W sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami...

2.7.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Sprawiedliwości w sprawie nagrywania w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami. Poniżej treść tego wystąpienia:

"W moim zainteresowaniu pozostaje problem związany z nagrywaniem w aresztach śledczych rozmów adwokatów z ich klientami.

Z publikacji „Adwokaci obawiają się nagrań w aresztach" zamieszczonej w dzienniku „Rzeczpospolita" z 14 lutego 2008 r. wynika, iż Naczelna Rada Adwokacka podjęła w dniu 13 lutego 2008 r. uchwałę, w której wskazuje, że używanie urządzeń nagrywających w aresztach prowadzi do naruszenia prawa do rzetelnego procesu.

W odpowiedzi na moje pytanie dotyczące tej materii skierowane do Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej zostałem poinformowany, że Naczelna Rada Adwokacka zbadała sygnały dotyczące praktyki w poszczególnych izbach, związane z monitorowaniem spotkań adwokatów - obrońców z klientami w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Ponadto, w udostępnionej mi uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 9 lutego br. Naczelna Rada Adwokacka wyraziła głębokie zaniepokojenie informacjami o stosowaniu w aresztach śledczych środków technicznych monitorujących rejestrowanie przebiegu rozmów obrońców z klientami, co może prowadzić do naruszenia prawa do rzetelnego procesu, a w szczególności do efektywnej i nieskrępowanej obrony. Nadto, Naczelna Rada Adwokacka wskazała, iż korzystanie ze środków technicznych w celu rejestrowanie przebiegu rozmów obrońców z ich klientami budzi także wątpliwości, co do legalności ich stosowania oraz narusza prawo do prywatności.

Do wspomnianej odpowiedzi Naczelnej Rady Adwokackiej załączona została również tabela dotycząca monitorowania widzeń adwokatów z podejrzanymi i oskarżonymi w zakładach karnych. Z zawartych w niej danych wynika, iż w okręgu Rady Adwokackiej w Białymstoku, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, ujawniono przypadki umieszczania w aresztach śledczych i zakładach karnych kamer, lub innych urządzeń rejestrujących przebieg spotkań adwokatów z klientami.

Sygnalizowana przez Naczelną Radę Adwokacką praktyka może wskazywać na naruszenie prawa do obrony, dlatego też uprzejmie proszę Pana Ministra o poinformowanie mnie, czy przedstawiony problem jest przedmiotem zainteresowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a także, czy i ewentualnie, jakie zostały podjęte działania zmierzające do jego rozwiązania."

Źródło: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

wyłudzony podpis

12.4.2018 przez: marek0617

Sprastwo

3.4.2018 przez: Opera12

Zwrot poręczenia

27.3.2018 przez: siemiatek