Nowa ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

24 czerwca 2008 r. wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Skąd potrzeba nowej regulacji?

W związku ze zmianą zasad udzielania pomocy państwa wprowadzoną w przepisach wspólnotowych stało się konieczne dostosowanie przepisów krajowych regulujących te zagadnienia. Z tego względu zaistniała potrzeba określenia na nowo zadań wykonywanych przez Agencję polegających na udzielaniu pomocy państwa. Jednocześnie liczba zmian, jakie zostały dotychczas wprowadzone w dotychczas obowiązującej ustawie, spowodowała, że podjęto decyzję o przygotowaniu nowej ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Czego dotyczą nowe przepisy?

Nowa ustawa określa:

  • zadania i organizację Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  • zasady umarzania w całości lub w części, rozkładania na raty, odraczania terminu spłat oraz sprzedaży wierzytelności Agencji

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 2008 r., Nr 98, poz. 634)
Porady prawne

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika