5.12.2012

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Trybunał Konstytucyjny odroczył sprawę janosikowego

Dopiero w styczniu będzie wiadomo, czy płacenie tak zwanego janosikowego przez bogate samorządy jest zgodne z konstytucją. Po sześciogodzinnej rozprawie Trybunał odroczył dziś wydanie orzeczenia.

Skargę do Trybunału Konstytucyjnego złożyły dwa miasta: Warszawa i Kraków. W ramach darowizny na rzecz biedniejszych samorządów z budżetu stolicy ubyło już 7 miliardów złotych. Tylko w przyszłym roku z tytułu janosikowego ze stołecznej kasy wyparują 793 miliony złotych.

Zdaniem samorządowców przeciwnych janosikowemu, niekonstytucyjne są przepisy określające kryteria decydujące o obowiązku płacenia janosikowego, kryteria decydujące o uprawnieniu do jego otrzymywania oraz zasady obliczania wysokości rocznej raty. Nie występują oni przeciwko samej idei wspierania biedniejszych samorządów.

Porady prawne

Jak tłumaczą, wyjątkowo dokuczliwy jest dla nich sposób obliczania opłaty opierający się na wynikach sprzed dwóch lat. W 2010 r., w którym stolica ostro odczuła spadek wpływów z podatków, Warszawa i tak zapłaciła prawie miliard janosikowego, wyliczonego według danych z 2008 r., ostatniego roku prosperity.

Na janosikowe narzeka także Radom, który jest głównym beneficjentem tego podatku. Zdaniem jego władz, dostaliby więcej pieniędzy, gdyby Mazowsze u nich inwestowało, a nie robi tego zdławione podatkiem.

Obowiązujących przepisów broni Ministerstwo Finansów. Zdaniem jego przedstawicieli tworzenie odrębnych norm dla bogatych samorządów byłoby sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Esbeckie emerytury poczekają na wyrok

Esbeckie emerytury poczekają na wyrok

Trybunał Konstytucyjny odroczył wydanie wyroku w sprawie konstytucyjności ustawy, zmniejszającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom służb specjalnych PRL. Trybunał Konstytucyjny rozpoczynał sprawę dwukrotnie. Za pierwszym razem wydanie wyroku przesunięto na dzień 14 stycznia 2010 roku. Wczoraj Trybunał otworzył zamkniętą rozprawę i bezterminowo odroczył ze względów (...)

Sprawa janosikowego odroczona. Na koniec stycznia

Sprawa janosikowego odroczona. Na koniec stycznia

Trybunał Konstytucyjny po raz drugi odroczył posiedzenie w sprawie posiedzenia dotyczącego tzw. podatku janosikowego. Sędziowie zbiorą się ponownie 31 stycznia. Wniosek złożyły Warszawa i Kraków. Pierwsze posiedzenie Trybunału w tej sprawie miało miejsce 4 grudnia 2012 roku, ale sędziowie zdecydowali o odroczeniu. Podobnie było wczoraj. Tym razem powodem odroczenia był wniosek Sejmu (...)

Protesty nic nie dały. Janosikowe zostaje po staremu

Protesty nic nie dały. Janosikowe zostaje po staremu

Prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Utrzymuje ona na dotychczasowych zasadach tzw. janosikowe, które bogatsze samorządy wpłacają do budżetu na rzecz tych uboższych. Celem ustawy jest przedłużenie na przyszły rok dotychczasowych zasad obliczania wysokości wpłat województw do budżetu państwa, tzw. janosikowego oraz zasad podziału (...)

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

Zmiany w janosikowym - rząd zatwierdził projekt nowelizacji

Rada Ministrów przyjęła wczoraj projekt nowelizacji ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, przedłożony przez ministra finansów, który dotyczy tzw. janosikowego. Nowe regulacje dotyczą mechanizmu wpłat ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego do budżetu państwa (janosikowe), w których dochody podatkowe na mieszkańca są znacznie wyższe niż średnia krajowa (...)

Janosikowe w 2014 roku. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Janosikowe w 2014 roku. Prezydent podpisał nowelę ustawy

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki nowym przepisom w 2014 roku Mazowsze może otrzymać z budżetu państwa pożyczkę na spłatę części janosikowego. Celem nowelizacji, którą przygotował rząd, jest uregulowanie kwestii dotyczącej podziału środków rezerwy subwencji ogólnej. W uzasadnieniu do przepisów (...)

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

Ocena zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej

7 października 2021 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący oceny zgodności z Konstytucją RP wybranych przepisów Traktatu o Unii Europejskiej (sygn. akt K 3/21). ##baner## Wyrok TK Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: 1. Art. 1 akapit pierwszy i drugi w związku z art. 4 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. (...)

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie

Szczegóły profilowania pomocy dla bezrobotnego mają być uregulowane w ustawie, a nie jedynie w rozporządzeniu ministra, bo dotyczą zasad i trybu gromadzenia informacji o jednostkach - orzekł Trybunał Konstytucyjny z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarządzanie pomocą kierowaną do osób bezrobotnych w ocenie TK  6 czerwca 2018 r. Trybunał Konstytucyjny publicznie (...)

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów powszechnych

14 stycznia 2009 r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie rozpoznał wniosek Krajowej Rady Sądownictwa dotyczący ustroju sądów powszechnych, w szczególności zakresu nadzoru Ministra Sprawiedliwości, postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa.Kwestionowany przepis ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że zwierzchni nadzór nad działalnością (...)

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

Utrata członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej

10 czerwca 2020 r. Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok (sygn. akt K 3/19) w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego utraty członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 4 ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchwała składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń (...)

Zmiany w uldze na dzieci, koniec ulgi internetowej

Zmiany w uldze na dzieci, koniec ulgi internetowej

Ministerstwo Finansów zamierza zająć się dotychczasowymi ulgami. Dzięki zmianom budżet zyska około 737 milionów złotych w skali roku. Prawdopodobnie już w przyszłym tygodniu Ministerstwo Finansów zajmie się projektem ustawy, wprowadzającym zmiany w dotychczasowych ulgach. Najważniejsze zmiany dotyczyć będą ulgi prorodzinnej. Ministerstwo Finansów chce, żeby rodziny, które mają (...)

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Rząd uderzy w RPP? Jest już plan

Ministerstwo Finansów chce przywrócić do projektu noweli ustawy o NBP zasadę, zgodnie z którą funkcję członka RPP można pełnić tylko jedną kadencję - wynika z pisma, które przekazał resort finansów. MF ma więcej zastrzeżeń do projektu przygotowanego przez RCL. Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim, przygotowany na podstawie założeń przyjętych w czerwcu (...)

Jak podzielono Ministerstwo Finansów?

Jak podzielono Ministerstwo Finansów?

Minister finansów podzielił odpowiedzialność za aparat skarbowy i podatki między trzech swoich zastępców. Już teraz powoduje to spore zamieszanie. Na szczęście jest to podział tymczasowy.   (...)Takim podziałem zaskoczony jest Stanisław Stec, były wiceminister finansów i generalny inspektor kontroli skarbowej, a dziś poseł SLD. - Moim zdaniem utrzymanie całej administracji skarbowej (...)

Opadtkowanie dywidend i podatek CIT. Nowe przepisy

Opadtkowanie dywidend i podatek CIT. Nowe przepisy

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Resort chce opodatkować wypłatę udziału. Główną zmianą ma być zakwalifikowanie spółki komandytowo-akcyjnej do procedury podatku od osób prawnych, czyli CIT. Pomniejsze zmiany w ustawie mają na celu uszczelnienie systemu mające ukrócenie działań umożliwiających płacenie mniejszych (...)

Ochrona danych osobowych. GIODO o Karcie Warszawiaka

Ochrona danych osobowych. GIODO o Karcie Warszawiaka

GIODO zadeklarował, że nie zatrzyma wydawania Kart Warszawiaka, choć kontrola potwierdziła naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wymiana danych między warszawskim ratuszem, ZTM i Ministerstwem Finansów dokonywana na potrzeby wydawania Kart Warszawiaka, jest bezprawna. To jedno z głównych ustaleń kontroli prowadzonej przez inspektorów GIODO w Zarządzie Transportu (...)

Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku

Blisko 13,7 mld zł dodatkowych środków dla samorządów w 2022 roku

Projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra finansów. Rząd pomoże samorządom w realizacji ich zadań publicznych, w tym dotyczących m.in. (...)

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Każdy absolwent szkoły podstawowej i gimnazjum będzie miał miejsce w szkole od 1 września 2019 roku - poinformowała minister Anna Zalewska podczas konferencji prasowej z udziałem wiceministra Macieja Kopcia i dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcina Smolika. Szkoły są przygotowane na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów, dysponują odpowiednią liczbą sal dydaktycznych (...)

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Nowe rozwiązania zapewnią samorządom stabilne dochody, ułatwią też planowanie i realizację budżetów. W 2022 r. żaden samorząd nie straci na Polskim Ładzie. W 2022 r. łączne dochody wszystkich JST z tytułu PIT i CIT (po uzupełnieniu o dodatkowe 8 mld zł) będą wyższe o 10,3 (...)

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Co nowego w partnerstwie publiczno-prywatnym?

Nowelizacja ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym wprowadza tzw. test PPP - minister ds. rozwoju regionalnego będzie obowiązkowo wydawał niewiążącą opinię nt. realizacji projektów w innej formule niż PPP, finansowanych z budżetu państwa w kwocie co najmniej 300 mln zł. Nowe przepisy wynikają bezpośrednio ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i mają (...)

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

Rząd proponuje samorządom ogłaszanie zarobków nauczycieli

  Rząd chce, aby samorządy upubliczniały średnie wynagrodzenia nauczycielskie na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Gdyby w danej jst okazało się, że gwarantowane przez Kartę Nauczyciela średnie wynagrodzenie nie zostało osiągnięte, wówczas samorząd musiałby wypłacić nagrody wyrównujące pensję. O propozycji rządu poinformowała samorządowców (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Doręczenie wyroku zaocznego

Doręczenie wyroku zaocznego

W sprawie gospodarczej wniosłem powództwo o nakaz zapłaty do firmy ubezpieczeniowej. Na pierwszym posiedzeniu asesor prowadząca sprawę za stronniczość została wyłączona od sprawy. Na wyznaczone (...)

Wznowienie postępowania administracyjnego

Wznowienie postępowania administracyjnego

W październiku i listopadzie 2001 r. PINB i WINB w Poznaniu wydały błędne decyzje nakazujące rozbiórkę magazynu sprzętu drobiarskiego i paszy. Zostały one wydane z naruszeniem obowiązującego (...)

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Moc wiążąca orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego

Proszę o wyjaśnienie wątpliwości co do treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego, skoro czytamy w uzasadnieniu "Akt normatywny lub jego część uznane przez Trybunał za niezgodne z konstytucją zostają (...)

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Egzekucja należności podatkowych a przedawnienie

Mam zobowiązanie podatkowe, którego nie zapłaciłem w terminie. Egzekucję prowadził organ administracyjny dokonał czynności egzekucyjnych, do których wystąpił zbieg z komornikiem sądowym. Sąd (...)

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Poród żony a zasiłek chorobowy męża-przedsiębiorcy

Mąż prowadzi działalność gospodarczą i posiada ubezpieczenie dobrowolne chorobowe. Czy z tego tytułu przysługuje jemu jakieś świadczenie po porodzie żony? Ubezpieczonemu – ojcu dziecka (...)

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Mandat z fotoradaru Straży Miejskiej a wyrok TK

Dostałem od Straży Miejskiej zdjęcie z fotoradaru wraz z mandatem na kilka dni przed ogłoszeniem przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o niezgodności stosowania fotoradarów przez Straż Miejską. (...)

Premie pieniężne od kontrahenta a VAT

Premie pieniężne od kontrahenta a VAT

Czy nagroda pieniężna za intensyfikację sprzedaży, otrzymana od kontrahenta zagranicznego (tzw. bonus), podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Proszę o podanie podstawy prawnej, ponieważ (...)

Podatek od sprzedanego mieszkania

Podatek od sprzedanego mieszkania

Kilka lat temu sprzedałem mieszkanie, ale nie zapłaciłem 10% podatku od wartości sprzedaży. Często zmieniałem miejsce zamieszkania, powiadamiając o tym odpowiedni Urząd Skarbowy na terenie Krakowa, (...)

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Samochód wspólnika w spółce cywilnej

Spółka cywilna (wspólnikami są dwie siostry) wykorzystuje samochód ciężarowy do prowadzenia działalności gospodarczej. Samochód ciężarowy jest własnością jednego ze wspólników (udział (...)

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Refakturowanie usług organizacji szkolenia

Spółka (polski podmiot) organizuje wyjazdy szkoleniowe dla swoich klientow (polskie podmioty) poza terytorium Wspólnoty. W kosztach wyjazdu szkoleniowego partycypuje kilka podmiotów - zgodnie z podpisaną (...)

Odliczenie darowizny na radę rodziców

Odliczenie darowizny na radę rodziców

Jestem w tzw. trojce Rady Rodziców w szkole (szkola publiczna) mojej córki - mamy założone konto w banku (jako Rada Rodziców na podstawie protokołu z zebrania rodziców). Staramy się pozyskiwać (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Unieważnienie przetargu a roszczenia wykonawcy

Samorządy przyjmując do budżetu kolejne pozycje planu inwestycyjnego na dany rok powinny określać ich wartość na podstawie kosztorysów inwestorskich zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. (...)

Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

Szerokość drzwi do ubikacji publicznej

Jaką minimalną szerokość muszą mieć drzwi w pomieszczeniach WC ogólnodostępnych w budynkach administracji publicznej? Czy samorządy mają pod tym względem ustawowe terminy, aby dostosować się (...)

Używanie wizerunku godła i herbu

Używanie wizerunku godła i herbu

Jakie są warunki używania herbu miasta lub godła państwowego w publikacji papierowej lub na stronie internetowej? Odnośnie używania herbu miasta, prosimy o zapoznanie się z odpowiedzią z dnia 05.11.2001 (...)

Wymagania dla doradców finansowych

Wymagania dla doradców finansowych

Czy aby zostać doradcą finansowym należy posiadać jakieś szczególne certyfikaty zawodowe? By zostać doradcą finansowym nie trzeba posiadać żadnych specjalnych certyfikatów, pozostaje jednak (...)

FORUM PRAWNE

Janosikowe 2013.

Janosikowe 2013. Jestem mieszkańcem Krakowa. Bardzo dotyka mnie to że moje miasto, które z różnych powodów boryka się z dziurą w budżecie, pomimo tego faktu dalej musi płacić tzw. Janosikowe. (...)

Janosikowe - co to jest?

Janosikowe - co to jest? Do tej pory myślałem że to tylko takie powiedzenie, tzn opłata za przejazd albo cos. Najcześciej używałem teog w żartach ale teraz ssie okazało ze coś takiego faktycznie (...)

A co to jest janosikowe?

A co to jest janosikowe? A co to jest janosikowe? Janosikowe ? sposób zasilania funduszu solidarnościowego, z którego finansowana jest subwencja ogólna, w praktyce nakazujący województwom Polski (...)

Janosikowe pozostaje.

Janosikowe pozostaje. Witam. Wiadomo o czym będzie pisane. Muszę stwierdzić że jak na kraj członkowski UE, dziwnie zachowujemy się stale pozostając przy nie zmienionej wersji Janosikowego. Uważam (...)

Kraków nie chce płacić tzw. janosikowego

Kraków nie chce płacić tzw. janosikowego Witam! Radni związani z prezydentem Krakowa Jackiem Majchrowskim przygotowali projekt uchwały w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie (...)

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny.

Izba wytrzeźwień a Trybunał Konstytucyjny. Resort zdrowia ostatnio chciał podnieść opłatę za izbę wytrzeźwień do 350zł! Rzecznik praw obywatelskich jednak zaskarża te decyzję, ponieważ ustawa (...)

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa

Rodzinne ogródki działkowe a zmiana prawa Witam forumowiczów, jak się zapewne orientujecie, zanosi się na zmianę prawa związanego z Rodzinnymi Ogródkami Działkowymi (ROD), dziś tj. 11.07.12r (...)

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!!

PROTEST PRZECIWKO WALORYZACJI KWOTOWEJ!! WYSYŁAJCIE PROTESTY W SPRAWIE ZŁODZIEJSKIEJ WALORYZACJI KWOTOWEJ!!!!!!!!!!! Trybunał Konstytucyjny prasainfo@trybunal.gov.pl 1/PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Pan (...)

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?!

Podwyżka czynszu narusza konstytucje?! Witam Wszystkich. Trybunał Konstytucyjny zajmie się skargą kasacyjną dotyczącą przepisów ustawy z 15 grudnia 2006 r. Ustawa zawierać może przepis który (...)

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce

ODSZKODOWANIE za słup / linia energetyczna na działce Wysokie ODSZKODOWANIA (do 10 lat wstecz) za bezumowne korzystanie z mienia, czyli zajęcia terenu pod sieci energetyczne (np. przewody biegnące (...)

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku

Sprzedaż mieszkania włsnościowego odziedziczonego w spadku Witam. Odziedziczyłam w spadku mieszkanie własnosciowe po babci, w którym jestem zameldowana od urodzenia. Czy chcac sprzedac mieszkanie (...)

czy komornik może zająć zwrot podatku jeżeli rozliczam się z żoną?

czy komornik może zająć zwrot podatku jeżeli rozliczam się z żoną? czy komornik może zająć zwrot podatku jeżeli rozliczam się z żoną? Urzędy skarbowe nie będą przekazywać komornikom (...)

czy komornik moze zajac zwrot podatku ulgi prorodzinnej w 2012r.?

czy komornik moze zajac zwrot podatku ulgi prorodzinnej w 2012r.? czy komornik moze zajac zwrot podatku ulgi prorodzinnej w 2012r.? Urzędy skarbowe nie będą przekazywać komornikom sądowym nadpłat (...)

czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku osobie samotnie wychowującej dzieci?

czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku osobie samotnie wychowującej dzieci? czy komornik ma prawo zająć zwrot podatku osobie samotnie wychowującej dzieci? Urzędy skarbowe nie będą przekazywać (...)

Uwaga na programy do przesyłania e-PIT - SPRAWDŹ TO !!!

Uwaga na programy do przesyłania e-PIT - SPRAWDŹ TO !!! Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że oprogramowanie do wysyłania e-PIT dostarczane przez komercyjne firmy może zawierać błędy. Najlepiej (...)

Korporacje i samorządy prawnicze

Korporacje i samorządy prawnicze Czy należy zlikwidować korporacje? Zapraszam do dyskusji!!!

wyrównania nauczycielskie 2012

wyrównania nauczycielskie 2012 Witam, kiedy należy mi się 14, czyli wyrównanie nauczycielskie.? z gory dziekuje za odpowiedzi samorządu muszą to zrobić ale tylko wtedy jeśli w ciągu roku nie (...)

Lokale gminne tylko dla najuboższych !!!

Lokale gminne tylko dla najuboższych !!! Resort opublikował projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. Samorządy uzyskają możliwość zawierania umów najmu (...)

Porady prawne