Podatek od sprzedaży detalicznej dalej zawieszony

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przygotowany przez ministra finansów.

Co przewiduje rządowy projekt?

 

Proponowana nowelizacja przewiduje dalsze zawieszenie pobierania podatku od sprzedaży detalicznej.

Ustawa z 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej wprowadziła do polskiego systemu podatkowego podatek od sprzedaży detalicznej. Nowe rozwiązanie weszło w życie 1 września 2016 r. i miało zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych od tego dnia. Podatnicy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł, musieli składać deklarację podatkową o wysokości podatku oraz obliczać i wpłacać podatek na rachunek urzędu skarbowego.

Porady prawne

Komisja Europejska zakwestionowała jednak rozwiązania podatkowe i wydała nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy (tzw. nakaz zawieszenia). Polska złożyła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) skargi na decyzje Komisji Europejskiej.

Konieczność przedłużenia zawieszenia podatku od sprzedaży detalicznej związana jest z oczekiwaniem na rozstrzygnięcie przez TSUE skarg złożonych przez Polskę 30 listopada 2016 r. oraz 13 września 2017 r. Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie bowiem możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku od sprzedaży detalicznej.

Do kiedy pobieranie podatku od sprzedaży detalicznej ma być zawieszone?

W projekcie nowelizacji zaproponowano, aby przepisy ustawy o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2020

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne