23.6.2014

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Czy można kogoś podsłuchiwać i nagrywać?

Temat afery taśmowej w mediach, skłonił mnie do opisania podsłuchów czy też nagrań z punktu widzenia ich legalności.

Czy możemy legalnie podsłuchiwać innych?

Niestety nie.

Podsłuchiwanie oraz nagrywanie rozmów bez wiedzy i zgody osób rejestrowanych jest zasadniczo nielegalne. Prawo przewiduje dwa rodzaje legalnych podsłuchów – procesowy i podejmowany w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych.

Podsłuch i nagrywanie w ramach postępowania karnego stosowane są z inicjatywy prokuratury w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. Może być stosowany w przypadku najcięższych czynów – m. in. zabójstwa, handlu ludźmi, uprowadzenia, okupu, uprowadzenia statku czy samolotu, szpiegostwa i zorganizowanej grupy przestępczej.

Porady prawne

Do podsłuchu w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych upoważnione są wyłącznie określone organy – Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Straż Graniczna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego i Centralne Biuro Antykorupcyjne. Może on być podejmowany w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń.

Poza tymi przypadkami podsłuchiwanie i utrwalanie rozmów jest zasadniczo nielegalne.

Co z detektywami?

Możliwość podsłuchiwania i nagrywania rozmów przez licencjonowanych detektywów była zasadniczo możliwa do 2013 roku. Wtedy zapadło orzeczenie Sądu Najwyższego (I KZP 17/2013) wyjaśniające, iż detektywi nie mogą w swojej działalności uzyskiwać dowodów podejmując czynności przeznaczone (i tak wyjątkowo) dla innych organów.

Jaka grozi za podłuchowanie kara?

267 k.k.

§ 1.Kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do informacji dla niego nieprzeznaczonej, otwierając zamknięte pismo, podłączając się do sieci telekomunikacyjnej lub przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez uprawnienia uzyskuje dostęp do całości lub części systemu informatycznego. 

§ 3.Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do której nie jest uprawniony, zakłada lub posługuje się urządzeniem podsłuchowym, wizualnym albo innym urządzeniem lub oprogramowaniem

Jak więc wynika z powyższego zakładanie i korzystanie z urządzenia podsłuchowego podlega karze grzywny, ograniczenia wolności czy też pozbawienia wolności do lat dwóch. Ściganie ma miejsce na wniosek pokrzywdzonego.

Nagrywany może także podjąć próbę ochrony z punktu widzenia jego dóbr osobistych (czci, dobreo imienia).

Czy mogę wykorzystać nagrania w postępowaniu sądowym?

Jeśli nagranie jest zrobione legalnie – za zgodą i widzą nagrywanego – nie ma przeszkód aby zostało ono wykorzystane w postępowaniu sądowym. Gdyby natomiast nagranie dokonane zostało nielegalnie, sąd powinien odmówić dopuszczenia dowodu.

W takich obydwu okolicznościach to sąd jednak decyduje o dopuszczeniu takiego dowodu do materiału postępowania.

(pg)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczne wakacje dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na wakacjach - pod okiem rodziców Wakacyjna beztroska sprzyja różnego rodzaju zagrożeniom, na które narażone są dzieci i młodzież. Pamiętajmy, że urlop nie zwalnia rodziców i opiekunów z odpowiedzialności za bezpieczeństwo naszych pociech. Dlatego w tym okresie szczególnie należy zapewnić im opiekę i (...)

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zatrudnianie cudzoziemców po zmianach

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców Od 1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące dostępu cudzoziemców z państw spoza UE/EOG do polskiego rynku pracy. Zmiany dotyczą głównie pracy krótkoterminowej i sezonowej.  Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Wniosek o emeryturę w obniżonym wieku można już składać Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Od 1 września br. można złożyć wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) na podstawie zmienionych przepisów. - "Od 1 września uprawnieni mogą składać (...)

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

PUE ZUS – obowiązek założenia profilu dla płatników składek

Kogo obejmie wymóg posiadania konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS? Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma obowiązek posiadać konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Umożliwi ono załatwianie spraw w ZUS online - w dowolnym miejscu i czasie. Obowiązek założenia konta na PUE ZUS wynika ze zmian w prawie (art. 1 pkt 15 i art. 15 (...)

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Czy dowód z nagrania może zostać użyty w postępowaniu cywilnym?

Na tak postawione pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ możliwość użycia w postępowaniu cywilnym dowodu z nagrania zależy od wielu elementów kształtujących stan faktyczny w danej sprawie i każdorazowo decyzja o użyciu takiego dowodu powinna byś poprzedzona  wnikliwą analizą danego stanu faktycznego i materiału dowodowego. W niniejszym artykule zostanie przybliżona (...)

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy

Montujesz kamery w miejscu pracy. Sprawdź, o czym należy pamiętać Zasady stosowania monitoringu wizyjnego w miejscu pracy reguluje Kodeks pracy. Jednak pamiętajmy, że w momencie nagrywania obrazu przez kamery, obejmującego wizerunek pracowników, dochodzi do przetwarzania danych osobowych. Zatem pracodawca w tym przypadku powinien również brać pod uwagę (...)

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

Utrwalanie procesu leczenia pacjenta na nośnikach elektronicznych jako dowód w sprawach o błąd medyczny

W ostatnich latach coraz powszechniejszą stała się sytuacja, kiedy pacjent stara się utrwalać przebieg procesu swojego leczenia, najczęściej wykorzystując do tego celu możliwości, jakie daje mu telefon komórkowy (wyposażone w aparat fotograficzny, kamerę oraz dyktafon). Potajemne nagrywanie różnych sytuacji przestało być domeną życia publicznego, a zwłaszcza polityki, (...)

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

Projekt ustawy o dostępności w konsultacjach

95% audycji w TV z napisami i audiodeskrypcją, możliwość zdawania egzaminu na prawo jazdy przez osobę niepełnosprawną w dostosowanym do jej potrzeb samochodzie, grzywny za brak dostępności – to tylko część z rozwiązań, które znalazły się w projekcie ustawy o dostępności, przedstawionym przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Po co nam ustawa o dostępności? Projekt (...)

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Jakich wydatków dotyczy zwrot VAT za materiały budowlane?

Kto może się ubiegać o zwrot VAT?  Zwroty osobom fizycznym części wydatków, poniesionych przez nie na zakup materiałów budowlanych w związku z budową lub remontem budynków mieszkalnych czy ich części wraz z infrastrukturą, mają być pokryte z budżetu państwa i wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Osobą fizyczną jest każdy człowiek od urodzenia (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek VAT dotyczy WIS? 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog (...)

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

Wiążąca informacja stawkowa (WIS) od 1 listopada 2019 r.

WIS - czyli co? Wiążąca informacja stawkowa (WIS) to decyzja, która ułatwi podatnikom stosowanie przepisów dotyczących stawek podatku od towarów i usług (VAT) i zapewni im w tym zakresie odpowiednią ochronę.  WIS będzie wiązać organ podatkowy wobec podatnika, dla którego została wydana – w odniesieniu do towaru albo usługi, która jest (...)

Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

Wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym wytyczne dla funkcjonowania stacji paliw w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Dotyczą one tzw. strefy zielonej. Co z nich wynika? Nowe, inne zasady bezpieczeństwa obowiązują zaś dla powiatów w strefie czerwonej i żółtej. ##baner## Cel wytycznych Celem wdrażanych procedur jest: Dodatkowe zwiększenie (...)

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowały wytyczne dla organizatorów targów w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce. Obowiązują one w strefach zielonych. Co z nich wynika? ##baner## Cel Celem wdrażanych procedur jest: Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia wszystkich uczestników targów oraz pracowników obsługujących (...)

Czy afera Stella Maris skończy się bez rozprawy?

Czy afera Stella Maris skończy się bez rozprawy?

Głośna afera Stella Maris może zakończyć się bez procesu sądowego – dowiedziała się nieoficjalnie telewizja TVN. Marek Słomczyński, obrońca oskarżonego ks. Zbigniewa B., powiedział, że będzie wnioskował o posiedzenie sądu bez rozprawy i o wyrażenie zgody na to, by jego klient mógł dobrowolne poddać się karze. (...)O przywłaszczenie większości z kwoty 17,5 mln zł odpowiadają (...)

CBOS: najgorszy wynik w historii gabinetu Tuska

CBOS: najgorszy wynik w historii gabinetu Tuska

W grudniu liczba zwolenników obecnego rządu zrównała się z liczbą jego przeciwników - wynosi po 31 proc. W listopadzie 2007 roku gabinet Tuska startował z poparciem 54 proc. Polaków przy 19 proc. oponentów - przypomina Gazeta Wyborcza. - Dotychczas mimo zarzutów braku skuteczności tej ekipy opinia publiczna wykazywała zrozumienie. Wiarygodność (...)

Afera o aplikacje

Afera o aplikacje

Prawdziwa burza wybuchła po naszej informacji, że Ministerstwo Sprawiedliwości nie przeprowadzi we wrześniu naboru na aplikacje sądową i prokuratorską. Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, ostro ocenił wczoraj podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej działania ministerstwa, które odstąpiło od przeprowadzenia tegorocznych egzaminów na aplikacje. Rzeczpospolita (...)

Wyroki w sprawie afery gruntowej

Wyroki w sprawie afery gruntowej

Sąd Rejonowy w Warszawie orzekł o winie oskarżonych w sprawie afery gruntowej. Piotr Ryba został skazany na 2,5 roku pozbawienia wolności z zaliczeniem 11 miesięcy aresztu tymczasowego na karę pozbawienia wolności. Andrzej K. został skazany na grzywnę w wysokości 300 stawek po 150 zł, z zaliczeniem pół roku aresztu tymczasowego na niniejszą grzywnę.Piotr Robert Ryba i Andrzej Stanisław (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nagrywanie prywatnych rozmów

Nagrywanie prywatnych rozmów

Czy nagrywanie rozmów prowadzonych przez siebie z innymi osobami bez poinformowania tych osób, że są nagrywane jest naruszeniem prawa? Jakie przepisy to regulują? Czy można nagrywać prowadzone przez (...)

Konsultacja z radcą prawnym

Konsultacja z radcą prawnym

Wystąpił pewien \"zator\" w urzędzie miejskim i placówkach zależnych. Każda informacja ustana czy pisemna musi być (wg urzędników) konsultowana z radcą prawnym. Np. proszę o informacje czy dana (...)

Fałszywe oskarżenia

Fałszywe oskarżenia

Policjant wyzywał mnie od bandytów i rozpowiadał wszystkim ludziom, że groziłem mu śmiercią (oczywiście jest to nieprawda). Pewna osoba mi to wszystko nagrała na dyktafon, a ja te nagrania nagrałem (...)

Jakie dokumenty można niszczyć

Jakie dokumenty można niszczyć

Chciałabym założyć firmę zajmującą się niszczeniem dokumentów, czy mogę niszczyć wszystkie dokumenty, które przywiozą mi klienci? Proponujemy następujące rozwiązanie. Niezbędne wydaje (...)

Wniosek o uzasadnienie postanowienia

Wniosek o uzasadnienie postanowienia

W piątek 27 kwietnia odbyła się końcowa rozprawa sądu rodzinnego w sprawie opiekuńczej. Trwała ona około 7 godzin. Jako uczestnik za zgodą sądu nagrywałem na dyktafonie część rozprawy. Nie (...)

Nagranie rozmowy telefonicznej

Nagranie rozmowy telefonicznej

Jestem właścicielem lokalu handlowego. Lokal został wynajęty na czas określony pod sklep alkoholowy. Przed upływem okresu najmu najemca w bezpośredniej rozmowie powiedział, że chce zrezygnować (...)

Dokonywanie nagrań rozmowy bez zgody rozmówcy

Dokonywanie nagrań rozmowy bez zgody rozmówcy

Klient (konsument) nagrywa rozmowę telefoniczną z pracownikiem firmy serwisowej bez poinformowania o tym fakcie drugiej strony i otrzymania od niej zgody na rejestrację rozmowy przed rozpoczęciem nagrywania. (...)

Jak powołać świadków?

Jak powołać świadków?

W procesie karnym, w którym jestem oskarżony o czyn z art. 190 par. 1 k.k. chciałbym powołać na świadków sąsiadów. Niestety nie znam ich danych osobowych i zakładam, że nikt ich mi z przyczyn (...)

Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

Monitorowanie posesji przy użyciu kamer

Czy monitorowanie/nagrywanie ukrytą kamerą video terenu wokół własnej posiadłości jest legalne? Czy można taki materiał wykorzystać w sądzie w przypadku zarejestrowania działalności przestępczej? (...)

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Nagrania magnetofonowe jako dowód

Ma odbyć się sprawa o pozbawienie opieki prawnej obecnego opiekuna prawnego nad osobą ubezwłasnowolnioną. Opiekun bił chorego, co mogę udowodnić tylko nagraniem magnetofonowym, gdzie potwierdzają (...)

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego

Jakie powinienem dodać załączniki do wniosku o rejestrację znaku towarowego? Szczegółowe wymogi dotyczące zgłoszenia znaku towarowego zawiera Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (...)

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Umieszczenie danych osobowych na stronie internetowej a ochrona danych

Chciałbym na swojej stronie internetowej umieścić dane niekompetentnego pracownika, tak aby przyszli pracodawcy/ klienci mogli uniknąć niepotrzebnych nerwów. Czy będzie to zgodne z ustawą o ochronie (...)

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

Zastrzeżenia co do protokołu z rozprawy

W trakcie rozprawy przesłuchiwano jedną ze stron. Podczas przesłuchania padło wiele bezpodstawnych zarzutów. Wszystkie zarzuty zostały skrzętnie zaprotokołowane. Następnie druga strona próbowała (...)

Godzina rozpoczęcia pracy

Godzina rozpoczęcia pracy

Jak należy interpretować w myśl obowiązujących przepisów prawa godzinę rozpoczęcia pracy? Czas pracy ustalono na godz. 7-15. Punktualnie o godzinie 7 do pokoju przełożonego zostaje przekazana (...)

FORUM PRAWNE

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie

nagrywanie rozmów przez firmy windykacyjne + przedawnienie Mam problem dotyczący konkretnie firmy kruk. Ponieważ mam zadłużenie (idea) z 2001 roku które przejeła firma windykacyjna (które już (...)

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę

Szukam skutecznej firmy windykacyjnej.Proszę o poradę Witam serdecznie, posiadam wierzytelność z sądową klauzurą wykonalności,niestety komornik nawet nie" kiwnął palcem" aby cokolwiek (...)

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą......

DZIECKO a widzenia z OJCEM kłamcą...... Małe pytanko, jak udowodnić mążowi, że nie interesuje sie dzieckiem. Od 10 miesięcy ma możliwość widzeń z dzieckiem w każdą sobotę, ale nie przyjeżdża (...)

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek

Pomogę w uzyskaniu prawa jazdy bez zaliczek Zapraszam wszystkie zainteresowane osoby służymy pomocą w uzyskaniu prawa jazdy . Do każdego klienta podchodzimy w sposób indywidualny. Rozwiązujemy (...)

ILE TRWA ROZWÓD ???

ILE TRWA ROZWÓD ??? Bardzo proszę, powiedzcie mi ile czasu trwa rozwód, jeśli zarówno ja jak i mój mąż jestesmy zgodni co do rozwodu i nie mamy dzieci.. Z góry dziękuje.. (...)

Nagranie rozmowy telefonicznej

Nagranie rozmowy telefonicznej Mam watpliwości, czy nagranie prowadzonej rozmowy telefonicznej jest sprzeczne z prawem? Nagrałam taką rozmowę z osoba, która oskarżyła mnie o grożby karalne co jest (...)

Dowód w sprawie - nagranie

Dowód w sprawie - nagranie Zostałam zmuszona przez męża (szantaż)do powiedzenia czegoś i zostało to przez niego nagrane na tel. komórkowy. Teraz mąż grozi mi że na rozprawie rozwodowej przekaże (...)

pytanie o nagranie

pytanie o nagranie pytanie o nagranie urzędnik nagrał za zgodą petenta rozmowę, gdyż petent często zmieniał zdanie i pisał skargi ze urzednuik klamie w swoich pismach. Petent został zapytany czy (...)

pytanie o nagranie

pytanie o nagranie pytanie o nagranie urzędnik nagrał za zgodą petenta rozmowę, gdyż petent często zmieniał zdanie i pisał skargi ze urzednuik klamie w swoich pismach. Petent został zapytany czy (...)

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą.

Potajemne nagranie rozmowy z pracodawcą. Witam wszystkich mam pewien problem ale nie wiem czy trafiłam do odpowiedniego działu.... Potajemne nagrałem rozmowę z moim pracodawcą, w której ten w pewnym (...)

Remont

Remont Witam chciałem się dowiedzieć kto pokrywa koszty materiałów (taśmy malarskie, folię, papiery) zabezpieczenia lokalu podczas remontu . Inwestor czy wykonawca. Pozdrawiam.

jak często należy usuwać śnieg z dachu...?

jak często należy usuwać śnieg z dachu...? Hej, mam pytanie kiedy oraz jak często należy usuwać śnieg z dachu? Właściciel który nie wywiąże się z obowiązku odśnieżania dachu może zostać (...)

Darowizna skutera.

Darowizna skutera. Mój teść ma bardzo old-schoolowy skuter. Lambrette. Ja jestem zakochana w niej normalnie... odrestaurował ją niedawno. Chce mi ją podarować, tylko wiem że z tym może być problem. Czytałem (...)

Szkoła w naszej klatce!!!!!!!!!!!!!

Szkoła w naszej klatce!!!!!!!!!!!!! Na początku mieszkanie pod nami wynajęła dziewczyna z chłopakiem, teraz mieszkają gdzie indziej a w mieszkaniu mieści się szkoła języków obcych prowadzona (...)

Wysokieobciachy.pl - co można z tym zrobić

Wysokieobciachy.pl - co można z tym zrobić W polskim internecie wybuchła kolejna "wielka" afera. Dziennikarz Gazety Wyborczej (czy Wysokich Obcasów) rzekomo pomówił posła Konrada Berkowicza. Artykuł (...)

Wysokieobciachy.pl - co można z tym zrobić

Wysokieobciachy.pl - co można z tym zrobić W polskim internecie wybuchła kolejna "wielka" afera. Dziennikarz Gazety Wyborczej (czy Wysokich Obcasów) rzekomo pomówił posła Konrada Berkowicza. Artykuł (...)

Afera taśmowa jako element kampanii wewnątrz PSL\'u.

Afera taśmowa jako element kampanii wewnątrz PSL\'u. Witam raz jeszcze. Tak sobie patrzę i tak sobie myślę i stwierdzam że myślenie prowadzi nas do tego że trzeba wyłączać wiadomości w TV. (...)

Witam w mojej miejścowosci jest afera z komornikiem i spółdzielną mieszkanową i chciałbym to zgłosić

Witam w mojej miejścowosci jest afera z komornikiem i spółdzielną mieszkanową i chciałbym to zgłosić Witam w mojej miejścowosci jest afera z komornikiem i spółdzielną mieszkanową i chciałbym (...)

Refundacja Leków - Kto bardziej winny?!

Refundacja Leków - Kto bardziej winny?! Szczerz mówiąc to ten rok nie mógł się gorzej zacząć dla PO. Afera refundacyjna niby przycichła ale jeśli ktoś wybrał się do apteki to według danych (...)

Porady prawne