14.3.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Statystyki stosowania kontroli operacyjnej są informacją publiczną

Internetowe wydanie "Gazety Prawnej" komentuje dziś wyrok Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Warszawie, w którym sąd orzekł, że ABW powinna, na wniosek Fundacji Helsińskiej, udzielić informacji o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych, zaś zbiorcze dane podawane przez prokuratora nie są w tym zakresie wystarczające.

Sąd argumentował, że choć samo stosowanie kontroli ma charakter tajnych działań operacyjnych, to takiego statusu nie mają dane statystyczne o jego stosowaniu. Te ostatnie są bowiem informacją publiczną, do której dostęp nie może być ograniczony analogicznie do informacji o zastosowaniu konkretnych czynności. Są uchylił tym samym decyzje szefa ABW odmawiającą Helsińskiej Fundacji dostępu do tych danych.

Jak wskazuje "Gazeta Prawna": ""Nie ma powodu do odmowy ujawnienia danych statystycznych, gdy pytanie nie dotyczy metod operacyjnych i nie naraża na niebezpieczeństwo funkcjonariuszy" - dowodził we wtorek przed sądem reprezentujący Fundację mec. Artur Sidor. Pełnomocnik Agencji ripostował, że na mocy przepisów jedynym podmiotem uprawnionym do przedstawiania łącznych statystyk jest prokurator generalny."

W sprawie możliwa jest kasacja do NSA, jednak pełnomocnik ABW nie wypowiedział się jeszcze w przedmiocie jej ewentualnego złożenia. Podobny spór zaistniał między HFPC a CBA, a na początku lutego WSA orzekł, że CBA powinno ujawnić dane o liczbie stosowanych kontroli operacyjnych.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Czym jest informacja publiczna?

Czym jest informacja publiczna?

Co jest informacją publiczną? Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP. Zasada dostępu do informacji publicznej Ogólną zasadą, która wynika z ww. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji. Wszelkie wyjątki (...)

Zmiany w kontroli skarbowej

Zmiany w kontroli skarbowej

11 listopada br. wchodzi w życie ustawa z dnia 22 września 2006 r. o setOstatni( '2' ); zmianie setOstatni( '3' ); ustawy o setOstatni( '4' ); kontroli setOstatni( '5' ); skarbowej oraz o setOstatni( '6' ); zmianie setOstatni( '7' ); niektórych setOstatni( '8' ); innych setOstatni( '9' ); ustaw. Celem nowelizacji jest przede wszystkim wprowadzenie zmian ograniczających zbyt szerokie (...)

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

Jak prowadzone jest postępowanie w związku z nieuczciwym wykorzystywaniem przewagi kontraktowej?

12 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Określa ona zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom nieuczciwie wykorzystującym przewagę kontraktową przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych czy dostawców tych produktów, (...)

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Efektywność energetyczna budynków - obowiązki i uprawnienia...

Co to jest efektywność energetyczna budynku? Efektywność energetyczna budynku, czyli jego sprawność energetyczna, to stopień przygotowania budynku do zapewnienia komfortu jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem przy jednoczesnym możliwie najniższym zużyciu energii przez ten budynek. Ocena efektywności energetycznej to ocena zbioru właściwości budynku mających wpływ na zużycie przez (...)

Kontrola administracji

Kontrola administracji

  Kontrola administracji publicznej Administracja publiczna, będąc władzą, winna całym swym bytem i działalnością opierać się na obowiązującym prawie. Problematyka kontroli administracji publicznej (w tym samorządu terytorialnego) mieści się w nauce prawa administracyjnego. Kontrola działalności jednostki (osoby prywatnej, przedsiębiorcy) w prawie cywilnym jest zbyteczna. Co (...)

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

Kontrola podatkowa w przedsiębiorstwie

System prawa podatkowego, jakkolwiek często nazbyt skomplikowany i postrzegany jako zbyt opresyjny w stosunku do obywatela, jest konieczny w każdym państwie chcącym służyć społeczeństwu, chociażby w najskromniejszym zakresie. I chociaż  rozumie to prawie każdy podatnik,  za tą świadomością nie idzie przeważnie właściwe postępowanie, a proceder nielegalnego obniżania ciężarów (...)

Kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 r. funkcjonują 2 rodzaje kontroli:   kontrola podatkowa - prowadzona przez pracowników urzędów skarbowych na dotychczasowych zasadach, głównie na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej; kontrola celno-skarbowa - prowadzona przez naczelników urzędów celno-skarbowych, wykonywana zarówno przez pracowników KAS, jak i funkcjonariuszy (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Pracodawcy są uprawnieni do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania przez pracowników zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby lub konieczności sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, na podstawie art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Szczegółowy (...)

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Co rząd robi z pieniędzmi? Możesz sprawdzić

Wyrok warszawskiego sądu pozwoli nam kontrolować działania władz publicznych. Jak to zrobić? Nawet opinie prawne są informacją, którą trzeba udostępnić na żądanie obywateli – stwierdził Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie. Sprawa dotyczyła ekspertyz prawników, które prezydent zamówił przed podpisaniem nowelizacji w sprawie reformy systemu (...)

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Akta sprawy a dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z art. 1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) każda informacja o sprawach publicznych jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. W orzecznictwie sądów administracyjnych pojawiały się rozbieżności co (...)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

Czas trwania, forma oraz jawność umów w sprawie zamówień publicznych (stan prawny do 1 marca 2004 r.)

  Jak długo może obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego? Ustawa zawiera generalny zakaz zawierania umów w sprawie zamówienia publicznego na czas nieoznaczony. Zakaz ten obowiązuje od czasu wejścia w życie ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r., o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, a więc od dnia 9 listopada 1997 r. Zgodnie z przywołaną (...)

Informacja publiczna czy tajemnica przedsiębiorstwa?

Informacja publiczna czy tajemnica przedsiębiorstwa?

Po niedawnej uchwale Sądu Najwyższego przedsiębiorcy nie muszą się już bać, że ich oferta zostanie odrzucona, bo utajnili w niej zbyt wiele (...)Zamawiający doszedł do wniosku, że skoro część z tych usług wykonano na rzecz instytucji państwowych, to dane te stanowią informację publiczną, czyli nie są tajemnicą przedsiębiorstwa. (...)Zamawiający ma prawo badać skuteczność (...)

Czy ABW będzie miało nieograniczony dostęp do informacji finansowych podatników?

Czy ABW będzie miało nieograniczony dostęp do informacji finansowych podatników?

Dane wszystkich podatników mogą wkrótce trafić pod skrzydła Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW). W tajemniczych okolicznościach Ministerstwo Finansów (MF) wstrzymało bowiem prace nad swoim centrum obliczeniowym w Radomiu i rozważa przeniesienie go do ośrodka ABW w Emowie koło Otwocka. Plan przewiduje nawet współuczestnictwo agencji w budowie centrum. (...)„Jeśli (...)

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

ABW winna tragedii w kopalni Wujek?

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ABW. Według biura funkcjonariusze służb zignorowali zagrożenie życia i zdrowia ludzi. Zarzuty - sformułowane wobec ABW przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w zawiadomieniu przesłanym do Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego - brzmią poważnie. BBN twierdzi, że (...)

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Środki przymusu bezpośredniego. Paralizatory w szerszym użyciu?

Rada Ministrów zajmie się dzisiaj przygotowanym we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych projektem Ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Projekt zakłada ujednolicenie m.in. zasad, sposobu użycia, oraz rodzajów środków przymusu bezpośredniego, oraz przypadków, kiedy mogą być one użyte. Ustawa ujednolica obecne przepisy w taki sposób, aby służby, które (...)

Służby specjalne dostaną wyższe dodatki

Służby specjalne dostaną wyższe dodatki

Najbardziej doświadczeni funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będą otrzymywać wyższe dodatki za długoletnią służbę. Projekt rozporządzenia premiera w sprawie uposażeń funkcjonariuszy ABW trafił do uzgodnień. Projekt rozporządzenia zakłada, że uposażenie zasadnicze z tytułu wysługi lat będzie wzrastać o 2 proc. po 2 latach służby i o dalszy procent za każdy (...)

Umorzenia w sprawie Blidy

Umorzenia w sprawie Blidy

Nie było nacisków na prokuratorów prowadzących śledztwo dotyczące śmierci Barbary Blidy - uznała łódzka Prokuratura Okręgowa. Prokuratura umorzyła czternaście wątków śledztwa - poinformował rzecznik łódzkiej prokuratury Krzysztof Kopania. Nie stwierdzono m.in. nieprawidłowości w działaniach Prokuratury Okręgowej w Katowicach, która wydała (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Protokół pokontrolny jako informacja publiczna

Przez wiele miesięcy wnosiłem wielokrotne skargi do MWINGiK w sprawie nieprawidłowości w prowadzeniu przez starostę rejestrów gruntów i budynków i fałszerstw map geodezyjnych. Wreszcie przeprowadzono (...)

Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

Ocena pracy urzędnika jako informacja publiczna

Zażądałem od wójta w trybie dostępu do informacji publicznej wydania aktualnych ocen urzędników/pracowników gminy oraz odpisu zarządzenia wójta o którym mowa w art. 28 ustawy z 21 listopada (...)

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Projekt budowlany jako informacja publiczna

Postronna osoba zwraca się do organu o wgląd w pozwolenie na budowę wraz z projektem. Projekt dotyczy budynku użyteczności publicznej, ale został wykonany na zamówienie inwestora prywatnego. Czy (...)

Rejestracja bazy danych w GIODO

Rejestracja bazy danych w GIODO

Co powinienem wiedzieć o rejestracji bazy danych w GIODO? W pierwszej kolejności podajemy podstawowe informacje, z którymi zapoznanie jest konieczne dla prawidłowego wykonania obowiązków (...)

Podmiot składający skargę do PIP

Podmiot składający skargę do PIP

W dniu 29.12.2008 napisałam skargę do PIP, w której prosiłam o przeprowadzenie kontroli w pewnej firmie wg właściwości rzeczowej i miejscowej. Głównie chodziło mi o brak utrzymania właściwej (...)

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Kontrola zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy

Witam. Jestem właścicielem firmy. Przebywam obecnie na zwolnieniu lekarskim. Czy ZUS w razie kontroli mojego zwolnienia lekarskiego ma prawo do szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń mojej firmy i (...)

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Kontrola przedsiębiorcy przez Policję

Mam dość uzasadnione podejrzenia, że policjanci z sekcji PG przychodzą do biura księgowego prowadzącego dla mnie jako przedsiębiorcy księgowość i właścicielka biura przekazuje im informacje (...)

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej

Audytor wewnętrzny Urzędu Gminy zapowiada kontrolę kompleksową w ośrodku pomocy społecznej. Kontrola ma obejmować między innymi kontrolę finansową od 1 stycznia 2005 pomimo, że od stycznia do (...)

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Zakres kontroli podatkowej podatnika

Czy rok 1998 może być jeszcze przedmiotem kontroli urzędu skarbowego. W jakiej sytuacji urząd skarbowy ma prawo sprawdzić konto podatnika i ile lat wstecz może być przedmiotem kontroli? Zasady prowadzenia (...)

Przedawnienie a postępowanie karne

Przedawnienie a postępowanie karne

W dniu 20 listopada 2009 r. rozpoczęła się w mojej firmie kontrola UKS-u dotycząca rzetelności podstaw opodatkowania za rok 2003, 2004, 2005 dochodowy i 2004, 2005 VAT. W marcu 2010 r. otrzymałam (...)

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Uzyskanie odpisu uzasadnienia wyroku Sądu

Chciałbym się dowiedzieć czy teksty uzasadnień wyroków sądów cywilnych są dostępne dla osób postronnych i jaka jest procedura uzyskania kopii takiego dokumentu? Jedną z podstawowych zasad procesu (...)

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Do Urzędu Gminy wpłynął e-mailem wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Wnioskodawca wnosi m.in o \"bezwzględne zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie art. 7 rozporządzenia (...)

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

Własność działek pod drogi po podziale ziemi

W lipcu tego roku zakupiłem działkę budowlaną (nazwijmy ją "A"). Kupiłem ją od człowieka, który w tym regionie posiadał 2 działki, jedną z nich sprzedawał (jego działkę nazwijmy "B", sprzedał (...)

Informacja publiczna

Informacja publiczna

Wystąpiłem do wójta o wydanie informacji publicznej w postaci odpisu decyzji pozwolenia na budowę na sąsiadującej ze mną działce. Wójt twierdzi, że nie jest to informacja publiczna i odmawia (...)

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

Reprezentuje firmę zatrudniającą w sumie 3 osoby. Do wykonywania naszych usług dla niektórych klientów wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. Czy konieczne jest zatrudnianie (wynajęcie) (...)

Nieuczciwy adwokat

Nieuczciwy adwokat

Jestem obcokrajowcem i nie znam polskich przepisów prawnych. Trafiłem na bardzo nieuczciwego adwokata w Warszawie. Pracował dla firmy, w której ja byłem prezesem, a moja siostra była większościowym (...)

Okazanie dowodu osobistego

Okazanie dowodu osobistego

Czy jako szkoła językowa - możemy zgodnie z prawem żądać od nowych kursantów - potencjalnych kandydatów okazania dowodów osobistych? Konkurencja wciela się w przyszłych kursantów, zapisując (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym

Jedną z praktyk stosowanych przez ZUS jest przeprowadzanie kontroli zasadności zwolnienia lekarskiego w domu osoby przebywającej na zwolnieniu lekarskim. Dokonuje tego najczęściej lekarz orzecznik (...)

FORUM PRAWNE

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Marihuana na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Marihuana na raka https://www.tygodnikprzeglad.pl/marihuana-na-raka/ Hipokryzja i gigantyczne pieniądze blokują leczenie Dr (...)

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine

Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Cymetydyna leczenie raka sprzedam lek nowotwor cymedytyna cimetidine Artykuł poniżej jest automatycznym tłumaczeniem z angielskiego (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Do Kuratorów zawodowych

Do Kuratorów zawodowych Wypowiedzi na temat kuratorów społecznych aplikacji i kurateli penitencjarnej były dość ciekawe. Proponuje jednak stworzyć nową grupę dyskusyjną dotyczącą naszej pracy. (...)

cena mieszkania kontrola fiskusa

cena mieszkania kontrola fiskusa Mam takie, pytanie jeżeli zależy mi na szybkim sprzedaniu mieszkania i wyznaczę niską cenę, to czy jest możliwe że fiskus będzie to sprawdzał? co należy wtedy (...)

Jak nie płacić abonamentu RTV?

Jak nie płacić abonamentu RTV? Mam pytanie, czy są jakieś sposoby na to żeby nie płacić zaległej opłaty za abonament RTV? Np. co w sytuacji gdy telewizoru nie mam od lat 4 bo sie zjarał albo (...)

Mandat w tramwaju, Łódź

Mandat w tramwaju, Łódź Witam. Zdarzyła mi się dziś nieprzyjemna sytuacja. Otóż w jednym z łódzkich tramwajów była kontrola biletów, ja jednak miałam problem ze znalezieniem swojego (dosyć (...)

kontrola drogowa

kontrola drogowa Witam Mam pytanie jak wygląda taka normalna kontrola drogowa czego mogę się spodziewać?Z góry dziękuję za odpowiedzi

Informacja publiczna

Informacja publiczna Witam, chciałam się dowiedzieć, czy szkoła ma obowiązek udzielenia infromacji publicznej na pisemny wniosek obywatela? Kto jest upoważniony do udzielenia takiej informacji? Wnioskodawca (...)

informacja publiczna

informacja publiczna Czy taka instytucja jak Agencja Rozwoju regionalnego ma obowiązek udostępniać informacje jako informacje publiczne? Jakie przepisy to określają? Jak się odwołać jeżeli ARR (...)

Informacja publiczna - jak ją uzyskać?

Informacja publiczna - jak ją uzyskać? Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2001, Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) - INFORMACJA (...)

Co jest informacją publiczną ?

Co jest informacją publiczną ? Witam serdecznie. Mam nadzieje że moje pytanie nie bedzie zbyt ogólne, Co jest informacją publiczną? Prosze o wyrozumiałość i dziekuje z góry za odpowiedz. Informacja (...)

informacje publiczne

informacje publiczne Interesuje mnie informacja o cenach działek zakupionych przez urząd gminy, czy jest to informacja publiczna ogólno dostępna ? Czy urząd udostępni mi ją na moje życzenie? Można (...)

ABW u Plichtów - są dowody!!

ABW u Plichtów - są dowody!! ABW znalazło u Plichtów złoto, problem w tym że nie znaleziono go dużo, a już na pewno nie tyle ile deklarował Plichta iż jego spółką Amber Gold posiada. Tak więc (...)

Konferencja ABW - zamach na Rząd III RP!!

Konferencja ABW - zamach na Rząd III RP!! Hej szybko piszscie, wiadomo komuś coś więcej na temat zarzutów ABW na temat zatrzymania osób które miały przeprowadzic realny zamach na Rząd III RP które (...)

ABW zatrzymało zamachowców w Krakowie 2012.

ABW zatrzymało zamachowców w Krakowie 2012. Hej, słucham i nie wierze. W Krakowie udaremniono zamach \"w fazie usiłowania\" na organy państwa polskiego. Zatrzymano dwie osoby, oraz bombę. ABW wytłumaczy (...)

Agenci ABW w mieszkaniu Prezesa Amber Gold.

Agenci ABW w mieszkaniu Prezesa Amber Gold. Agenci ABW weszli do mieszkań prezesa Amber Gold oraz pomieszczeń spółki. Agenci rekwirują wszelkie dokumenty którę mogą pomóc w rozwiązaniu sprawy (...)

wezwanie w charakterze świadka ABW zwroty poniesionych kosztów

wezwanie w charakterze świadka ABW zwroty poniesionych kosztów Witam dostałem wezwanie do ABW w charakterze świadka. Prowadzę własną działalność gospodarczą. Chciałbym zwrot kosztów dojazdu (...)

Porady prawne