Ruszają nabory w ramach KPO

W połowie października ruszą pierwsze nabory wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności – poinformował wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk.

Beneficjenci

Pierwsze cztery nabory będą skierowane do rolników i przetwórców.

Porady prawne

Wsparcie przetwórstwa

Rolnicy chcący korzystać ze wsparcia na przetwórstwo, będą mogli starać się o wsparcie do 500 tysięcy złotych na realizację przedsięwzięć dotyczących przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych lub spożywczych, lub rybołówstwa lub akwakultury.  Poziom wparcia wynosi do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie dla MSP przetwórstwa produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury zależne jest od wielkości zakładu przetwórczego i wynosi dla:

  • zakładu mikro  – do 3 mln zł;
  • zakładu małego  – do 10 mln zł;
  • zakładu średniego – do 15 mln zł.

Kolejne nabory dla rolników

Są adresowane wyłącznie do rolników. Jedno dotyczy wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, a drugie rolników uprawiających chmiel – poinformował wicepremier.

Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest

Zasady będą następujące:

  • Wsparcie będzie rozliczane ryczałtowo.
  • Stawka pomocy wynosi 40 zł/m2.
  • Maksymalna powierzchnia pokrycia dachowego możliwa do objęcia wsparciem wynosi 500 m2.

Wsparcie producentów chmielu

– "Ostatni, czwarty nabór dotyczy w największej mierze rolników z województwa lubelskiego, bo głównie tam jest uprawiany chmiel" – powiedział szef resortu rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Zasady:

Wsparcie wynosi do 70 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku młodego rolnika i do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w przypadku pozostałych rolników.

Pomoc dotyczy wymiany tyczek chmielowych, które były impregnowane kreozotem.

Wysokość pomocy wynosi:

  1. 102 217,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez młodych rolników
  2. 73 012,5 zł/ha przy wymianie na słupy kompozytowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne
  3. 117 661,6 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez młodych rolników tj. do 40 lat włącznie
  4. 84 044,0 zł/ha przy wymianie na słupy betonowe przez osoby po 40 roku życia lub osoby prawne
Łączna, maksymalna powierzchnia uprawy chmielu, która może zostać objęta wsparciem to 5 ha.

Gdzie składać wnioski?

– "To jest początek uruchamiania naborów wniosków w ramach KPO i jak inne instrumenty wsparcia, również i te wnioski będą obsługiwane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa" – powiedział wicepremier Kowalczyk.

Ogólna wysokość środków w ramach KPO

17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała Decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego budżet wynosi 35 363 500 000 EUR, tj. wg kursu 1 EUR = 4,4819 PLN, 158 471,836 mln PLN.

Do pobrania: Prezentacja_PLANOWANE_ROZPOCZĘCIE_PIERWSZYCH_NABORÓW_WNIOSKÓW_W_RAMACH_ KRAJOWEGO_PLANU_ODBUDOWY_ I_ZWIĘKSZANIA_ODPORNOŚCI

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dotacje ruszają z opóźnieniem

Dotacje ruszają z opóźnieniem

Ponad 60 proc. konkursów na dotacje rusza z opóźnieniem. Zamiast planowanych 14 mld zł w tym roku wydamy najwyżej 8,7 mld zł. Ucierpi gospodarka (...)W dwóch kluczowych programach „Infrastruktura i środowisko” oraz „Innowacyjna gospodarka” w ponad 60 proc. przypadków nabory wniosków ruszyły lub ruszą z opóźnieniem. W ich ramach (...)

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Umowa o pomocy przy zbiorach a PIT

Minister Finansów przedstawił objaśnienia podatkowe z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie obowiązków ciążących na rolnikach w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z zawartą umową o pomocy przy zbiorach. Poniżej najważniejsze wyjaśnienia w nich zawarte. Czego dotyczy problem? Objaśnienia dotyczą obowiązków ciążących na rolnikach, jako (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty. Nie ma przy tym znaczenia czy miałaby być to emerytura albo (...)

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Co nowego w płatnościach bezpośrednich?

Nowelizacja w zakresie płatności bezpośrednich Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw ma na celu w szczególności: wprowadzenie zasady składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów (...)

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Jak od 1 stycznia 2005 r. ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników?

Oczywistą jest zasada, zgodnie z którą do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (...)

Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

Nowy rodzaj umowy dla pracowników sezonowych?

Czego dotyczy projekt zmian? Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw dotyczy uregulowania kwestii związanych z zabezpieczeniem społecznym pomocników rolnika przy zbiorach w gospodarstwie rolnym poprzez określenie nowego rodzaju umowy cywilnoprawnej o pomocy przy zbiorach w przepisach o ubezpieczeniu społecznym (...)

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Postępowanie z wyrobami zawierającymi azbest

Czym jest azbest? Azbest to minerał o budowie włóknistej. Jest odporny na działanie wysokiej i niskiej temperatury, substancje żrące, wytrzymały na rozciąganie i zgniatanie. Słowo "azbest" oznacza niezniszczalny. Przez ponad 100 lat azbest był wykorzystywany do produkcji materiałów azbestowo-cementowych. W Polsce jest około 14.500 tysięcy ton wyrobów zawierających (...)

Uwaga azbest! – rażące uchybienia

Uwaga azbest! – rażące uchybienia

  Kontrola przeprowadzona w firmie przetwórstwa drewna związana była z oceną przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli legalności zatrudnienia przez przedsiębiorcę, nie będącego pracodawcą, na rzecz którego jest świadczona praca przez osoby fizyczne. Kontrolę przeprowadzono na terenie I., gdzie wykonywane były prace usuwania wyrobów (...)

Azbest zniknie z Polski za 568 lat

Azbest zniknie z Polski za 568 lat

Jeżeli tempo usuwania wyrobów zawierających azbest będzie podobne, jak zaobserwowane na Lubelszczyźnie, to rakotwórczy materiał będzie obecny w naszym kraju jeszcze przez 568 lat - aż do roku 2576. Obecnie w Polsce obowiązuje „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032". Według jego założeń, do roku 2032 Polska powinna być wolna od wyrobów (...)

NIK sprawdza, jak radzimy sobie z usuwaniem azbestu

NIK sprawdza, jak radzimy sobie z usuwaniem azbestu

NIK sprawdzi, jak realizowany jest Program Oczyszczania Kraju z Azbestu. Ten rakotwórczy materiał zrobił w Polsce zawrotną karierę. Dachów i izolacji z domieszką azbestu jest w naszym kraju tak dużo, że ich usuwanie i zastępowanie bezpiecznymi materiałami zaplanowano aż do 2032 roku. Czy termin ten zostanie dotrzymany?Trwałość i uniwersalność azbestu przyczyniła się do jego wielkiej (...)

Ustalone reguły zatrudniania pracowników samorządowych

Ustalone reguły zatrudniania pracowników samorządowych

Z dniem 7 sierpnia weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty. Od tej chwili obowiązują już konkretne regulacje dotyczące naboru pracowników na stanowiska pracowników samorządowych. Na jakich zasadach odbywać się będzie nabór? Nowa ustawa wprowadza zasadę, że nabór kandydatów do (...)

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że ogłoszony został dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007  Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.  Przedmiotowy nabór będzie dotyczył wyłącznie działania: "Działania skierowane do obywateli państw trzecich". Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej (...)

Zostać referendarzem...

Zostać referendarzem...

Trwa nabór na aplikacje sędziowską i prokuratorską. Na siódmego września wyznaczono konkurs na aplikację referendarską Wprawdzie minister sprawiedliwości określił liczbę miejsc tylko na 19, ale jest to aplikacja etatowa, tzn. aplikant będzie miał pracę - zarobi ok. 1500 zł miesięcznie. Nabór (i konkurs) organizowany jest tylko w ośmiu sądach okręgowych: w obu warszawskich, w Elblągu, (...)

Nabór do europejskiej sieci uczelni kształcących tłumaczy

Nabór do europejskiej sieci uczelni kształcących tłumaczy

Komisja Europejska ogłasza nabór do pierwszej w historii europejskiej sieci uczelni kształcących tłumaczy pisemnych (sieć EMT od European Master in Translation). Zainteresowane uniwersytety, których oferta szkoleniowa obejmuje magisterskie studia tłumaczeniowe, mogą składać wnioski o przyjęcie do sieci do 30 kwietnia br.Sieć EMT to inicjatywa Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych (...)

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

Nabór wniosków - Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich na lata 2007-2013

Departament Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS informuje, że został ogłoszony dodatkowy nabór wniosków w ramach programu 2007 i 2008 Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Władzy Wdrażającej Programy Europejskie.   przejdź do strony z informacją  Źródło: www.mps.gov.pl nabór (...)

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Komisja Europejska zaakceptowała Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Mamy polski KPO Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała nasz KPO. Wynegocjowaliśmy w Brukseli ponad 158,5 mld zł. - "Środki z Krajowego Planu Odbudowy (...)

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Około 4 mld zł na poprawę warunków mieszkaniowych Polaków

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych, przedłożony przez ministra rozwoju i technologii. To realizacja działań związanych z wdrażaniem KPO. Ok. 4 mld zł (855 mln euro) zostanie przeznaczonych (...)

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

Co z Krajowym Planem Odbudowy?

Rząd zakończył negocjacje z Komisją Europejską 3 maja polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO) został oficjalnie przesłany do Komisji Europejskiej (KE). Od tego czasu trwał intensywny dialog z KE dotyczący uzgodnienia ostatecznej wersji dokumentu, który jest podstawą do otrzymania pieniędzy z Funduszu Odbudowy. Polska może otrzymać z funduszu ponad 58 mld euro w dotacjach i pożyczkach. (...)

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO rusza zgodnie z planem Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO), tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. BDO jest już w pełni przygotowana do działania od tej właśnie daty, o czym przypomniał wiceminister klimatu Sławomir Mazurek. ##baner## - Chciałbym uspokoić przedsiębiorców. Obowiązek prowadzenia ewidencji (...)

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

Umowa kontraktacji, czyli co może rolnik a co odbiorca płodów rolnych

Umowa kontraktacji zawierana jest pomiędzy producentem rolnym a kontraktującym. Na podstawie tej umowy, producent rolny zobowiązuje się wytworzyć i dostarczyć kontraktującemu oznaczona ilość produktów rolnych określonego rodzaju, a kontraktujący zobowiązuje się te produkty odebrać w umówionym terminie, zapłacić umówioną cenę oraz spełnić określone świadczenia (...)

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy w 2021 r.

Począwszy od okresu wegetacyjnego 2020 r. wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy producenci rolni mogą składać wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji. ##baner## Jak wypełnić wniosek? Producent rolny, korzystając z własnego Profilu Zaufanego: określa w aplikacji zakres i stopień strat spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych w swoim  (...)

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

Czy małe gospodarstwo rolne otrzyma wsparcie z Unii? Nowości od 1 lutego 2005 r.

W nomenklaturze unijnej gospodarstwo niskotowarowe to takie, którego wielkość ekonomiczna (mierzona wysokością standardowej nadwyżki bezpośredniej) wynosi od 2 ESU do 4 ESU. W Unii Europejskiej wielkość ekonomiczną każdego gospodarstwa określa się przy pomocy jednostek zwanych ESU. Kwota 1 ESU jest równa 1200 euro. Gospodarstwa pod względem wielkości dzieli się nie ze względu na ich (...)

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Dopłata do składki z tytułu ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich oraz maksymalne sumy takiego ubezpieczenia w 2008 r.

Do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia jakich upraw i zwierząt gospodarskich można dostać dopłatę? Ze środków budżetu państwa są udzielane dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia:  upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, (...)

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

Jak ubiegać się w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o dopłaty do nawozów?

Wnioski o przyznanie dopłat do zakupu nawozów będzie można składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 25 kwietnia 2022 r. Pomoc przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, które producent rolny nabył w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. ##baner## Dla kogo (...)

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Założenia do projektu budżetu państwa na 2022 r.

Rada Ministrów przyjęła „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022” Rada Ministrów przyjęła dokument „Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022”, przedłożony przez ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej. Polityka rządu będzie nakierowana na szybką odbudowę potencjału gospodarczego Polski. W założeniach (...)

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

Aktualizacja Krajowego Programu Kolejowego

Aktualizacja KPK przyjęta przez Radę Ministrów Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury. Uchwała przewiduje aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego (...)

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej

Sejm uchwalił ustawę o ekonomii społecznej – to pierwsza ustawa kompleksowo regulująca tę tematykę. Nowa regulacja przyczyni się do tworzenia stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych i zwiększy dostępność usług społecznych. Sejm w czwartek uchwalił ustawę o ekonomii społecznej. Dzięki nowym przepisom ekonomia społeczna będzie się rozwijać i stanowić (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy

Jestem rolnikiem (tzw. ryczałtowym). Prowadzę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Działalność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie płacę z tego tytułu podatku. (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Rolnik VAT-owcem

Rolnik VAT-owcem

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych? Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

Odjęcie zarządu nad nieruchomością

Odjęcie zarządu nad nieruchomością

Jestem współwłaścicielem w 1/2 udziale w nieruchomości, która została zajęta przez Komornika sądowego na wniosek licznych wierzycieli. Egzekucja z nieruchomości prowadzona jest od 2003 roku, (...)

Nielegalne składowanie azbestu

Nielegalne składowanie azbestu

Wiem, że składowanie rozbiórkowego eternitu/azbest/ jest niezgodne z prawem, ale nie potrafię znaleźć punktualnego artykułu prawnego na ten temat. Jaki paragraf zabrania składowania eternitu? Zgodnie (...)

Emerytura osoby pracującej przy azbeście

Emerytura osoby pracującej przy azbeście

Odmówiono mi prawa do wcześniejszej emerytury uzasadniając to niespełnieniem warunków koniecznych do jej przyznania, warunków, które określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 (...)

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy pojechał odebrać zgodnie ze (...)

Płyty azbestowe na działce sąsiada

Płyty azbestowe na działce sąsiada

Mieszkam obok sąsiada, który po wymiana dachu składuje płyty azbestowe na swojej działce obok domu. W tej chwili wymyślił sobie, że jest to dobry materiał na zabezpieczenie płotu i od naszej (...)

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Odpisy na ZFŚS i szczególnie uciążliwe warunki

Czy przy pracy w mikroklimacie zimnym (chłodni), gdzie współczynnik VCI wynosi 446 oraz przy pracy w hałasie pracodawca powinien zwiększyć odpis na ZFŚS do poziomu 50% średniego wynagrodzenia w (...)

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Konkurs na stanowisko urzędnicze

Osoba pełniąca w samorządowym zakładzie budżetowym stanowisko kierownicze odchodzi na emeryturę. Po jednym dniu przerwy ma być ponownie przyjęta. Czy w związku z tym osoba ta może wrócić na (...)

Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

Nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem GOPS

W jaki sposób doprowadzić do poprawności i zgodności z prawem nawiązanie stosunku pracy z kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który obecnie jest zatrudniony na podstawie mianowania? (...)

Referendarz sądowy

Referendarz sądowy

Wiem, iż prowadzony będzie nabór na referendarzy sądowych. Jakie wymagania winna spełniać osoba ubiegającą się o taką aplikację? Zawód referendarza sądowego uregulowany jest w ustawie Prawo (...)

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Zatrudnienie pracownika samorządowego

Pracownik samorządowy jest zatrudniony na stanowisku urzędniczym ( młodszy referent ) na podstawie umowy o pracę na czas określony. Umowa ta została zawarta w roku 2006 jako kontynuacja umowy o prace (...)

FORUM PRAWNE

uciążliwy sąsiad rolnik

uciążliwy sąsiad rolnik Witam Piszę do Państwa o pomoc ponieważ od pewnego czasu borykam się z problemem sąsiada rolnika który na swoje pole(do tej pory obsiewane plonami) sprowadził stado krów (...)

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

jaki dochód ma domownik, rolnik,?

jaki dochód ma domownik, rolnik,? jaki dochód ma domownik, rolnik,?

czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik musi składać pit? czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku? czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki

Skąd bierze się odporność na leczenie raka prostaty? Leki Leki przeciwpasożytnicze, przeciwgrzybicze, antybiotyki terapie antynowotworowe w leczeniu raka alternatywne eksperymentalne leki rak nowotwór (...)

pomocy!! nadbudowa domu

pomocy!! nadbudowa domu Witam mam pytanie dostałem w spadku dom parterowy z 1958 r pow ok 110 mk2 z strychem nie posiadam planów W 2015 roku od mamy dom nadaje sie do remontu ponieważ juz pokrycie (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

praca w warunkach szkodliwych

praca w warunkach szkodliwych czy praca przy maglu elektrycznym jest pracą w warunkach szkodliwych ? Jaka jest do tego podstawa prawna ? dziękuję z góry za odpowiedź W chwili obecnej nie ma dodatków (...)

Pokrycie dachu ? azbest

Pokrycie dachu ? azbest Witam mam problem, ponieważ mój sąsiad pokrył swój dach płytami azbestowymi, który graniczy z moją posesją? co mogę zrobić w takiej sytuacji? czy jakiś przepis zabrania (...)

Dzikie śmietnisko w rzece.

Dzikie śmietnisko w rzece. Witam. Gdzie należy zgłosić nielegalne śmietnisko, które sobie ktoś zrobił po remoncie domu przy/ w rzece?? Tam są fragmenty betonu, drewna, stalowych elementów, worki (...)

Nabór 2010

Nabór 2010 Nie orientujecie się, na kiedy w tym roku zaplanowano nabór na aplikację sędziowską?

Nabór w starostwie - wgląd w dokumenty

Nabór w starostwie - wgląd w dokumenty Witam reprezentuję portal informacyjny po zakończonym naborze na jedno ze stanowisk w starostwie została wybrana osoba która według wielu osób nie spełnia (...)

Poświadczenie bezpieczeństwa - służba celno - skarbowa

Poświadczenie bezpieczeństwa - służba celno - skarbowa Dzień dobry jako że przeszedłem nabór do służby celno skarbowe, chciałem zasięgnąć języka odnośnie ankiety bezpieczeństwa na której (...)

Zaskarżenie warunków naboru na stanowisko urzędnicze

Zaskarżenie warunków naboru na stanowisko urzędnicze Witam, w mojej gminie jest nabór na stanowisko głównego specjalisty do wydawania decyzji podziałowych, nabywania gruntów itp. (tak w skrócie (...)

Asystent w dziale prawnym

Asystent w dziale prawnym Merkury Market spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ogłasza nabór na stanowisko Asystent w dziale prawnym Miejsce wykonywania pracy: Krosno Osoba zatrudniona (...)

książeczka mieszkaniowa-gotówka

książeczka mieszkaniowa-gotówka witam! mam pytanie dotyczace wyplaty gotowki z ksiazeczki mieszkaniowej w taki sposob oczywiscie aby nie tracic premii gwarancyjnej. mam ksiazeczke mieszkaniowa gdzies (...)

Porady prawne