie numeru stosownego Dziennika Ustaw i pozycji tej ustawy. Nowelizacja (...)

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Upadłość osób prywatnych - konsumencka

Czy ustawa o upadłości osób prywatnych weszła już w życie? Gdzie i w jaki sposób można załatwić formalności związane z taką upadłością? W naszym systemie prawnym ciągle nie ma jeszcze (...)

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

Zatrzymanie osób chronionych immunitetem

W jakich warunkach istniej możliwość zatrzymania osób dysponujących immunitetem? Autorowi pytania chodzi zapewne o tzw. immunitet formalny (procesowy), który nie wyłącza odpowiedzialności karnej, (...)

FORUM PRAWNE

Zarobki-aplikant

Zarobki-aplikant czy kltos moze mi powiedziec ile zarabia aplikant kuratorski?

czy aplikant może zawrzeć ugodę?

czy aplikant może zawrzeć ugodę? czy aplikant może zawrzeć ugodę?

Komornik alimenty fa pomocy

Komornik alimenty fa pomocy Witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów. Dzisiaj załamał mi się cały świat proszę o wyrozumiałość i pomoc co mogę zrobić. Mam zasądzone alimenty, komornika, (...)

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!!

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!! Jestem początkującą aplikantką i właśnie dziś napisałam swój pierwszy akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Mam pytanie a propos wykazów, które (...)

Młodszy prawnik

Młodszy prawnik Młodszy prawnik Młodszy prawnik Numer referencyjny: MD/15/12/2017/WA1 Miejsce pracy: Warszawa Kim jesteśmy? Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Pełnomocnik za komornika

Pełnomocnik za komornika Czy aplikant komorniczy może , posiadając pełnomocnictwo, podpisywać dokumenty za komornika, jeśli nie ma go dłuższy czas? Proszę o w miarę szybką odpowiedź

Opis aplikacji

Opis aplikacji Za Wikipedią ( skoro Prezydent może to czemu nie korzystać:) ): "Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. Aplikant (...)

Aplikacja adowkacka a praca

Aplikacja adowkacka a praca Mam takie pytanie, czy mogę być zatrudniona w firmie i jednocześnie odbywa aplikację adwokacką ? § 14 1. Inne zajęcia aplikanta ? poza zajęciami wynikającymi z odbywania (...)

Zarobki-aplikant

Zarobki-aplikant czy kltos moze mi powiedziec ile zarabia aplikant kuratorski?

czy aplikant może zawrzeć ugodę?

czy aplikant może zawrzeć ugodę? czy aplikant może zawrzeć ugodę?

Komornik alimenty fa pomocy

Komornik alimenty fa pomocy Witam bardzo serdecznie wszystkich forumowiczów. Dzisiaj załamał mi się cały świat proszę o wyrozumiałość i pomoc co mogę zrobić. Mam zasądzone alimenty, komornika, (...)

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!!

Help! Pierwszy akt oskarżenia !!! Jestem początkującą aplikantką i właśnie dziś napisałam swój pierwszy akt oskarżenia z wnioskiem o skazanie bez rozprawy. Mam pytanie a propos wykazów, które (...)

Młodszy prawnik

Młodszy prawnik Młodszy prawnik Młodszy prawnik Numer referencyjny: MD/15/12/2017/WA1 Miejsce pracy: Warszawa Kim jesteśmy? Adecco Poland Sp. z o.o. należy do międzynarodowej korporacji Adecco (...)

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów

szukam adwokata z Krakowa z zacięciem do rozwodów Witajcie, szukam adwokata, który rozwikła trudna sprawę rozwodową. Maż stawia opór ze względu na małoletnie dzieci. Na Twoim miejscu szukałabym (...)

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu

Rozwód - szukam adwokata we Wrocławiu Witam, dzisiaj rano jeszcze widziałam w pracy temat w którym ktoś szukał adwokata i były opinie, a wieczorem tego tematu już nie ma. Nie wiem co się stało, (...)

Pełnomocnik za komornika

Pełnomocnik za komornika Czy aplikant komorniczy może , posiadając pełnomocnictwo, podpisywać dokumenty za komornika, jeśli nie ma go dłuższy czas? Proszę o w miarę szybką odpowiedź

Opis aplikacji

Opis aplikacji Za Wikipedią ( skoro Prezydent może to czemu nie korzystać:) ): "Aplikacja komornicza trwa 2 lata i ma na celu zapoznanie aplikanta komorniczego z całokształtem pracy komornika. Aplikant (...)

Aplikacja adowkacka a praca

Aplikacja adowkacka a praca Mam takie pytanie, czy mogę być zatrudniona w firmie i jednocześnie odbywa aplikację adwokacką ? § 14 1. Inne zajęcia aplikanta ? poza zajęciami wynikającymi z odbywania (...)

Dobry adwokat - warszawa

Dobry adwokat - warszawa Witam. Poszukuję dobrego adwokata spraw rodzinnych w wawie. Co masz na myśli mówiąc że nie jest drogi? Możesz podać jakieś kwoty? Arsen mozna zobaczyc na stronie początkujący (...)

Porady prawne