20.6.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

MG docenia polskich eksporterów

- W ostatnich siedmiu latach obserwujemy coraz szybszy wzrost eksportu, który osiągnął wartość blisko 138 mld dol. Tak spektakularny wynik nie byłby możliwy bez unowocześnienia ofert polskich eksporterów - powiedział wiceminister gospodarki Rafał Baniak podczas konferencji Stowarzyszenia polskich eksporterów, która odbyła się 19 czerwca w Hotelu Marriott.

Wiceminister Rafał Baniak podkreślił, że pozytywny wizerunek Polski za granicą przede wszystkim zależy od eksporterów. - Dobre postrzeganie naszych inwestorów na międzynarodowych rynkach przekłada się natomiast na rozwój współpracy gospodarczej - powiedział wiceszef resortu gospodarki.

Porady prawne

Dodał, że polscy inwestorzy, chcący zdobywać zagraniczne rynki, mogą liczyć na środki z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. - Jednym z instrumentów wsparcia będzie „Paszport dla eksportu", skierowany do małych i średnich firm, które chcą rozszerzyć swą działalność poza granice Polski - wyjaśnił minister Baniak.

Na zakończenie wiceminister podziękował Stowarzyszeniu Eksporterów Polskich za zorganizowanie konferencji. - Ta ciesząca się dużym zainteresowaniem i uznaniem eksporterów, inicjatywa, jest szansą na wymianę uwag, poglądów przedsiębiorców i przedstawicieli administracji - powiedział Rafał Baniak.

W Konferencji Programowej Eksporterów Polskich udział wzięli także wiceministrowie finansów - Katarzyna Zajdel-Kurowska oraz rolnictwa - Andrzej Dycha, a także Mikołaj Oniszczuk, były radca ekonomiczny Ambasady RP w Kijowie.

Patronat honorowy nad imprezą objął wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich jest organizacją zrzeszającą ponad 300 polskich eksporterów ze wszystkich branż i regionów Polski. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność od 2002 r. i współpracuje z ponad 5 tys. spółek w całej Polsce.

Źródło: www.mg.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Wzrost eksportu

Wzrost eksportu

Eksport nie ucierpiał na silnym złotym. Przeciwnie: rośnie jeszcze szybciej. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku sprzedaliśmy za granicę towary za ponad 34 mld euro - podał w środę GUS. To aż o 23,3 proc. więcej niż w tym samym czasie 2005 r. Trzeba pamiętać, że wówczas eksport rósł równie szybko, osiąganie tak świetnych wyników jest więc względnie trudniejsze. Świetna (...)

Producenci odzieży stawiają na innowacyjność

Producenci odzieży stawiają na innowacyjność

Do podniesienia jakości produktów branży odzieżowo - tekstylnej niezbędna jest integracja branży wokół strategicznych celów oraz inwestycje w innowacyjność. Powstanie w Łodzi Klastra Zaawansowanych Technologii Przemysłu Włókienniczo-Odzieżowego, utworzenie w 2009 roku na Politechnice Łódzkiej najnowocześniejszego w Europie Centrum Edukacji dla potrzeb (...)

Polska żywicielem Europy

Polska żywicielem Europy

Polska staje się czołowym eksporterem żywności do krajów UE. Konsumenci unijni polubili nasze produkty. W ubiegłym roku wysłaliśmy aż o 35 proc. więcej towarów niż rok wcześniej. Obecny rok będzie kolejnym, w którym zanotujemy znaczny wzrost eksportu żywności – zapowiadają przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Tegoroczne wpływy z eksportu (...)

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009

Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009

W dniu dzisiejszym Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2009", które będą stanowiły podstawę do dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2009 r. Założenia stanowią potwierdzenie oraz realizację strategii rządu przedstawionej w „Programie konwergencji. Aktualizacja 2007", który został przesłany do Komisji (...)

Świadoma rezygnacja z eksportu

Świadoma rezygnacja z eksportu

Jak to się dzieje, że eksport rośnie, jego udział w przychodach firm też, ale odsetek eksporterów pierwszy raz od wielu lat zmalał? Eksporterzy to ekstraklasa polskich firm. Tylko dzięki nim udało nam się wywinąć z łap recesji w czasach najgorszych dla naszej gospodarki. Po latach walki o rynki zbytu dziś nabierają wiatru w żagle. Wśród eksporterów najłatwiej znaleźć firmę rentowną (...)

Rekompensaty za utracone zyski rolników

Rekompensaty za utracone zyski rolników

Resort rolnictwa chce od Unii rekompensat dla polskich eksporterów żywności do Rosji. Takie niespodziewane oświadczenie złożył w czwartek w Sejmie wiceminister rolnictwa Lech Różański. - Polska będzie ubiegać się o rekompensaty z Komisji Europejskiej dla polskich producentów i eksporterów żywości, którzy ponoszą straty w wyniku zakazu eksportu produktów pochodzenia zwierzęcego (...)

Wyniki finansowe przedsiębiorstw – to nie zadyszka, ale sygnały słabnięcia

Wyniki finansowe przedsiębiorstw – to nie zadyszka, ale sygnały słabnięcia

Porównując wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwa średnie i duże w I kwartale 2009 r. z ich wynikami w 2008 r. widać już wyraźne zmiany - szczególnie w obszarze zarządzania zapasami, należnościami i zobowiązaniami. Wzrosła liczba firm, które osiągają straty.W I kwartale 2009 r. PKPP Lewiatan przeprowadziła, wraz z Deloitte, badania dużych przedsiębiorstw. Wynikało z nich, że (...)

Konsumencie masz problem? Dowiedz się, do kogo się zwrócić

Konsumencie masz problem? Dowiedz się, do kogo się zwrócić

  Jakie instytucje mogą pomóc? Zgodnie z obowiązującym prawem, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podejmuje działania w przypadku naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Natomiast w sprawach indywidualnych bezpłatną pomoc prawną konsumenci mogą uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub jednej z finansowanych przez budżet (...)

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Odpady w 2020 r. - rejestracja, ewidencja i sprawozdawczość

Przeczytaj najważniejsze informacje i zmiany dotyczące rejestracji, ewidencji odpadów i sprawozdań o wytworzonych odpadach. Co to jest BDO? BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma pomóc uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. ##baner## Baza, (...)

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Jak dostać świadectwo fitosanitarne?

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Dowiedz się, jak je zdobyć. Jak załatwić sprawę? Sprawę można załatwić: podczas wizyty w urzędzie, listownie, elektronicznie (online, przez (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Poznaj zasady rozliczeń transakcji transgranicznych grup VAT. Grupy VAT będą mogły być tworzone od 2023 r. ##baner## Transakcje wewnątrzwspólnotowe W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) oraz WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) zastosowanie będą miały co do zasady analogiczne reguły (...)

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

Zakazane nadużywanie przez przedsiębiorstwo pozycji dominującej...

GlaxoSmithKline AEVE jest grecką spółką zależną GlaxoSmithKline plc, przedsiębiorstwa zajmującego się badaniami i wytwarzaniem produktów leczniczych z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie. Spółka ta zajmuje się importem, składowaniem i dystrybucją produktów leczniczych dostarczanych przez grupę GSK w Grecji. Na terytorium krajowym posiada więc zezwolenie (...)

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks biznesu PKPP Lewiatan - marzec 2009

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w marcu nie zmienił się w notowaniu rocznym w stosunku do lutego, a indeks kwartalny spadł o dwa punkty zrównując się z indeksem rocznym na poziomie 40 pkt. Zrównanie indeksów rocznego i kwartalnego sugeruje, że spowolnienie osiągnęło chyba punkt kulminacyjny.  Eksport styczniowy uległ redukcji o jedną czwartą, ale do Polski napłynęło więcej niż (...)

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Łatwiej będzie wywieźć zabytki z Polski i będą dodatkowe formy ich ochrony

Czego dotyczy projekt?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.Na czym polegają proponowane zmiany?Nowe przepisy upraszczają procedury wywożenia zabytków z Polski i wprowadzają dodatkowe formy ich (...)

Liberalizacja obrotu dewizowego

Liberalizacja obrotu dewizowego

21 kwietnia 2007 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo dewizowe oraz innych ustaw. Nowelizacja przede wszystkim dostosowuje polskie regulacje do uregulowań wspólnotowych oraz liberalizuje obrót dewizowy. Zmienione przepisy doprecyzowują także m.in. definicję krajów trzecich, rezydenta, działalności gospodarczej oraz regulacje dotyczące zasad prowadzenia (...)

Gadżety z PRL-u to nie zabytek

Gadżety z PRL-u to nie zabytek

Właściciele starych mających powyżej 25 lat zegarków, aut, urządzeń technicznych oraz sprzętu RTV i AGD nie będą już musieli uzyskiwać pozwoleń na ich wywóz za granicę. Zgoda taka będzie potrzebna jedynie dla szczególnie cennych egzemplarzy. Rzeczpospolita 18.07.2007 r. zabytek, prawo celne, sprzęt, RTV, AGD, wywóz, za granicę, zgoda

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Kiedy warto postarać się o zezwolenie dewizowe?

Czemu służy zezwolenie dewizowe? Ustawa Prawo dewizowe wymaga uzyskania ogólnego albo indywidualnego zezwolenia dewizowego dla odstąpienia od: I. następujących ograniczeń w dokonywaniu obrotu dewizowego z zagranicą oraz obrotu wartościami dewizowymi w kraju: 1) w ustalaniu oraz przyjmowaniu przez rezydentów należności od nierezydentów w innych walutach niż waluty wymienialne (...)

Możesz wywieźć zabytek za granicę bez pozwolenia

Możesz wywieźć zabytek za granicę bez pozwolenia

Zwiększy się różnorodność form ochrony zabytków. Łatwiejszy będzie jednak ich wywóz za granicę. Dzisiaj Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W tej chwili, gdy mają więcej niż 55 lub 25 lat (zabytki techniki), na wywóz trzeba mieć pozwolenie. Rzeczpospolita 08.04.2009 r. zabytek, zagranica, pozwolenie, zezwolenie

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Kto i na jakich zasadach może sprzedawać alkohol?

Napojem alkoholowym w rozumieniu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi jest produkt przeznaczony do spożycia zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stężeniu przekraczającym 0,5 % objętościowych alkoholu. Kto może hurtowo handlować napojami alkoholowymi?Wedle ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Ustawa węglowa weszła w życie Gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę. W terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie ustawy (art. 33 ust. 1), tj. do 8 listopada, do północy, gmina zamieszcza w swoim BIP informację, (...)

Dystrybucja węgla przez samorządy

Dystrybucja węgla przez samorządy

Artykuł zawiera podstawowe informacje na temat ustawy o zakupie preferencyjnym węgla przez gospodarstwa domowe. Poznaj podstawowe założenia procesu dystrybucji węgla przez samorządy i instrukcję resortu aktywów państwowych, która opisuje proces współpracy między samorządami i importerami lub spółkami wydobywczymi. Zawiera ona zwięzły opis postępowania (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Pojęcie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – warunki dla dostawcy i nabywcy  Wewnątrzwspólnotowa dostawę towarów ma miejsce, gdy następuje wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Przepisy określają jednak szereg warunków, których spełnienie spowoduje dopiero, iż (...)

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Jak przebiega egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego?

Od dnia 5 lutego 2005 r. wierzyciele mogą skorzystać z nowego sposobu egzekucji – sprzedaży przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego dłużnika. Zbycie przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego jako zorganizowanej całości może bowiem przynieść niejednokrotnie większe wpływy niż zbycie ich poszczególnych składników. Ponieważ sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Czy mogę jeździć na ukraińskich prawo jazdach?

Chciałbym się dowiedzieć czy mogę legalnie poruszać się po polskich drogach na ukraińskich prawo jazdach (bez wymiany na polskie)? Jakie formalności trzeba załatwić? Niniejsza opinia prawna (...)

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Założenie stowarzyszenia przez cudzoziemca

Czy w skład komitetu założycielskiego stowarzyszeń mogą wchodzić cudzoziemcy i jaka jest wysokość wpisu od wniosku o wpisanie stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego? Przepisy ustawy prawo (...)

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Popełnienie plagiatu podczas pisania pracy magisterskiej.

Zamierzam napisać pracę magisterską. Zamierzam ją napisać na podstawie mojej pracy licencjackiej (poszerzyć ją). Czy będzie to plagiat (autoplagiat)? Opinia prawna dla Państwa sporządzona powstała (...)

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Jak przeprowadzić zbiórkę pieniędzy dla potrzebującego?

Chcielibyśmy zorganizować zbiórkę pieniędzy dla chorego chłopczyka z naszego sąsiedztwa. Jego rodzicie nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów leczenia. Jak przeprowadzić taką akcję, żeby (...)

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Rozwiązanie umowy o kredyt konsumencki

Moja mama lat 68 została zaproszona na prezentację produktów firmy Z.. Tam zachęcona podpisała wniosek o zakup i o zawarcie umowy kredytowej bankiem, który jest traktowany przez bank jako umowa, (...)

Eksport z kasą fiskalną

Eksport z kasą fiskalną

Prowadzę działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży wyrobów dla potrzeb budownictwa opodatkowanych stawką 22% VAT. Jestem płatnikiem podatku VAT i zgodnie z obowiązującymi (...)

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Potwierdzenie wywozu towarów w eksporcie

Jestem osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, płatnikiem VAT. Księgowość - podatkowa księga. Chcę zarabiać na aukcjach internetowych w serwisach zagranicznych, np. E-Bay - sprzedaż (...)

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Zwrot nadwyżki podatku VAT przy stawce 0%

Osoby fizyczne planują zawiązać spółkę z o.o., będzie to firma handlowa. 100% sprzedaży będzie to eksport do krajów byłego Związku Radzieckiego (głównie Ukraina, Białoruś i Litwa). W związku (...)

Eksport towarów przez rolnika

Eksport towarów przez rolnika

Rolnik ryczałtowy zajmujący się produkcją kwiatów chce eksportować swoje produkty. Kraj dostawy - Białoruś. Jaki dokument sprzedaży należy wystawić? Zgodnie z art. 41 ust. 5 ustawy o podatku (...)

VAT a transakcja łańcuchowa

VAT a transakcja łańcuchowa

Nasza firma, sp. z o.o., dokonała zakupu towaru z Włoch i następnie sprzedała go kontrahentowi rosyjskiemu. Transport towaru zorganizowała i opłaciła firma rosyjska. Transport odbył się bezpośrednio (...)

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Dział spadku z udziałem spadkobiercy-cudzoziemca

Nie mam już obywatelstwa polskiego. Czy to przeszkadza przy podziale spadku po moich rodzicach w Polsce? Czy mogę zabrać pieniądze ze spadku ze sobą za granicę? Podział majątku spadkowego może (...)

Wywóz pieczywa za granicę

Wywóz pieczywa za granicę

Posiadam własną piekarnię. Chciałbym wywieźć za granicę, konkretnie do Niemiec i Holandii, ok. 500 kg pieczywa. Pieczywo to chcą zakupić znajomi tam pracujący. Czy jest to możliwe? W razie kontroli (...)

Usługi budowlane w UE

Usługi budowlane w UE

Firma polska świadczy usługi budowlane również w Danii. W Polsce kupuje materiały budowlane, które następnie wywozi do Danii i tam zużywa w trakcie świadczenia usług budowlanych. Firma jest zarejestrowanym (...)

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Zajęcie udziałów w spółce przez komornika

Komornik zajął udziały w spółce z o. o. Zajęte udziały należą do jednego ze wspólników, przeciwko któremu indywidualnie jest prowadzona egzekucja komornicza. Czy komornik ma obowiązek zbycia (...)

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Sprzedaż w zakresie przedsiębiorstwa

Jak zrozumieć art. 554 kc? Czy sprzedaż w zakresie działalności przedsiębiorstwa należy rozumieć jako sprzedaż rzeczy fizycznych czy do tego odnosi się również sprzedaż usług. Jak rozumieć (...)

Sprzedaż piwa w pociągu

Sprzedaż piwa w pociągu

Prowadzę wagon gastronomiczny WARS na trasie pociągu międzynarodowego. Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 7 maja 1983 r. (Dz. U. z dnia 12 maja 1983 r. Nr. 25, poz. 120) zezwala na sprzedaż (...)

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Do niedawna w moim mieście funkcjonował sklep z piwem na wynos. Wiosną został zamknięty, a na jego miejsce powstał nowy. W sklepie tym sprzedaje się piwo od rana do północy, a nawet i dłużej. (...)

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Egzekucja z dochodu akcji imiennych

Posiadam wpisy zajęcia praw i pożytków dotyczące akcji imiennych dłużników. Spółka nie przynosi zysków. Mam natomiast nabywcę (akcjonariusza tej spółki), który gotowy jest nabyć prawa i (...)

FORUM PRAWNE

sklep Suncosmetics

sklep Suncosmetics W listopadzie 2012 r. zakupiłam zestaw do opalania natryskowego od Suncosmetics w sklepie internetowym dostępnym na ich stronie.Wszystko by było w porządku gdyby nie fakt, że (...)

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!!

Pobieraczek - wezwanie do zapłaty i niekompletne dane. Pomocy!!! Witam! Potrzebuję pilnej porady Myślę, że sprawa jest niektórym z państwa znana, bo była kiedyś nagłaśniana przez media. Chodzi (...)

Legitymacja prasowa

Legitymacja prasowa Mam pytanie: czy żeby wyrobić sobie legitymację prasową należy gdzieś redakcję zarejestrować w sądzie ? Prowadzę popularny serwis sportowy (internetowy) i taka legitymacja (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Eksport usług do Rosji.

Eksport usług do Rosji. Dzień dobry, Potrzebuję wykonać usługę projektu przedmiotu użytkowego dla Rosyjskiego klienta. W obecnej chwili nie mam firmy. czy jest możliwość zawarcia umowy pomiędzy (...)

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta.

Rozpoznanie transakcji jako eksport i zwrot VAT dla kontrahenta. Kontrahent dokonał u mnie zakupu towaru. Jako nabywce wskazał podmiot szwajcarski, ale bez żadnego numeru identyfikacji podatkowej. (...)

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue? gdzie w deklaracji vat-7 ujmować eksport usługi marketingowej do ue?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug? gdzie nalezy ujać w deklaracji vat 7 eksport uslug?

eksport usług a płace pracowników firmy

eksport usług a płace pracowników firmy Pracowałem we Francji na polecenie firmy macierzystej.Chciałbym dowiedzieć się jakie akty prawne regulują wysokość wynagrodzenia za taką pracę.

Wywóz Dewiz za granicę

Wywóz Dewiz za granicę Czy bank ma obowiązek wystawiać dla swoich klientów na życzenie druk: "Zgoda na wywóz dewiz za granicę"? Do tej pory otrzymywałam takie zaświadczenia, podawałam dane osoby (...)

wywóz dziecka za granicę

wywóz dziecka za granicę Witam czy mogę wywieźć dziecko za granice?? od roku nie jestem z ojcem dziecka i chce teraz wyjechać za granice, czy w takim wypadku muszę poinformować o tym ojca dziecka, (...)

Prośba o ustalenie widzeń z dzieckiem i zakaz wywożenia za granice kraju

Prośba o ustalenie widzeń z dzieckiem i zakaz wywożenia za granice kraju Witam Moja była dziewczyna z którą mam 3 letniego syna utrudnia mi kontakt z dzieckiem. Wyprowadza się coraz dalej od moje (...)

PILNE!!! Wywóz dziecka za granicę przez matkę

PILNE!!! Wywóz dziecka za granicę przez matkę Witam. Mam problem tego typu: Jestem po rozwodzie ok 2 lata, z małżeństwa mam syna, który po rozwodzie orzeczeniem sądu mieszka w miejscu zamieszkania (...)

wywóz dziecka za granicę bez zgody ojca

wywóz dziecka za granicę bez zgody ojca witam ojciec dziecka średnio się nim interesuje, widuje je raz na parę miesięcy, ja zaczęłam prace za granicą i chciałam wziąć teraz synka ze sobą? (...)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com)

Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Kup wysokiej jakości paszporty nowości , fałszywe identyfikatory (universadocs3@gmail.com) Najwyższej jakości (...)

Wierzytelności a decyzje GIODO

Wierzytelności a decyzje GIODO Wielkie uznanie dla Macieja Logan za bezinteresowną pomoc dla innych, zwłaszcza w kwestii Kruka! Gorąco Pozdrawiam :) Panie Macieju znalazłem coś niepokojącego odnośnie (...)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia)

Problem z allegrowiczem (zdjęcia) Wczoraj zakupiłem jedno konto na allegro, co prawda było to nierozsądne z mojej strony i może to zdziwić, ale byłem świadom tego, że coś w aukcji jest nie tak (...)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com)

Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Prawo Jazdy, legitymacje, IELTS (steve.grail@yahoo.com) Kupić Wysokiej Jakości i Prawdziwy Paszport Prawo Jazdy, legitymacje IELTS (...)

sprzedaż

sprzedaż Mam pytanie jeśli jestem konsultantem firmy ORIFLAME to czy mogę legalnie sprzedawać i wbijać do kasy kosmetyki pochodzące z katalogu tej firmy -(mam na nie fakturę VAT)

Porady prawne