27.11.2015

Agnieszka Modras

Agnieszka Modras

Radca Prawny

Jak prawidłowo udostępnić regulamin sklepu internetowego?

Jedną z podstawowych operacji jakie wykonujemy przy okazji dokonywania zakupów w sklepach jest kliknięcie checkbox’a „akceptuję regulamin”. Regulamin taki zwykle jest dostępny na stronie internetowej sklepu i podlinkowany do ww. checkbox’a. Czy jednak taka operacja powoduje skuteczne związanie klienta sklepu postanowieniami regulaminu?

Zasadą (od której są wyjątki) jest, że taki regulamin sklepu internetowego (zwany fachowo „wzorcem umownym”), którym przedsiębiorca posługuje się w wersji elektronicznej wiąże, jeżeli został udostępniony klientowi przed zawarciem umowy w taki sposób, aby ów klient mógł wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności (art. 384 § 4 kodeksu cywilnego).

Nie jest natomiast jasne czy powyższą regułę realizuje umieszczenie regulaminu na stronie internetowej sklepu  i następnie umieszczenie hiperniku przy checkboxie z akceptacją (lub wyświetlenie regulaminu  w oknie dialogowym na podstronie służącej do zawierania transakcji. Co do tego zagadnienia przedstawiciele doktryny prawnej prezentują dwa, rozbieżne stanowiska.

Porady prawne

Pierwsze, bardziej rygorystyczne stanowisko, wskazuje, że powyższa procedura jest niewystarczająca i prowadzi do skutecznego  doręczenia wzorca, a w konsekwencji nie wywołuje skutku polegającego na związaniu klienta sklepu jego regulaminem. Zgodnie z tą koncepcją, przed zawarciem umowy regulamin powinien być więc np. przesłany klientowi na jego adres poczty elektronicznej. Takie rozwiązanie gwarantuje klientowi dysponowanie własnym egzemplarzem regulaminu przed zawarciem umowy (w tym możliwość zachowania go w niezmienionej postaci), zaś przedsiębiorcy obsługującemu sklep pewność, że regulamin został doręczony. W sytuacji w której klient akceptuje regulamin, który jest podlinkowany mogą zachodzić wątpliwości jaka treść regulaminu została rzeczywiście przez klienta zaakceptowana, zwłaszcza jeśli przedsiębiorca utrwalił jedynie oświadczenie klienta o akceptacji, a nie ma dowodu na to jaką treść konkretnie klient zaakceptował. Opisany sposób gwarantuje, że  obie strony mają pewność co do tego, na co się umówiły i są chronione przed pojawieniem się innych, niekontrolowanych i nieuzgodnionych przez nie,  regulaminów. Treść wzorców na stronach www. jest bowiem ulotna – może być w każdej chwili „podmieniona” przez obsługę sklepu jak i przez klienta, który skopiował regulamin ze strony przy pomocy własnych środków i narzędzi.

Drugie, liberalne, stanowisko wskazuje, że umieszczenie linku do regulaminu (pod warunkiem, że odesłanie jest widoczne dla użytkownika i że rzeczywiście odsyła ono do tego regulaminu) jest wystarczające i zaakceptowanie regulaminu w tej formie powoduje, że klient jest zobowiązany takiego regulaminu przestrzegać. Uzasadniając to stanowisko wskazuje się, że wskazywany przepis art. 384 § 4 nie nakazuje doręczyć wzorca, a jedynie go udostępnić. To miałoby oznaczać, że sklep ma jedynie stworzyć komuś możliwości zapoznania się, wglądu do regulaminu (a to zasadniczo opublikowanie wzorca na stronie internetowej jest umożliwione). Stanowisko to jest jednak krytykowane bowiem taki sposób udostępnienia wzorca nie umożliwia klientowi sklepu zapisania wzorca w pamięci komputera (klient będzie musiał podjąć dodatkową aktywność, aby ów regulamin zapisać np. wykonać zrzuty ekranu, skopiować regulamin do edytora teksu) i nie zapewnia niezmienności tego teksu.

Orzecznictwo i doktryna nie zajęły póki co jednoznacznego stanowiska co do wyboru jednej z powyższych opcji, co może mieć wpływ praktyczny na indywidualną sytuację przedsiębiorcy prowadzącego taki sklep. Mianowicie w razie ewentualnego sporu sądowego nie będzie miał on pewności, które z ww. stanowisk podzieli skład rozpatrujący jego sprawę (chyba, że sam klient przyzna, że czuje się związany wzorcem umownym).

Jako rozwiązanie sytuacji zostało zaproponowane również rozwiązanie, które zakładałoby rozróżnienie sytuacji klienta- konsumenta i klienta – przedsiębiorcy w stosunku do konsumentów. Dla związania konsumenta regulaminem konieczne byłoby doręczenie regulaminu pocztą elektroniczną, zaś w przypadku profesjonalistów nie byłoby to konieczne. W mojej ocenie rozwiązanie niestety jest dość niepraktyczne, bowiem nie zawsze wiemy przy zawieraniu umowy czy mamy do czynienia z konsumentem, czy z przedsiębiorcą (często może się to okazać dopiero na etapie wstawienia faktury VAT).

Biorąc pod uwagę powyższe wnioski oraz fakt, że ostatecznie to przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy musi udowodnić, że klient jest związany postanowieniami wzorca,  sugerowane byłoby zastosowanie rozwiązań technicznych służących zapewnieniu tego, aby klient (zarówno konsument jak i profesjonalista) otrzymali regulamin nie tylko za pośrednictwem strony internetowej. Można  tu w szczególności skorzystać z systemu rejestracji w sklepie internetowym i umieścić treść regulaminu w wiadomości zawierającej treść regulaminu, lub wprowadzenie konieczności ściągnięcia treści regulaminu (najlepiej w formacie uniemożliwiającym edycję) przed zawarciem umowy.

Szczęśliwie powyższych wątpliwości nie muszą mieć osoby świadczące usługi za pośrednictwem swoich sklepów, drogą elektroniczną (np. usługi dostępu do treści, usługi hostingowe). Zasady publikowania regulaminów w takiej sytuacji określa odrębna ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Specyfika regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Zgodnie z tą ustawą  usługodawca nieodpłatnie udostępnia usługobiorcy regulamin przed zawarciem umowy
o świadczenie takich usług, a także - na jego żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca. To oznacza, że dla świadczenia tego rodzaju usług wystarczające jest opublikowanie treści regulaminu na stronie internetowej – wtedy bowiem została zapewniona możliwość dostępu do regulaminu. Dopiero na żądanie klienta regulamin winien być dostarczony tak, by umożliwiał jego pozyskanie i zapisanie w normalnym toku czynności, np. poprzez przesłanie regulaminu pocztą elektroniczną. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Regulamin sklepu internetowego - wzór

Regulamin sklepu internetowego - wzór

Przygotowanie dobrego (czytaj zgodnego z prawem i bez klauzul niedozwolonych) regulaminu to nie lada wyzwanie nawet dla prawnika. Bardzo często próbujemy napisać regulamin samodzielnie, korzystając z dostępnych wzorów, czy też posiłkując się regulaminami innych przedsiębiorców. (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie (...)

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Uprawnienia MŚP wobec platform i wyszukiwarek internetowych

Coraz więcej przedsiębiorców działa na platformach internetowych. Trudno już wyobrazić sobie prowadzenie biznesu bez obecności w sieci.  Dowiedz się, jakie prawa przysługują przedsiębiorcom w relacjach z platformami internetowymi i wyszukiwarkami internetowymi. ##baner## Komu (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

RODO w pracy - przetwarzanie danych w miejscu pracy.

Niniejszy artykuł uwzględnia zmiany wynikające z postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzonej ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.   Rozporządzenie 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. Rekomendacje (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Dropshipping - prawa konsumenta

Dropshipping - prawa konsumenta

Konsumencie, sprawdź, od kogo kupujesz przez internet i jakie przysługują ci prawa „Prosto od zagranicznego producenta, tanio”. „Nasi sprzedawcy z Azji”. „Klient jest importerem towaru”. Zanim skorzystasz z oferty sklepu internetowego, zachęcającego w ten (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość (...)

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych ciąży na każdym właścicielu e-sklepu czy serwisu internetowego, który taki zbiór danych gromadzi. Wiąże się to nie tylko z koniecznością jego rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ale też odpowiedniego zabezpieczenia (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

Poza zwykłą fakturą można wystawiać lub otrzymywać też inne rodzaje dokumentów księgowych. Dowiedz się, jakie faktury obowiązują w zależności od typu transakcji. Faktura VAT podstawowa Faktura VAT to najczęściej stosowna faktura w obrocie gospodarczym. Dokumentuje sprzedaż towarów (...)

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

Nie będziemy musieli już jechać do sądu, żeby przejrzeć dokumenty z procesu. Od poniedziałku będzie można je przeglądać przy pomocy konta internetowego. O udostępnieniu danych zadecyduje prezes sądu. Od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające (...)

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

stosowanie klauzul niedozwolonych może kosztować aż 10% przychodu rejestr klauzul jest regularnie uzupełniany o nowe postanowienia każdy może wystąpić z pozwem o uznanie postanowienia regulaminu za klauzulę niedozwoloną kopiowanie cudzych regulaminów nie jest dobrą praktyką   Przy (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. (...)

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Chcesz, żeby zakupy on-line były nie tylko szybkie i wygodne, ale także bezpieczne? Poznaj podstawowe zasady bezpiecznych zakupów. ##baner## SPRZEDAWCA Korzystaj ze znanych sklepów, internetowe super-okazje często okazują się oszustwami, Przeczytaj regulamin sklepu i zasady zwrotu (...)

Kontratak e-sklepów. Chcą oddalić pozwy

Kontratak e-sklepów. Chcą oddalić pozwy

Tarnowski radca prawny, który masowo pozwał właścicieli e-sklepów, może spodziewać się kontroli krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jednocześnie przedsiębiorcy nie zamierzają się poddawać i chcą zbiorowo walczyć z Tomaszem Bilskim. Nawet jeśli właściciele (...)

Od maila do pozwu - trwa nagonka prawna na sklepy internetowe

Od maila do pozwu - trwa nagonka prawna na sklepy internetowe

Coraz więcej właścicieli e-sklepów przyznaje się, że otrzymało pismo od tarnowskiej kancelarii prawnej Tomasza Bilskiego, z którego wynika, że ich regulaminy nie są zgodne z klauzulami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy przedsiębiorcy będą musieli odpowiedzieć (...)

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Działania UOKiK Od początku epidemii UOKiK monitoruje rynek środków ochrony osobistej, współpracuje z innymi instytucjami i reaguje na nieprawidłowości. UOKiK uczestniczy ponadto w europejskim projekcie, w którym szeroko zbadane zostaną produkty mające chronić przed (...)

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały miesiąc. Poniżej wskażę na kilka takich, które najprawdopodobniej spowodują konieczność (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają (...)

Regulamin sklepu internetowego - wzór

Regulamin sklepu internetowego - wzór

Przygotowanie dobrego (czytaj zgodnego z prawem i bez klauzul niedozwolonych) regulaminu to nie lada wyzwanie nawet dla prawnika. Bardzo często próbujemy napisać regulamin samodzielnie, korzystając z dostępnych wzorów, czy też posiłkując się regulaminami innych przedsiębiorców. (...)

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

Jak napisać regulamin - pytanie to powinni zadać sobie nie tylko właściciele sklepów internetowych, ale każdy kto świadczy jakiekolwiek usługi za pośrednictwem Internetu. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (uśude) mimo mylącego tytułu nie jest skierowana wyłącznie (...)

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

Niedozwolone klauzule w regulaminie sklepu internetowego mogą kosztować nawet 10% przychodu

stosowanie klauzul niedozwolonych może kosztować aż 10% przychodu rejestr klauzul jest regularnie uzupełniany o nowe postanowienia każdy może wystąpić z pozwem o uznanie postanowienia regulaminu za klauzulę niedozwoloną kopiowanie cudzych regulaminów nie jest dobrą praktyką   Przy (...)

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

Pułapki regulaminów sklepów internetowych

O tym, że sklep internetowy powinien mieć regulamin wie już prawie każdy przedsiębiorca prowadzący działalność w Internecie. Część z nich przekonała się również, że regulamin pisany „na szybko” i bez konsultacji z prawnikiem może być przyczyną kosztownych problemów. (...)

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Zakupy online - jak nie dać się oszukać?

Chcesz, żeby zakupy on-line były nie tylko szybkie i wygodne, ale także bezpieczne? Poznaj podstawowe zasady bezpiecznych zakupów. ##baner## SPRZEDAWCA Korzystaj ze znanych sklepów, internetowe super-okazje często okazują się oszustwami, Przeczytaj regulamin sklepu i zasady zwrotu (...)

Kontratak e-sklepów. Chcą oddalić pozwy

Kontratak e-sklepów. Chcą oddalić pozwy

Tarnowski radca prawny, który masowo pozwał właścicieli e-sklepów, może spodziewać się kontroli krakowskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych. Jednocześnie przedsiębiorcy nie zamierzają się poddawać i chcą zbiorowo walczyć z Tomaszem Bilskim. Nawet jeśli właściciele (...)

Od maila do pozwu - trwa nagonka prawna na sklepy internetowe

Od maila do pozwu - trwa nagonka prawna na sklepy internetowe

Coraz więcej właścicieli e-sklepów przyznaje się, że otrzymało pismo od tarnowskiej kancelarii prawnej Tomasza Bilskiego, z którego wynika, że ich regulaminy nie są zgodne z klauzulami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Czy przedsiębiorcy będą musieli odpowiedzieć (...)

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Eliminowanie z rynku środków ochrony przed COVID-19 niespełniających wymogów

Działania UOKiK Od początku epidemii UOKiK monitoruje rynek środków ochrony osobistej, współpracuje z innymi instytucjami i reaguje na nieprawidłowości. UOKiK uczestniczy ponadto w europejskim projekcie, w którym szeroko zbadane zostaną produkty mające chronić przed (...)

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Sprzedawcom internetowym nie pozostało wiele czasu na wprowadzenie zmian

Nowe, wchodzące w życie 25. grudnia 2014 r., przepisy wymuszają dostosowanie dotychczasowego sposobu prowadzenia sprzedaży on-line do nowych unijnych standardów. Zmian jest wiele a czasu niecały miesiąc. Poniżej wskażę na kilka takich, które najprawdopodobniej spowodują konieczność (...)

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Jak nie dać się oszukać na zakupach?

Zakupy online W grudniu Polacy robią więcej zakupów, niż w innychporach roku, także w internecie. Warto uważać, aby w pośpiechu nie dać się okraść. Coraz więcej Polaków robi zakupy online. Przekonali się do nich już nie tylko młodzi, ale i osoby, które rzadziej korzystają (...)

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

Wyjaśnienia dotyczące ograniczeń handlu w niedziele i święta

11 marca przypada pierwsza niedziela z ograniczeniem handlu. W związku z wątpliwościami, które pojawiają się wśród przedsiębiorców oraz konsumentów przedstawiamy wyjaśnienia PIP i resortu pracy w tej sprawie. Nowe przepisy 1 marca 2018 r. weszła w życie ustawa ograniczająca (...)

Dropshipping - prawa konsumenta

Dropshipping - prawa konsumenta

Konsumencie, sprawdź, od kogo kupujesz przez internet i jakie przysługują ci prawa „Prosto od zagranicznego producenta, tanio”. „Nasi sprzedawcy z Azji”. „Klient jest importerem towaru”. Zanim skorzystasz z oferty sklepu internetowego, zachęcającego w ten (...)

Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z (...)

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Dane dzieci bezpieczne w Internecie

Wraz z rozwojem nowych technologii liczba zagrożeń związanych z utratą danych stale rośnie. Najbardziej narażone na nie są dzieci. Dostęp do nieodpowiednich treści to niewątpliwie jedno z największych zagrożeń, jakie czyha na najmłodszych użytkowników. Niestety, większość (...)

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Ochrona danych osobowych w e-commerce. Lepiej chroń swoich klientów

Obowiązek ochrony przetwarzanych danych osobowych ciąży na każdym właścicielu e-sklepu czy serwisu internetowego, który taki zbiór danych gromadzi. Wiąże się to nie tylko z koniecznością jego rejestracji u Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ale też odpowiedniego zabezpieczenia (...)

UOKiK kontra Yves Rocher Polska

UOKiK kontra Yves Rocher Polska

Wątpliwości UOKiK wzbudził regulamin dostępny na stronie internetowej przedsiębiorcy oraz treść wysyłanych klientom potwierdzeń dokonania transakcji. Yves Rocher Polska to firma kosmetyczna, która sprzedaje swoje produkty w sklepach tradycyjnych oraz on-line. Prezes UOKiK wszczęła przeciw (...)

E-zakupy. Tym sklepom możesz zaufać

E-zakupy. Tym sklepom możesz zaufać

Nie kupuj w ciemno. Zobacz, które sklepy internetowe nie szykują na klientów pułapek w swoich regulaminach. Każdy e-sprzedawca ma obowiązek zamieszczenia na swojej stronie regulaminu, który określa m.in. zasady kupowania, zwrotu czy reklamacji towaru. Zdarza się, że regulamin (...)

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

O czym pamiętać na zakupach prezentów?

Wybierasz prezenty dla najmłodszych? Szukasz upominku dla bliskich? Pamiętasz o swoich prawach w przypadku zakupu nietrafionego produktu? Poznaj porady UOKiK, aby wiedzieć, na co zwrócić uwagę wybierając zabawki, karty podarunkowe czy personalizowane podarunki. UOKiK (...)

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Uwaga na oszustów żerujących na koronawirusie

Prezes UOKiK ostrzega W czasie niepewności na rynkach finansowych ostrożnie podchodźmy do ofert dużego zysku bez ryzyka. Uważajmy także na propozycje szkoleń i zbiórek, które dostajemy od nieznanych osób czy organizacji. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny (...)

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Sprzedaż w dobie koronawirusa

Dowiedz się, co radzi UOKiK nt. handlu i zakupów w czasie epidemii koronawirusa. Jak konsument może bronić się przed nieuczciwymi działaniami handlowców? ##baner## Maseczki ochronne oraz środki do dezynfekcji bardzo podrożały. Co mogę zrobić? Taka postawa i działanie ze strony (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym (...)

Równoważny system czasu pracy

Równoważny system czasu pracy

Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy (...)

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Odsetki ustawowe od zaległej premii

Pracodawca wypłacił w listopadzie kilku pracownikom premię uznaniową i dwóm pracownikom premię prowizyjną. Jest to premia za wrzesień. Pracodawcę obowiązuje regulamin wynagradzania, w którym (...)

Równoważny system czasu pracy

Równoważny system czasu pracy

Rozpoczęłam pracę jako kadrowa w firmie zatrudniającej 18 pracowników. Część pracowników zatrudnionych jest w firmie w równoważnym systemie czasu pracy (w obwieszczeniu zaznaczono, że pracownicy (...)

Sklep internetowy z odzieżą

Sklep internetowy z odzieżą

Posiadam 2 sklepy firmowe i zakład produkcyjny, mam zamiar otworzyć sklep internetowy. Czy takie przedsięwzięcie wiąże się z uzyskaniem jakichś zezwoleń i dokumentów? Jak wygląda to od strony (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o (...)

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Prowadzę serwis internetowy, ale bez działalności gospodarczej. Zgłosił się do mnie sklep internetowy, który chciałby podpisać ze mną umowę najmu powierzchni reklamowej na stronie na okres 12 (...)

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Sklep internetowy nie dostarczył zamówionego i opłaconego z góry przelewem produktu. Po miesiącu otrzymałem ze sklepu informację, że producent nie wywiązuje się z dostaw i że sklep zwróci mi (...)

Prowadzenie sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego

Czy prowadzenie sklepu internetowego wymaga jakiegoś zezwolenia? Prowadzenie sklepu internetowego nie jest działalnością regulowaną i nie wymaga w związku z tym uzyskania specjalnych pozwoleń. (...)

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna

Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze (...)

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu (...)

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia (...)

Rabat na fakturze VAT

Rabat na fakturze VAT

Prowadzimy sklep internetowy; klientowi który dokona zakupów powyżej 1.000 zł brutto udzielamy rabatu w wysokości 50 zł. Mamy jednak problem jak to wykazać na fakturze. Czy może na liście produktów (...)

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Mam sklep internetowy, który przynosi mi małe dochody. Płacę składki ZUS. W marcu urodzę dziecko, więc po urlopie macierzyńskim chcę zawiesić swoją działalność na jakiś czas, żeby nie pożyczać (...)

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do lokalu

Chcę zarejestrować działalność gospodarczą związaną z usługami informatycznymi: tworzenie stron internetowych, sprzedaż własnego oprogramowania, zarządzanie urządzeniami informatycznymi i (...)

Sklep internetowy z odzieżą

Sklep internetowy z odzieżą

Posiadam 2 sklepy firmowe i zakład produkcyjny, mam zamiar otworzyć sklep internetowy. Czy takie przedsięwzięcie wiąże się z uzyskaniem jakichś zezwoleń i dokumentów? Jak wygląda to od strony (...)

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Zwrot towarów zakupionych w sklepie erotycznym

Moja firma zajmuje się sprzedażą produktów erotycznych (w tym również przez internet). Dla uproszczenia podam następującą sytuację. Klientka detaliczna kupuje wibrator do użytku intymnego o (...)

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Definicja pozarolniczej działalności gospodarczej

Prowadzę serwis internetowy, ale bez działalności gospodarczej. Zgłosił się do mnie sklep internetowy, który chciałby podpisać ze mną umowę najmu powierzchni reklamowej na stronie na okres 12 (...)

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Nieudane zakupy w sklepie internetowym

Sklep internetowy nie dostarczył zamówionego i opłaconego z góry przelewem produktu. Po miesiącu otrzymałem ze sklepu informację, że producent nie wywiązuje się z dostaw i że sklep zwróci mi (...)

Prowadzenie sklepu internetowego

Prowadzenie sklepu internetowego

Czy prowadzenie sklepu internetowego wymaga jakiegoś zezwolenia? Prowadzenie sklepu internetowego nie jest działalnością regulowaną i nie wymaga w związku z tym uzyskania specjalnych pozwoleń. (...)

Opłata manipulacyjna

Opłata manipulacyjna

Posiadamy sklep internetowy, zdarza się, iż klient czasami zamówi jakiś towar, za który zapłaci, jednakże w krótkim czasie z niego zrezygnuje i żąda zwrotu pieniędzy odsyłając towar, lub jeszcze (...)

Powstanie obowiązku podatkowego

Powstanie obowiązku podatkowego

Prowadząc sklep internetowy dokonuję sprzedaży za pobraniem lub w momencie przedpłaty. Kiedy występuje moment opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kiedy podatkiem VAT z tytułu (...)

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Wykorzystanie cudzych zdjęć w internecie

Duży sklep internetowy wykorzystał w swoich aukcjach autorskie zdjęcia zaczerpnięte z aukcji wystawianych przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą? Należy dodać, że zdjęcia (...)

Rabat na fakturze VAT

Rabat na fakturze VAT

Prowadzimy sklep internetowy; klientowi który dokona zakupów powyżej 1.000 zł brutto udzielamy rabatu w wysokości 50 zł. Mamy jednak problem jak to wykazać na fakturze. Czy może na liście produktów (...)

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Aukcje internetowe a zawieszenie działalności

Mam sklep internetowy, który przynosi mi małe dochody. Płacę składki ZUS. W marcu urodzę dziecko, więc po urlopie macierzyńskim chcę zawiesić swoją działalność na jakiś czas, żeby nie pożyczać (...)

Tytuł prawny do lokalu

Tytuł prawny do lokalu

Chcę zarejestrować działalność gospodarczą związaną z usługami informatycznymi: tworzenie stron internetowych, sprzedaż własnego oprogramowania, zarządzanie urządzeniami informatycznymi i (...)

Gwarancja i rękojmia przy sprzedaży komisowej

Gwarancja i rękojmia przy sprzedaży komisowej

Prowadzę sklep internetowy, klienci mogą również przyjść do siedziby i kupić tak jak w sklepie realnym. Moja działalność polega na sprzedaży rzeczy nowych i komisie sprzętu fotograficznego. (...)

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Zbieg egzekucji do rachunku bankowego

Poinformowano mnie jako wierzyciela, że nastąpił zbieg egzekucji (komornik skarbowy i sądowy) do rachunku dłużnika i w związku z tym sąd musi rozstrzygnąć o tym (jeśli dobrze pamiętam), który (...)

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Sprzedaż odzieży i biżuterii pochodzących z krajów UE w Polsce.

Jak od strony prawnej wygląda sprzedaż odzieży i biżuterii markowych w Polsce? Interesuje mnie kwestia koncesji, pozwoleń oraz wykorzystywania znaków towarowych. Niniejsza opinia prawna zawiera (...)

Prowadzenie działalności na podstawie umowy komisu

Prowadzenie działalności na podstawie umowy komisu

Jeżeli prowadząc sklep chcę wziąć towar na zasadach komisu to powinnam zawrzeć umowę współpracy na zasadach komisu z np. producentem danego towaru, czy podpisać umowę kupna/sprzedaży na szczególnych (...)

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Zasady dozwolonej krytyki w mediach

Czy medium lokalne, jak gazeta, biuletyn, internetowy portal miejski, bądź radio może dokonywać recenzji usług miejscowych firm, podając ich konkretne namiary (np. Sklep odzieżowy "Ciuchy" przy (...)

FORUM PRAWNE

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Zwrot do sklepu internetowego

Zwrot do sklepu internetowego Dzień dobry, Dokonałam zakupu w sklepie internetowym i zastanawiam się czy praktyki sklepu są zgodne z prawem. Zakupiłam koszulę w sklepie, którą postanowiłam oddać. (...)

Usuniecie konta z forum internetowego.

Usuniecie konta z forum internetowego. Ma jako nowa ,użytkowniczka takie pytanie. Jeżeli w regulaminie danego forum internetowego nie ma nic na temat rezygnacji z posiadanego konta a administratorka (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Zarabianie w internecie bez działalności gospodarczej

Zarabianie w internecie bez działalności gospodarczej Witam! Nie jestem pewna czy to dobra rubryka, ale poproszę o odpowiedź. Jestem rysowniczką, twórczynią grafik itp. Chciałabym podjąć współpracę (...)

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Witam chciała bym założyć sklep internetowy, domena mojej strony jest na polskim serwerze (home) lecz stronę prowadzę w języku angielskim i głównie też skupiam się na tym rynku, (...)

Regulamin sklepu. Warunki zawierania umów - co wpisać?

Regulamin sklepu. Warunki zawierania umów - co wpisać? Witam. Ten temat chyba nie pasuje do żadnego działu... Tak w ogóle to czy sprzedając na mojej stronie np plik skryptu bądź ebooka czy kurs (...)

Regulamin do sklepu internetowego

Regulamin do sklepu internetowego Witam chciała bym założyć sklep internetowy, domena mojej strony jest na polskim serwerze (home) lecz stronę prowadzę w języku angielskim i głównie też skupiam (...)

Zakup przez internet problem

Zakup przez internet problem Witam jakiś czas temu zrobiłem zakupy przez sklep internetowy zapłaciłem przez opcję przelew za pośrednictwem strony płatności.pl dostałem e-mail ze pieniądze doszły (...)

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego

Skąd wziąć regulamin sklepu internetowego Prowadzę sklep internetowy, strona zawiera regulamin sklepu, jednak regulamin ten nie był aktualizowany od momentu założenia sklepu. Do tej pory nie miałem (...)

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu Witam chciała bym założyć sklep internetowy, domena mojej strony jest na polskim serwerze (home) lecz stronę prowadzę w języku angielskim i głównie też skupiam się na tym rynku, (...)

Regulamin sklepu. Warunki zawierania umów - co wpisać?

Regulamin sklepu. Warunki zawierania umów - co wpisać? Witam. Ten temat chyba nie pasuje do żadnego działu... Tak w ogóle to czy sprzedając na mojej stronie np plik skryptu bądź ebooka czy kurs (...)

Regulamin do sklepu internetowego

Regulamin do sklepu internetowego Witam chciała bym założyć sklep internetowy, domena mojej strony jest na polskim serwerze (home) lecz stronę prowadzę w języku angielskim i głównie też skupiam (...)

Zakup przez internet problem

Zakup przez internet problem Witam jakiś czas temu zrobiłem zakupy przez sklep internetowy zapłaciłem przez opcję przelew za pośrednictwem strony płatności.pl dostałem e-mail ze pieniądze doszły (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Regulamin reklamacyjny

Regulamin reklamacyjny Witam. Czy prawo w Polsce specyfikuje obowiązek umieszczenia (wywieszenia) jakieś formy regulaminu reklamacyjnego sklepu internetowego w punktach sklepu, gdzie można złożyć (...)

Zwrot do sklepu internetowego

Zwrot do sklepu internetowego Dzień dobry, Dokonałam zakupu w sklepie internetowym i zastanawiam się czy praktyki sklepu są zgodne z prawem. Zakupiłam koszulę w sklepie, którą postanowiłam oddać. (...)

Odmowa podpisania umowy prze Plusa

Odmowa podpisania umowy prze Plusa 4 lipca zamówiłem za pośrednictwem sklepu internetowego Plusa telefon wraz ze słuchawkami. 12 lipca poinformowali mnie, że zamówienie nie może być realizowane, (...)

Zarabianie w internecie bez działalności gospodarczej

Zarabianie w internecie bez działalności gospodarczej Witam! Nie jestem pewna czy to dobra rubryka, ale poproszę o odpowiedź. Jestem rysowniczką, twórczynią grafik itp. Chciałabym podjąć współpracę (...)

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja

Dopłaty dodatkow do zleceń - SendIt i windykacja Mam problem z pośrednikiem (SendIt) firmy kurierskiej UPS. Wysyłałam za pośrednictwem tej firmy przesyłki, ok 450 od marca 2012 roku do końca września (...)

Porady prawne