14.8.2009

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Uproszczenie VAT-u

Większość zmian wynikających z ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Nowelizacja ma na celu uproszczenie zasad rozliczania podatku VAT i dostosowanie przepisów krajowych do wymogów wspólnotowych. Przewidziano też zmiany w przepisach dotyczących zwolnień podmiotowych i przedmiotowych.

W związku z nowelizacją ustawy zmieniły się również istotnie przepisy wykonawcze.

Nie będzie już sankcji VAT

Porady prawne

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcja 30 %) nie będzie wymierzane w przypadku postępowań wszczętych po 1 grudnia 2008 r.

Kasy fiskalne

Zmieniły się sankcje za brak kasy fiskalnej. Naczelnik urzędu skarbowego lub organ kontroli skarbowej będzie ustalał decyzją dodatkowe zobowiązanie w wysokości 30-proc. podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług. Wobec osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe, dodatkowe zobowiązanie podatkowe nie będzie ustalane. 

Znowelizowano też zasady zwrotu kosztów zakupu kas rejestrujących. Zwrot w postaci odliczenia VAT wynosi teraz 90 % kosztów zakupu kasy, lecz nie więcej niż 700 zł.  

Likwidacja kaucji gwarancyjnej

Nowelizacja znosi kaucję gwarancyjną 250.000 zł, która została uznana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za niezgodną z przepisami wspólnotowymi. Oznacza to zwolnienie firm rozpoczynających działalność z obowiązku wpłaty kaucji gwarancyjnej, która dziś jest warunkiem uzyskania szybszego zwrotu VAT.

Zabezpieczenie (np. gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa czy weksel) o wartości równej kwocie oczekiwanego zwrotu będzie wymagane tylko w razie żądania skrócenia terminu zwrotu VAT przez podatników niedokonujących sprzedaży opodatkowanej oraz w przypadku żądania zwrotu pomimo niezakończonej kontroli lub czynności sprawdzających.

Odliczenie VAT a koszty

Prawo do odliczenia VAT nie będzie już uzależnione od zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z przepisami o podatku dochodowym. Obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku VAT należnego będzie możliwy odnośnie do nabywanych przez podatnika towarów i usług, nawet jeżeli wydatki na ich nabycie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Rozliczenie importu towarów

Dzieki nowelizacji można rozliczyć podatek należny z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji VAT, bez konieczności uiszczania podatku w urzędzie celnym. Taki sposób rozliczenia jest jednak dostępny tylko dla podatników stosujących procedurę uproszczoną w imporcie towarów, gdy okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.

Prostsze rozliczenia VAT magazynów konsygnacyjnych

Te nowe w Polsce regulacje mają zachęcić do importowania towarów bezpośrednio do Polski oraz ułatwić funkcjonowanie firmom produkcyjnym wytwarzającym produkty ze sprowadzanych z zagranicy podzespołów bądź komponentów.

Podmioty zagraniczne, dostarczające towary do magazynów polskich nabywców i dokonujące ich dostawy dopiero w momencie pobrania towaru z magazynu do produkcji przez nabywcę, nie będą miały obowiązku rejestracji dla celów VAT w Polsce. Obowiązek rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce będzie spoczywał na krajowym nabywcy towarów. Umieszczone w magazynie konsygnacyjnym towary będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT dopiero po ich wyprowadzeniu poza ten magazyn. Nowe przepisy upraszczają rozliczenie tego rodzaju transakcji zarówno przy towarach przywożonych do magazynu konsygnacyjnego zlokalizowanego na terytorium Polski, jak i towarów wywożonych do takiego magazynu położonego na terytorium innego państwa członkowskiego UE.  

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: