Czy podatek Religi może zostać utrzymany?

6.8.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Ministerstwo Zdrowia podało następujące sprostowanie do doniesień prasowych:

„W związku z nieprawdziwymi informacjami opublikowanymi w dniu 4 sierpnia 2008 w artykułach „Minister Zdrowia ostrzega: podatek Religi może zostać utrzymany" i „Kopacz nie wyklucza wzrostu cen ubezpieczeń OC" autorstwa Pani Katarzyny Bartman oświadczam, że Ministerstwo Zdrowia nie planowało i nie planuje podwyższania ryczałtowej składki płaconej przez firmy ubezpieczeniowe na pokrycie kosztów leczenia ofiar wypadków. Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zakłada bowiem zniesienie obowiązku odprowadzania comiesięcznej składki w formie ryczałtu, jaki firmy ubezpieczeniowe są obowiązane uiszczać zgodnie z obecnie obowiązującym prawem (tzw. „podatek Religi").

Porady prawne

Ministerstwo Zdrowia proponuje zastąpienie opłaty ryczałtowej przekazywanej przez zakłady ubezpieczeń do Narodowego Funduszu Zdrowia, regulacją wprowadzającą regres kosztów leczenia ofiar wypadków, który zdaniem m.in. Polskiej Izby Ubezpieczeń jest znacznie korzystniejszym sposobem uregulowania odpowiedzialności finansowej sprawców za skutki spowodowanych przez siebie zdarzeń.

Pani Minister Ewa Kopacz nigdy nie planowała podnoszenia wysokości tzw. „podatku Religi" - wręcz przeciwnie - z całą determinacją dąży do jego likwidacji. Dlatego też stwierdzenie zawarte w artykule:"‘(...) Nie wykluczam w takim wypadku podniesienia podatku Religi z 12 do 20 proc.' jest nie tylko nieuprawnione ale także nieprawdziwe."

Z poważaniem
/-/ Jakub Gołąb

Źródło: www.mz.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne