Czy można potrącić wierzytelność po zawarciu układu?

6.7.2006

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jeśli postępowanie upadłościowe zakończyło się zawarciem układu, wierzyciel upadłej firmy, będący jednocześnie jej dłużnikiem, może potrącić swój dług z tego, co jest mu winien upadły.
 
(...)Sąd I instancji nie zgodził się na to potrącenie. Powołał się na art. 89 ust. 3 prawa upadłościowego i naprawczego, głoszący, że wierzyciel, który chce skorzystać z potrącenia, musi złożyć oświadczenie nie później niż przy zgłaszaniu wierzytelności.
 
(...)Stwierdził w uchwale, że po zakończeniu postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu zgodnie z art. 293 ust. 1 zd. 1 wierzyciel może dokonać potrącenia wierzytelności układowej z wzajemną wierzytelnością upadłego także wtedy, gdy nie złożył oświadczenia o potrąceniu w terminie wskazanym w art. 89 ust. 3.
 
(...)SN wyjaśnił też, że gdy wierzyciel udzielił upadłemu w zatwierdzonym układzie odroczenia zapłaty, nie ma zastosowania art. 501 kodeksu cywilnego. Pozwala on na dokonanie potrącenia także, jeśli sąd albo odpłatnie wierzyciel zgodził się na odroczenie wykonania zobowiązania przez dłużnika (sygn. III CZP 38/6).
 

 

Porady prawne
 
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne