Uprawnienia pasażerów w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej

9.6.2015

Natalia Chrzęściewska

Natalia Chrzęściewska

Planując podróż wiele osób jako środek transportu wybiera samolot. Bilety lotnicze są coraz tańsze, przewoźnicy prześcigają się w tworzeniu coraz to atrakcyjniejszych ofert promocyjnych na konkretne połączenia lotnicze. Szczególnie w zbliżającym się okresie wakacyjnym, kiedy znacznie częściej korzystamy z usług przewoźników lotniczych, warto wiedzieć jakie uprawnienia przysługują nam w razie opóźnienia naszego lotu.

Treść przepisów ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn. zm.) w dziale poświęconym ochronie praw pasażerów, w zakresie uprawnień przysługujących w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej, odsyła do uregulowań zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Porady prawne

Zgodnie z art. 6 powołanego rozporządzenia, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu:

  • o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów,
  • o trzy lub więcej godzin w przypadku lotów dłuższych niż 1 500 kilometrów

oczekujący pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do ich czasu oczekiwania. Ponadto pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Dodatkowo, gdy czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po planowanym terminie odlotu, pasażerowie otrzymują zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem hotelu.

W sytuacji, gdy opóźnienie planowanego wylotu wynosi co najmniej pięć godzin, pasażer ma prawo domagać się w terminie siedmiu dni zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony - zarówno za część lub części nie odbytej podróży jak i za część lub części już odbyte – o ile lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. Dodatkowo, gdy jest to uzasadnione, pasażer może domagać się od przewoźnika bezpłatnego lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Przewoźnicy niestety często nie wywiązują się z powyższych obowiązków względem pasażerów. Dlatego właśnie warto, by każdy znał swoje uprawnienia, jakie mu przysługują w sytuacji opóźnienia lotu i mógł je samodzielnie egzekwować.

Podstawa prawna:

1. ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne