4.12.2006

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rynki rolne

Czego dotyczą zmiany w zakresie rynków rolnych?

6 grudnia 2006 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja ta została opracowana przez Sejm na podstawie projektu rządowego. Zmiany istniejącego stanu prawnego są następstwem zmian w przepisach UE w zakresie regulacji rynku cukru i rynku wina oraz rynku mleka i przetworów mlecznych.

Nowelizacja zmienia pięć ustaw dotyczących poszczególnych sektorów rolnych, tj. oprócz ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych ustawę o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawę o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, ustawę o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina oraz ustawę o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych. Ponadto w przepisach przejściowych nowelizacja zawiera merytoryczne regulacje dotyczące pomocy finansowej dla niektórych hodowców w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich w związku ze skutkami ptasiej grypy.

Porady prawne

Nowelizacja wprowadza ponadto szczególne rozwiązanie dotyczące spółek o profilu działalności związanym z obrotem i przechowalnictwem zbóż, które jest wyjątkiem od regulacji zawartej w ustawie o finansach publicznych.

W nowelizacji ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych zostały uregulowane: 

  • sprawy związane z organizacją Agencji, w tym zmiany dotyczące sposobu jej funkcjonowania, 

  • zadania Agencji albo organów Agencji, które odpowiadają zadaniom wyznaczonym państwom członkowskim albo właściwym organom państw członkowskich w zakresie regulacji rynku cukru i rynku wina.

Przepisy unijne w odniesieniu do rynku cukru ulegają obecnie daleko idącym zmianom. Modyfikowane są na gruncie przepisów unijnych, między innymi kompetencje organów państw członkowskich, w tym mechanizm zatwierdzania przedsiębiorstw cukrowniczych, kwotowanie produkcji cukru i izoglukozy, warunki umów, warunki transferu kwot, zasady i przesłanki restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Ze względu na przewidywane zmiany unijnych regulacji przepisy polskie w większości mają charakter ogólnie wskazanych kompetencji właściwych organów do realizacji zadań wynikających z rozporządzeń unijnych. Rozwiązanie takie w sposób najbardziej optymalny umożliwia funkcjonowanie i obsługę instytucjonalną rynku cukru. 

Co zmieni się w kompetencjach ministra właściwego do spraw rynków rolnych i Agencji Rynku Rolnego?

Do kompetencji ministra właściwego do spraw rynków rolnych, w myśl nowelizowanej ustawy o Agencji Rynku Rolnego oraz organizacji niektórych rynków rolnych należą w szczególności decyzje w sprawach przyznania kwoty produkcyjnej cukru i izoglukozy, dodatkowej kwoty produkcyjnej, korekta kwot produkcji cukru i izoglukozy.

Zadania nowe, realizowane przez Agencję Rynku Rolnego lub jej Prezesa, to interwencyjny zakup, przechowywanie i sprzedaż cukru oraz zatwierdzanie producentów, udzielanie pomocy restrukturyzacyjnej, pozwolenia na przywóz i wywóz produktów objętych regulacjami rynku cukru, przyznawanie refundacji wywozowych i produkcyjnych, udzielanie pomocy na prywatne przechowywanie cukru, naliczanie opłaty produkcyjnej oraz określanie współczynnika procentowego i okresu podziału pomocy restrukturyzacyjnej. 

Jakie zmiany dotyczą rynku wina?

W odniesieniu do rynku wina zmiany wiążą się w szczególności z objęciem Polski na rynkach unijnych 1 sierpnia 2006 r. strefą uprawy A winorośli przeznaczonej do produkcji wina gronowego lub moszczu gronowego. Przepisy nowelizacji w zakresie dotyczącym ustawy o ARR mają również charakter przepisów kompetencyjnych. Szczegółowe regulacje prawne dotyczące wyrobów winiarskich ujęte są natomiast w polskim systemie prawnym w dwóch aktach ustawowych, stąd zmiana również ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. Wejście w życie zmian obu tych ustaw umożliwia rozpoczęcie produkcji wina gronowego z upraw krajowych. Nowelizacja między innymi przekazuje kompetencje i zadania w zakresie organizacji rynku wina z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa do Agencji Rynku Rolnego.

W nowelizowanej ustawie z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina zostały zaś uregulowane kwestie związane z uprawą winorośli, produkcją wina gronowego i moszczu gronowego oraz zasady kontroli na tym rynku. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2006 r.. Nr 208, poz. 1541)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Ruszył program „Energia dla wsi”

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – "Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach (...)

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą el założenie biznesu, wieś, pomoc, (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług „medialnych” Informacjie jakie w zasadzie powinny się znaleźć na fakturze opisano w artykule: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT? faktury, odbiorca, nabywca, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dane na fakturze, (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r. Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy&nb (...)

Ruszył program „Energia dla wsi”

Ruszył program „Energia dla wsi”

Rolnicy i spółdzielnie energetyczne mogą już składać wnioski o dofinansowanie do odnawialnych źródeł energii w ramach programu „Energia dla wsi”. Szansa na transformację energetyczną – "Program jest szansą na znaczącą transformację energetyczną na obszarach (...)

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Nawet 250 tys. zł na założenie biznesu na wsi

Od 29 października do 30 listopada 2020 r. rolnicy będą mogli ubiegać się o „Premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020. Wnioski będą przyjmować oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, drogą el założenie biznesu, wieś, pomoc, (...)

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dla specyficznych kontrahentów

Faktury dokumentujące sprzedaż towarów i usług „medialnych” Informacjie jakie w zasadzie powinny się znaleźć na fakturze opisano w artykule: Jakie dane zamieszcza się na fakturze VAT? faktury, odbiorca, nabywca, osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, dane na fakturze, (...)

Dla kogo renta strukturalna?

Dla kogo renta strukturalna?

Od 1 sierpnia 2004 r. rolnicy mogą „przechodzić’ na tzw. rentę strukturalną. Oczywiście aby ją otrzymać, rolnik musi spełnić szereg warunków. Jakie warunki należy spełnić? Rolnik, który chce otrzymać rentę musi mieć ukończone 55 lat, jednak nie może mieć ustalonego (...)

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy poszkodowani w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r.?

Pomoc KRUS dla poszkodowanych rolników w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 r. Kasa udziela pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku wystąpienia anomalii pogodowych w ramach Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy&nb (...)

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO rusza zgodnie z planem Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO), tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. BDO jest już w pełni przygotowana do działania od tej właśnie daty, o czym przypomniał wiceminister klimatu Sławomir (...)

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO - czyli Baza Danych Odpadowych

BDO rusza zgodnie z planem Od 1 stycznia 2020 r. zostaną uruchomione kolejne moduły elektronicznej Bazy Danych Odpadowych (BDO), tj. moduł ewidencji i moduł sprawozdawczości. BDO jest już w pełni przygotowana do działania od tej właśnie daty, o czym przypomniał wiceminister klimatu Sławomir (...)

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Oznaczanie produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia

Przepisy wymagają oznaczania produktów spożywczych informacją o kraju pochodzenia. oznaczanie produktów spożywczych, kraj pochodzenia, jedzenie, żywność, produkty spożywcze, produkty rolne, warzywa, owoce, mięso

Nowa jakość kontroli żywności

Nowa jakość kontroli żywności

Fuzja kontroli jakości żywności  Od 1 lipca nastąpi fuzja kontroli jakości żywności w jednej wyspecjalizowanej instytucji – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Dz kontrola żywności, jakość handlowa, artykuły rolno-spożywcze, jedzenie, (...)

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Jakim podmiotom hurtownie farmaceutyczne mogą sprzedawać produkty farmaceutyczne?

Aby odpowiedzieć na to pytanie należy sięgnąć do definicji pojęcia obrotu hurtowego, zawartej w art. 72 ust. 3 i 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z brzemieniem tego przepisu obrotem hurtowym jest wszelkie działanie polegające na zaopatrywaniu się, przechowywaniu, dostarczaniu lub eksportowaniu (...)

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Oznaczanie treści reklamowych przez influencerów w mediach społecznościowych

Rekomendacje Prezesa UOKiK Promujesz telefon w zamian za zniżkę na produkty tej marki? Reklamujesz swoje książki lub testujesz kosmetyki otrzymane w paczce PR? Jesteś influencerem? Czy wiesz, jak prawidłowo oznaczyć wymienione treści? Przeczytaj tezy z rekomendacji Prezesa UOKiK. (...)

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Przewaga kontraktowa w nowych przepisach

Weszła w życie nowa ustawa o przewadze kontraktowej. Wprowadzone zmiany poprawią sytuację rolników i dostawców produktów w kontaktach z największymi podmiotami na rynku rolno-spożywczym. UOKiK przygotował zestawienie najczęstszych pytań i odpowiedzi do przewaga (...)

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przetłumaczyła i udostępniła polską wersję przewodnika pn. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego”, które są istotne dla sektora spożywczego, w szczególności (...)

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Inwestycje alternatywne - policz i nie przelicz się

Niskie oprocentowanie lokat skłania cię do inwestowania oszczędności w nietypowe produkty? Inwestować możesz praktycznie we wszystko, jednak bądź świadomy ryzyka utraty wpłaconych pieniędzy. Poza standardowymi walorami takimi jak akcje, obligacje lub waluty na inwestycje alternatywne, (...)

Przygotuj się na wakacje

Przygotuj się na wakacje

Wakacje za granicą Przed każdą taką zagraniczną podróżą, czy to samodzielną, czy w grupach zorganizowanych, niezależnie od tego, czy to wyjazd wakacyjny czy w celach biznesowych – warto poświęcić kilka chwil, aby zadbać o spokojny pobyt, z którego przywieziemy wyłącznie (...)

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej

Czemu ma służyć nowa regulacja o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej? 12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożyw przeciwdziałanie, nieuczciwe wykorzystywanie, (...)

Podatek od rolniczego handlu detalicznego

Podatek od rolniczego handlu detalicznego

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz.U. 2016 poz. 1961) wprowadziła m.in. zmiany w zakresie opodatkowania przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent jest uprawniony do załatwienia kwestii formalnych z ARR związanych z zakupem ziemi rolnej? Kto jeszcze może zgłosić w moim (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega pod gminę, która posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prawo pierwokupu działki (...)

Zakup gospodarstwa rolnego

Zakup gospodarstwa rolnego

Chcę kupić gospodarstwo rolne na działalność inną niż rolniczą. Czy mogę dokonać zakupu bez problemu czy potrzebne jest wykształcenie rolnicze? W tym zakresie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Nieruchomość rolna może (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie przysługiwało prawo pierwokupu, gdyby właściciel chciał ją sprzedać. Wiem, że przysługuje (...)

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Mamy zamiar zakupić z żoną działkę rolną o powierzchni 2,5 ha znajdującą się w innej gminie niż nasza (mieszkamy w mieście). Czy w związku z tym istnieją jakieś ograniczenia w kupnie tej nieruchomości? Obecnie na poczet ceny chcielibyśmy wpłacić zaliczkę. Czy jeżeli sporządzimy z (...)

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Zakup ziemi rolnej a zgoda ANR

Chcę kupić działkę budowlano-rolną. Dowiedziałam się, że na zakup działki rolnej musi wyrazić zgodę Agencja Rynku Rolnego. Czy to prawda, że tylko Notariusz/Rejent jest uprawniony do załatwienia kwestii formalnych z ARR związanych z zakupem ziemi rolnej? Kto jeszcze może zgłosić w moim (...)

Zakup działki rolnej

Zakup działki rolnej

Mam zamiar kupić działkę rolną o powierzchni 1,21 ha. Sprawdziłem hipotekę , działka nie jest obciążona. Podpisałem już wstępną umowę z właścicielem i dałem zaliczkę. Działka podlega pod gminę, która posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prawo pierwokupu działki (...)

Zakup gospodarstwa rolnego

Zakup gospodarstwa rolnego

Chcę kupić gospodarstwo rolne na działalność inną niż rolniczą. Czy mogę dokonać zakupu bez problemu czy potrzebne jest wykształcenie rolnicze? W tym zakresie należy odwołać się do przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Nieruchomość rolna może (...)

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Sprzedaż gruntu rolnego a dzierżawa

Chcę kupić działkę rolną, którą obecnie dzierżawi osoba fizyczna. Umowa dzierżawy została zawarta na 10 lat (będzie jeszcze trwała do 2013 roku). Nie ma w niej mowy o tym, że dzierżawcy będzie przysługiwało prawo pierwokupu, gdyby właściciel chciał ją sprzedać. Wiem, że przysługuje (...)

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Mamy zamiar zakupić z żoną działkę rolną o powierzchni 2,5 ha znajdującą się w innej gminie niż nasza (mieszkamy w mieście). Czy w związku z tym istnieją jakieś ograniczenia w kupnie tej nieruchomości? Obecnie na poczet ceny chcielibyśmy wpłacić zaliczkę. Czy jeżeli sporządzimy z (...)

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Działka rolna-wyłączenie prawa pierwokupu

Jeżeli gmina chce sprzedać działkę określoną w planie zagospodarowania jako działka rolna na poszerzenie siedliska wnioskodawcy to czy mają tu zastosowanie przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego? Przedmiotowa działka nie była najmowana lub dzierżawiona przez wnioskodawcę. Zgodnie (...)