Rozwód za granicą nie musi być uznany w Polsce

2.3.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sprzeczny z podstawowymi zasadami polskiego porządku prawnego rozwód nie zostanie uznany w naszym kraju - stwierdził Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Sprawa dotyczyła orzeczonego przez notariusza w Kairze rozwodu, który nastąpił na skutek jednostronnego oświadczenia woli męża bez uwzględnienia stanowiska żony.

Świadectwo rozwodu, wystawione przez notariusza Biura Notarialnego Spraw Osobowych w Kairze, potwierdzało rozwiązanie małżeństwa mężczyzny posiadającego obywatelstwo marokańskie i polskie z kobietą posiadającą obywatelstwo polskie i francuskie. Para pobrała się w Kairze, a małżeństwo zarejestrowane zostało w polskim urzędzie stanu cywilnego. Ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżeństwa były Katowice - czytamy na łamach Gazety Prawnej.

Według katowickiego sądu rozwiązanie małżeństwa bez uwzględnienia stanowiska żony sprzeciwia się zasadzie trwałości małżeństwa i równouprawnienia małżonków, zagwarantowanej w art. 18 Konstytucji RP.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne