Gdy w szkole działa związek zawodowy ...

26.3.2008

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Związek zawodowy obejmujący działaniem szkołę, w której przeprowadzany jest konkurs na dyrektora, powinien być reprezentowany w pracach komisji konkursowej. Zasada ta obowiązuje niezależnie od tego, czy ma on w tej szkole swoich członków. (...) Spór przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Lublinie (sygn. III SA/LU 516/07) sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy związek zawodowy obejmujący swoim działaniem szkołę, w której przeprowadzany jest konkurs na dyrektora, powinien być reprezentowany przez swojego przedstawiciela w pracach komisji konkursowej, niezależnie od tego, czy ma w tej szkole swoich członków. Sąd odpowiedział na to twierdząco.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne