17.2.2006

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Kontrola produktów pochodzenia zwierzęcego

Dnia 17 lutego wchodzi w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego. Zawiera ona przepisy wykonawcze w stosunku do prawa wspólnotowego w tym zakresie. Ustawa ta określa: 

1.  właściwość organów w zakresie higieny i kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, określonych w przepisach: 

  • rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 
  • rozporządzenia (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

2.  wymagania, jakie powinny spełniać produkty pochodzenia zwierzęcego wprowadzane na rynek

Porady prawne

3.  wymagania, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego i przez te produkty w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 853/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, 

4.  sposób przeprowadzania urzędowych kontroli w zakresie nieuregulowanym w przepisach rozporządzenia nr 854/2004 oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia - z uwzględnieniem zasad, obowiązków i wymagań określonych w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności, i rozporządzeniu (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych. 

Nowa ustawa określa również właściwość organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie urzędowych kontroli produktów pochodzenia zwierzęcego, określonych w przepisach rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt, oraz w przepisach Unii Europejskiej wydanych w trybie tego rozporządzenia, nieuregulowanym w przepisach o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia.

Wprowadzenie w życie ustawy umożliwi dostosowanie prawa weterynaryjnego do standardów Unii Europejskiej. Pozwoli to na wprowadzanie do handlu na terytorium Wspólnoty Europejskiej produktów pochodzenia zwierzęcego i umożliwia dalszy rozwój przedsiębiorczości w tym zakresie. 

Dzięki nowej ustawie Inspekcja Weterynaryjna poszerzone zostały uprawnienia względem kontrolowanych przedsiębiorców. Organy administracji publicznej kontrolujące przedsiębiorców podlegają bowiem pewnym ograniczeniom co do czasu i ilości przeprowadzanych kontroli, zgodnie z art. 82-83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W jej art. 84 wymieniono wyjątki od tych ograniczeń, wśród których znajdują się kontrole przeprowadzane wobec przedsiębiorców w zakresie objętym nadzorem weterynaryjnym na podstawie odpowiednich, wymienionych w tym przepisie ustaw. Od 17 lutego br. do tego katalogu dołączyła nowa ustawa z 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. 2006 r., Nr 17 poz. 127);
  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1);
  • Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165 z 30.04.2004, str. 1);
  • Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującym Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającym procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463);
  • Rozporządzenie (WE) nr 854/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 206);
  • Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55)
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

Uregulowana rejestracja i ochrona regionalnych i tradycyjnych nazw produktów rolnych i artykułów spożywczych

17 lutego 2005 r., czyli 30 dni od dnia ogłoszenia weszła w życie ustawa o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych. Do tej pory kwestie  dotyczące  oznaczeń  geograficznych,  nazw  pochodzenia  (...)

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

Czego dotyczy zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego? Krajowa Administracja Skarbowa przypomniała o zakazie przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego w związku z występowaniem Afrykańskiego pomoru świń (african swine fever - (...)

W Sejmie ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

W Sejmie ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Sejm pracuje nad ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z racji konieczności przejęcia do krajowego porządku przepisów Unii Europejskiej (przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, w tym zwalczania chorób odzwierzęcych oraz przepisów regulujących (...)

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Kto może wykorzystywać odpady na własne potrzeby? Od 19 maja 2006 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, (...)

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

Zakaz używania nazewnictwa zarezerwowanego dla produktów mlecznych w nazwach produktów pochodzenia roślinnego

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ukazał się komunikat informujący o zakazie stosowania w języku polskim nazw takich jak: mleko kokosowe, śmietanka kokosowa, masło orzechowe, masło kakaowe, masło migdałowe, mleko migdałowe. Resort rolnictwa o zakazie używania nazewnictwa (...)

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

Wykaz prac wzbronionych młodocianym

l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu l. Prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała oraz zagrażające prawidłowemu rozwojowi psychicznemu 1. Prace związane z nadmiernym (...)

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego" Rada Ministrów przyjęła niedawno uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” na lata 2019-2023 (...)

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym

Jakie przepisy mają dotyczyć rolnictwa ekologicznego?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rolnictwie ekologicznym, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Czemu ma służyć ustawa? Projekt ustawy ułatwi rozwój rynku produktów ekologicznych. (...)

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

Pomoc publiczna dla MSP na restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych

10 października 2006 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w setOstatni( '1' ); sprawie setOstatni( '2' ); szczegółowych setOstatni( '3' ); warunków setOstatni( '4' ); udzielania setOstatni( '5' ); małym i setOstatni( '6' ); średnim setOstatni( '7' (...)

Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa

Pojawił się przewodnik "Procedury graniczne w relacjach Unii Europejskiej i Zjednoczonego Królestwa - Przewodnik Zjednoczonego Królestwa dla przedsiębiorców" dotyczący przyszłych wymogów i procedur na granicach: „The Border with the European Union Importing and (...)

Wysyłkowe apteki

Wysyłkowe apteki

W związku z ewolucją prawa europejskiego dotyczącego produktów leczniczych zmieniają się również przepisy polskiego prawa w tym zakresie. Dnia 1 maja 2007 r. weszła w zasadzie w życie gruntowna nowelizacja Prawa farmaceutycznego, która przede wszystkim oficjalnie legalizuje sprzedaż (...)

Zakaz handlu produktami z fok

Zakaz handlu produktami z fok

Parlament przyjął uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki będą możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu (...)

Sprawdź, co możesz przywieźć z wakacji

Sprawdź, co możesz przywieźć z wakacji

Jedną z korzyści płynących z odwiedzania innych krajów, jest możliwość kupowania regionalnych przysmaków. Jakie produkty spożywcze możemy ze sobą zabrać wracając do Polski? Przepisy różnią się, w zależności od tego, z jakiego kraju przyjeżdżamy. W granicach Unii Europejskiej panuje (...)

Oznakowanie produktów bez GMO

Oznakowanie produktów bez GMO

Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Co przewiduje projekt ustawy o oznakowaniu produktów (...)

Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

Kiedy Inspekcja Handlowa może zakazać sprzedaży Twojego produktu? Kontrola bezpieczeństwa produktów

  Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów? Organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kontrola produktów w zakresie spełniania ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa (...)

Jak państwa unijne muszą chronić regionalne nazwy produktów?

Jak państwa unijne muszą chronić regionalne nazwy produktów?

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wspólnotowej ochrony nazw pochodzenia (Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2081/92 z dnia 14 lipca 1992 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dz. U. L 208 z 24.7.1992, str. 1-8), produkty zarejestrowane (...)

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Polsko-koreańska współpraca gospodarcza

Współpraca w zakresie energetyki oraz przemysłu obronnego była głównym tematem rozmów wiceministra gospodarki Dariusza Bogdana z wiceministrem obrony narodowej Republiki Korei Jongiem Cheon Kim'em. Spotkanie odbyło się 20 stycznia br. w MG.Wiceminister Bogdan podkreślił znaczenie inwestycji (...)

Nowy harmonogram wprowadzania kontroli granicznych w handlu z Wielką Brytanią

Nowy harmonogram wprowadzania kontroli granicznych w handlu z Wielką Brytanią

Zmodyfikowany harmonogram wprowadzania kontroli granicznych... 14 września br. rząd brytyjski przedstawił nowy harmonogram wprowadzania pełnych kontroli towarów importowanych z Unii Europejskiej do Zjednoczonego Królestwa. Zmodyfikowany harmonogram da więcej czasu przedsiębiorstwom (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Dokumentowanie zakupu od rolnika

Dokumentowanie zakupu od rolnika

Prowadzę sklep spożywczy, jestem podatnikiem VAT, często zakupuję produkty nieprzetworzone od rolnika niebędącego podatnikiem VAT. Czy zakupy artykułów nieprzetworzonych pochodzenia roślinnego, (...)

Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. W związku z powyższym, (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Informacja o składzie produktu spożywczego

Informacja o składzie produktu spożywczego

Niektóre produkty spożywcze na opakowaniach nie zawierają informacji o składnikach. Czy producent ma obowiązek informować o składzie produktu, jeżeli zawiera on kilka składników? Zgodnie z § (...)

Konkubinat a status uchodźcy

Konkubinat a status uchodźcy

Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (...)

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów? Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnieniabezpieczeństwa (...)

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Przedsiębiorca reklamuje się rozdając ulotki klientom wchodzącym i wychodzącym z placówki innego przedsiębiorcy, który oferuje produkty komplementarne. Czy taka forma reklama jest zakazana? Sytuację, (...)

Kontrola zakładów produkujących żywność

Kontrola zakładów produkujących żywność

Jakie organy zajmują się kontrolą i zatwierdzaniem zakładów zajmujących się produkcją żywności? Państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami (...)

Dokumentowanie zakupu od rolnika

Dokumentowanie zakupu od rolnika

Prowadzę sklep spożywczy, jestem podatnikiem VAT, często zakupuję produkty nieprzetworzone od rolnika niebędącego podatnikiem VAT. Czy zakupy artykułów nieprzetworzonych pochodzenia roślinnego, (...)

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Certyfikacja po przystąpieniu Polski do Unii

Czy po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej certyfikaty posiadane przez urządzenie (np. CE), akceptowane w innych krajach unijnych, wystarczą również i w Polsce, czy może będą podstawą do (...)

Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Stawka VAT na sprzedaż zwierząt

Zajmuję się skupem i sprzedażą bydła, trzody chlewnej. Dokumentuję zakup dowodem wewnętrznym, gdyż jest to zakup od rolników, którzy nie chcą podawać swoich danych. W związku z powyższym, (...)

Informacja o składzie produktu spożywczego

Informacja o składzie produktu spożywczego

Niektóre produkty spożywcze na opakowaniach nie zawierają informacji o składnikach. Czy producent ma obowiązek informować o składzie produktu, jeżeli zawiera on kilka składników? Zgodnie z § (...)

Konkubinat a status uchodźcy

Konkubinat a status uchodźcy

Pozostaję w stałym związku z obywatelem Kamerunu (razem mieszkamy i prowadzimy wspólne gospodarstwo od prawie roku), który stara się obecnie o status uchodźcy. Chciałabym mu pomoc w uzyskaniu zezwolenia (...)

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Bezpieczeństwo produktów a obowiązki dystrybutora

Jakie obowiązki ciążą na dystrybutorze w zakresie bezpieczeństwa dostarczanych przez niego produktów? Dystrybutor jest zobowiązany działać z należytą starannością w celu zapewnieniabezpieczeństwa (...)

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Roznoszenie ulotek blisko konkurencji

Przedsiębiorca reklamuje się rozdając ulotki klientom wchodzącym i wychodzącym z placówki innego przedsiębiorcy, który oferuje produkty komplementarne. Czy taka forma reklama jest zakazana? Sytuację, (...)

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Jakie są obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higieną? Zgodnie z paragrafem 5 tegoż rozporządzenia rektor jest obowiązany do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne (...)

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higiena

Jakie są obowiązki rektora uczelni związane z bezpieczeństwem i higieną? Zgodnie z paragrafem 5 tegoż rozporządzenia rektor jest obowiązany do utrzymania w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne (...)

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

Obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu

W jaki sposób ustawa o ochronie praw lokatorów określa obowiązki lokatora w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego wynajmowanego lokalu? Przepisy ustawy o ochronie lokatorów wyraźnie stanowią, (...)

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Akty prawne regulujące obowiązki bezpieczeństwa i higieny na uczelni

Jakie akty prawne regulują obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny na uczelni? Stosowne rozporządzenie w tym zakresie wydane zostało na podstawie przepisów ustawy z 2005r. o szkolnictwie (...)

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Refundacja kosztów zakupu okularów korekcyjnych

Pracownik jest zatrudniony na czas określony na stanowisku biurowym. Przed podjęciem pracy wykonane zostały badania lekarskie. Efektem wykonanych badań jest zapis, iż praca przy komputerze możliwa (...)

Okulary korekcyjne dla pracowników

Okulary korekcyjne dla pracowników

Zatrudniłem pracownika na umowę o pracę jako instalatora (praca na wysokości do 5 m). Pracownik przyniósł zaświadczenie lekarskie, w którym lekarz wpisał stanowisko: instalator - praca na wysokości (...)

Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów

Wniosek o zwrot kosztów zakupu okularów

Spółka refunduje koszty zakupu okularów korekcyjnych pracownikom w ramach określonego zarządzeniem wewnętrznym limitu. Podstawą refundacji jest: wniosek pracownika wraz z załączonym zaświadczeniem (...)

Warunki szkodliwe dla zdrowia

Warunki szkodliwe dla zdrowia

W przemyśle spożywczym w jaki sposób zalicza się czas pracy w warunkach szkodliwych? Jakie przepisy to regulują? Jeśli np. pracownik przebywa przez kilka godzin w ciągu dnia pracy w chłodni, to (...)

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Przechowywanie dokumentacji szkoleń BHP pracownika

Firma zatrudniająca 18 pracowników, nie zatrudnia specjalisty od spraw BHP. Szkolenia pracowników wykonuje firma zewnętrzna. Szkoleniowiec z poprzedniej firmy po przeprowadzonym szkoleniu przekazywał (...)

Definicja pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Definicja pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Czym jest praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia? Osoba zatrudniona przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia i o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej (...)

Odzież ochronna i robocza

Odzież ochronna i robocza

Pracownik nie otrzymuje należnej mu odzieży ochronnej i roboczej. Swoje czynności zawodowe wykonuje w odzieży prywatnej i za pomocą środków ochrony osobistej, zakupionych z własnych srodków finansowych. (...)

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Pracownik wskazany do udzielania pierwszej pomocy

Czy pracodawca w świetle najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy może zlecić wykonywanie czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników osobie z zewnątrz firmy posiadającej (...)

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Działalność szkoleniowa w zakresie BHP

Prowadzę firmę szkoleniową - wpis do ewidencji działalności gospodarczej jako osoba fizyczna. Chciałbym prowadzić szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami. (...)

Dostęp do wody dla pracowników

Dostęp do wody dla pracowników

Na placu składowym budowlanym, na którym będą pracować pracownicy brak jest dostępu do wody. W okolicznym oddalonym o 30 m budynku jest dostęp do wody i właściciel zgadza się na jej udostępnienie. (...)

Służba BHP

Służba BHP

Jesteśmy firmą zatrudniającą ok 20 pracowników (raz 19, raz 21). Nie posiadamy służby BHP. Osoba zarządzająca pracownikami nie ma również ukończonego żadnego kursu BHP. Proszę o podanie możliwości, (...)

Szafki pracownicze

Szafki pracownicze

Czy jest gdzieś opisane, czy szafki pracownicze powinny lub musza być metalowe, czy mogą być drewniane - jako normalne meble oczywiście zamykane na klucz? Zgodnie z art. 214 kodeksu pracy, pracodawca (...)

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Wypadek przy pracy a odpowiedzialność służby BHP

Jestem zatrudniony na umowę o prace na czas nieokreślony na stanowisku Specjalista d/s BHP (na pełny etat przy zatrudnienia około 210 osób). W lipcu 2006 powierzono mi ustnie obowiązki Kierownika (...)

FORUM PRAWNE

Oszukiwanie wegetarian

Oszukiwanie wegetarian Dzis ponownie musialam wyrzucic sniadanie do smieci.Serek, ktory mial byc wykonany na bazie tluszczu roslinnego nie byl niczym innym jak smalcem! Choc sklladniki produktu wymienione (...)

Przycinanie ogonów i stawianie uszu psom.

Przycinanie ogonów i stawianie uszu psom. Czy natknęliście się może na jakies orzeczenie np SN dot. legalności obcinania ogonów(uszu) psom??? Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (...)

Przycinanie ogonów i stawianie uszu psom.

Przycinanie ogonów i stawianie uszu psom. Czy natknęliście się może na jakies orzeczenie np SN dot. legalności obcinania ogonów(uszu) psom??? Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (...)

Naciągacze na pokazach garnków i kołder.

Naciągacze na pokazach garnków i kołder. Hej. Powiem szczerze że większego prania mózgów ostatnio nie widziałem nigdzie indziej. Co więcej produkty oferowane na spotkaniu na którym byłem, których (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Sprawa w sądzie o psa

Sprawa w sądzie o psa Witam. Nie mam się kogo doradzić, dlatego postanowiłam napisać tutaj. Więc tydzień temu, Pani chciała sprzedać malutkiego pieska za 450zł, umówiłam się z nią w danym (...)

Oszukiwanie wegetarian

Oszukiwanie wegetarian Dzis ponownie musialam wyrzucic sniadanie do smieci.Serek, ktory mial byc wykonany na bazie tluszczu roslinnego nie byl niczym innym jak smalcem! Choc sklladniki produktu wymienione (...)

Naciągacze na pokazach garnków i kołder.

Naciągacze na pokazach garnków i kołder. Hej. Powiem szczerze że większego prania mózgów ostatnio nie widziałem nigdzie indziej. Co więcej produkty oferowane na spotkaniu na którym byłem, których (...)

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego

Klauzule zakazane - sprawdzenie regulaminu sklepu internetowego Witam, pozwów przez jakąś organizacje ciąg dalszy, na początek maja mam nieobowiązkowe przesłuchanie w swojej sprawie, aż niby trzy (...)

Sprawa w sądzie o psa

Sprawa w sądzie o psa Witam. Nie mam się kogo doradzić, dlatego postanowiłam napisać tutaj. Więc tydzień temu, Pani chciała sprzedać malutkiego pieska za 450zł, umówiłam się z nią w danym (...)

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala Chciałabym się dowiedzieć co zrobić z tą sprawą. Ja chciałabym dostać zadośćuczynienie a dla synka chcialabym rentę. Na wstępie chciałam podać, (...)

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala

medycyna - poród kleszczowy. pozew szpitala Chciałabym się dowiedzieć co zrobić z tą sprawą. Ja chciałabym dostać zadośćuczynienie a dla synka chcialabym rentę. Na wstępie chciałam podać, (...)

Rodzice nie daja mi zyc....

Rodzice nie daja mi zyc.... Mam powazny problem. Mam 17 lat a osiemnastke dopiero w grudniu czyli za 10 miesiecy. Jednak nie mam juz sily mieszkac z nimi pod jednym dachem. Moi rodzice nie sa wykształceni( (...)

Porady prawne