Wspólna Polityka Rolna wchodzi w fazę realizacji

15 marca rusza nabór wniosków

Już 15 marca 2023 r. rozpoczyna się pierwszy nabór wniosków o płatności obszarowe w ramach krajowego Planu Strategicznego dla WPR. Nabór potrwa do 15 maja.

Należy pamiętać, aby składając wniosek, zawnioskować o dopłaty za stosowanie ekoschematów.

Nabory w ramach WPR będzie prowadziła ARiMR.

W związku ze zbliżającym się startem naboru wniosków o płatności obszarowe w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2023-2027, wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk oraz sekretarz stanu Ryszard Bartosik przekazali najważniejsze, praktyczne informacje dla rolników. W konferencji prasowej 3 marca w siedzibie MRiRW wzięła udział także zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) Joanna Gierulska.

##baner##

Co się zmienia?

Jak podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk, dwie najważniejsze zmiany w stosunku do poprzedniej perspektywy finansowej to ekoschematy oraz rola dobrostanu zwierząt.

Dobrostan zwierząt – ważna część WPR

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że wsparcie dobrostanu zwierząt jest bardzo ważną częścią realizacji WPR. Są na to przeznaczone środki finansowe wielokrotnie większe niż w poprzedniej perspektywie. Środki te trafią do rolników stosujących praktyki wspierające ten dobrostan.

Wiceminister Bartosik przypomniał, że w ramach PS WPR zwiększona została także liczba gatunków zwierząt objętych dopłatami.

Ekoschematy – trzeba zawnioskować!

– Podczas składania wniosku w rozpoczynającej się 15 marca kampanii trzeba pamiętać: dopłaty za stosowanie ekoschematów nie będą przyznawane automatycznie. Trzeba będzie o nie zawnioskować – przypomniał szef resortu rolnictwa.

Jako przykład jednej z wielu praktyk w ramach ekoschematów wicepremier przytoczył wapnowanie gleb, za które można otrzymać dopłatę 300 zł do hektara.

Wiceminister Ryszard Bartosik zauważył, że wiele praktyk rolnicy już stosują i wystarczy je dostosować do wymogów WPR.

Szkolenia – aby skorzystać ze wszystkich możliwości WPR

Wicepremier Kowalczyk oraz wiceminister Bartosik przypomnieli, że trwają szkolenia dla rolników prowadzone przez doradców z Ośrodków Doradztwa Rolniczego (ODR). Wkrótce szkolenia rozpocznie też ARiMR.

– "Bardzo ważne jest, aby rolnicy korzystali z tych szkoleń. Dzięki nim dowiedzą się, jak wnioskować o wsparcie w ramach WPR i skorzystać ze wszystkich możliwości uzyskania dopłat, przede wszystkim w ramach ekoschematów" – zaapelował wicepremier Kowalczyk i podkreślił, że wbrew pozorom zasady działania ekoschematów są zazwyczaj proste.

Korzyści i uproszczenia dla rolników

Wiceminister Bartosik zauważył, że średniej wielkości gospodarstwo rolne (o powierzchni 30 ha) może dzięki dopłatom w ramach WPR uzyskać ponad 10 tysięcy euro rocznie.

– "Warto skorzystać z dopłat w ramach WPR – aby zwiększyć swoje dochody oraz działać dla środowiska. Dopłaty zrekompensują także ewentualne straty za stosowanie praktyk zrównoważonego rolnictwa" – zaznaczył sekretarz stanu.

Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, dostęp do środków finansowych dla rolników został maksymalnie uproszczony.

– "Komisja Europejska wyraziła zgodę, żeby rolnik nie musiał rezygnować z chowu bydła na uwięzi, aby skorzystać z dopłat za inne praktyki, takie jak letni wypas czy chów na ściółce" – dodał wicepremier Kowalczyk.

Szef resortu rolnictwa przypomniał, że polskie gospodarstwa rolne o wielkości do 50 ha (czyli 97 proc. polskich gospodarstw) uzyskują i nadal będą uzyskiwać dopłaty bezpośrednie na poziomie co najmniej średniej w Unii Europejskiej.

Dla gospodarstw rodzinnych i komplementarnych

Jak powiedział szef resortu rolnictwa, WPR kładzie nacisk na wsparcie gospodarstw małych i średnich oraz komplementarnych: prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą.

– "Połączenie produkcji roślinnej i zwierzęcej w jednym gospodarstwie przynosi bardzo dobry efekt finansowy dla rolnika" – dodał wiceminister Bartosik.

Najważniejsze cele PS WPR

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że najważniejsze cele krajowego Planu Strategicznego dla WPR to – oprócz wskazanego już wsparcia dobrostanu zwierząt:

  • wsparcie dochodów rolników;
  • wsparcie produkcji rolnej z poszanowaniem środowiska – zgodnie z polityką Unii Europejskiej;
  • wzmocnienie konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych (środki na maszyny, inwestycje i wytwarzanie energii odnawialnej);
  • wsparcie odporności polskich gospodarstw (środki na zarządzeniem ryzykiem);
  • rozwój ekologicznej produkcji rolnej (certyfikowane gospodarstwa otrzymają większe dofinansowanie);
  • dalszy rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich;
  • wsparcie dla przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • wsparcie pszczelarstwa (bo to jemu zawdzięczamy plony);
  • wsparcie wymiany pokoleń (premia dla Młodego Rolnika zwiększona do 200 tys. zł, dodatkowe środki przez 5 lat po przejęciu gospodarstwa).

Harmonogram naborów

Planowany harmonogram naborów jest załączony poniżej. Większość naborów w ramach WPR obsługuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Materiały

 

Potrzebujesz porady prawnej?

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Mniejsze redukcje wsparcia dla rolników, wzrost o 1% kwot mlecznych, możliwość dodatkowego wsparcia producentów mleka i hodowców, utrzymanie dopłat do produkcji oraz możliwość interwencji na rynkach w trudnej sytuacji, to główne postanowienia przyjęte przez Parlament (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego (...)

Rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego

Rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego

Parlament przyjął sprawozdanie, w którym posłowie wnikliwie przedstawiają nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej w przypadku wejścia w życie w 2009 roku Traktatu Lizbońskiego. Przede wszystkim przyjęcie nowego Traktatu sprawi, że Parlament Europejski będzie organem posiadającym (...)

Rada Europejska, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.

Rada Europejska, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski towarzyszy Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz Premierowi RP Donaldowi Tuskowi w posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 11-12 bm. w Brukseli.    Tematyka obrad Szczytu obejmuje następujące kwestie: Traktat z Lizbony, sytuacja ekonomiczna (...)

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

W ramach dyskusji nad modernizacją Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Polska zaproponowała daleko idące zmiany w systemie dopłat rolnych, tak by były równe we wszystkich krajach UE - powiedział we wtorek (15 lipca br.) minister rolnictwa Marek Sawicki. "Tylko zagwarantowanie nowego (...)

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów wiejskich czy na rzecz młodzieży i sportu, nie zostały objęte oszczędnościami przez (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

Nowe (przekształcone) unijne rozporządzenie roamingowe

13 kwietnia 2022 r. opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE tekst przekształconego rozporządzenia roamingowego - rozporządzenie PE i Rady UE 2022/612 z dnia 06.04.2022 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii. Znowelizowane przepisy wchodzą (...)

Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa. Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację (...)

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

Rozporządzenia ws. stanu wyjątkowego

2 września 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na podstawie art. 230 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3. ustawy o stanie wyjątkowym, na wniosek Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2021 r., wydał rozporządzenie o wprowadzeniu 30-dniowego stanu wyjątkowego (...)

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) zwraca się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zasad etycznych do polityki rolnej

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) zwraca się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zasad etycznych do polityki rolnej

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) spotkała się z Mariann Fischer Boel, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w celu przedstawienia najważniejszych zaleceń zebranych w opinii wydanej przez grupę na temat etycznych skutków najnowszych osiągnięć w technologii rolnej.W odpowiedzi (...)

Rząd przyjął Program konwergencji

Rząd przyjął Program konwergencji

W dniu 30 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła Program konwergencji. Aktualizacja 2008. Dokument podtrzymuje zasadnicze cele i kierunki polityki gospodarczej przyjęte w marcu 2008 roku w Programie konwergencji. Aktualizacja 2007. Priorytetem średniookresowej strategii rządu jest spełnienie warunków (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, (...)

Reformowanie budżetu, zmienianie Europy

Reformowanie budżetu, zmienianie Europy

Relatywnie skromny budżet Unii (w odniesieniu do całkowitego PKB UE) jest tylko narzędziem wspomagającym dążenie do celów integracji. Skutki jego reform mogą być jednak bardzo znaczące dla polskich przedsiębiorców. Dział funduszy strukturalnych i spójności, finansowania (...)

Wsparcie dla rodzin zmienione

Wsparcie dla rodzin zmienione

Czego dotyczą zmiany? Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wprowadza ona zmiany dla polskich rodzin dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty (...)

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

Stanowisko Kongresu Przedsiębiorczości z 14 października 2008 r.

  Priorytetem polityki obecnego rządu miał być wzrost zatrudnienia i optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich. Za kluczowe dla osiągnięcia aktywności zawodowej Polaków słusznie uznano aktywizację osób po 50 roku życia, uelastycznienie rynku pracy oraz ułatwienia w (...)

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Jakie wymogi musi spełniać dom pomocy społecznej?

Kto może prowadzić dom pomocy społecznej? Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej domy pomocy społecznej mogą prowadzić, po uzyskaniu zezwolenia wojewody:  jednostki samorządu terytorialnego;  Kościół Katolicki, inne kościoły, związki wyznaniowe oraz (...)

Rolnicy nie nadążają za popytem

Rolnicy nie nadążają za popytem

Nowe przepisy unijne pozostawią rolnikom większą swobodę reakcji na popyt.Ministrowie rolnictwa państw UE spotkają się w tym tygodniu, aby omówić propozycje zmian we wspólnej polityce rolnej. Po raz pierwszy od wielu lat zastanowią się nad sposobami zwiększenia produkcji żywności, (...)

Wspólna polityka azylowa

Wspólna polityka azylowa

Celem nowej agencji unijnej byłaby współpraca w dziedzinie azylu, prowadzenie programów szkoleniowych i wymiana informacji.Komisja wystąpiła z wnioskiem o utworzenie agencji unijnej , która współpracowałaby z władzami krajowymi na rzecz ujednolicenia stosowanych przez nie procedur, a tym samym (...)

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Ocena WPR: Parlament proponuje kompromisowe rozwiązania

Mniejsze redukcje wsparcia dla rolników, wzrost o 1% kwot mlecznych, możliwość dodatkowego wsparcia producentów mleka i hodowców, utrzymanie dopłat do produkcji oraz możliwość interwencji na rynkach w trudnej sytuacji, to główne postanowienia przyjęte przez Parlament (...)

Rada Europejska, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.

Rada Europejska, Bruksela, 11-12 grudnia 2008 r.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski towarzyszy Prezydentowi RP Lechowi Kaczyńskiemu oraz Premierowi RP Donaldowi Tuskowi w posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 11-12 bm. w Brukseli.    Tematyka obrad Szczytu obejmuje następujące kwestie: Traktat z Lizbony, sytuacja ekonomiczna (...)

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

Polska proponuje zmiany w systemie płatności rolnych

W ramach dyskusji nad modernizacją Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Polska zaproponowała daleko idące zmiany w systemie dopłat rolnych, tak by były równe we wszystkich krajach UE - powiedział we wtorek (15 lipca br.) minister rolnictwa Marek Sawicki. "Tylko zagwarantowanie nowego (...)

Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

Komisja Europejska zatwierdziła przygotowany przez Polskę Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. To ponad 25 mld euro dla polskiego rolnictwa. Polska jest wśród siedmiu krajów członkowskich UE, które jako pierwsze uzyskały akceptację (...)

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) zwraca się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zasad etycznych do polityki rolnej

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) zwraca się do Komisji Europejskiej z wnioskiem o wprowadzenie zasad etycznych do polityki rolnej

Europejska Grupa ds. Etyki (EGE) spotkała się z Mariann Fischer Boel, komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, w celu przedstawienia najważniejszych zaleceń zebranych w opinii wydanej przez grupę na temat etycznych skutków najnowszych osiągnięć w technologii rolnej.W odpowiedzi (...)

Rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego

Rola i obowiązki Parlamentu przy wdrażaniu Traktatu Lizbońskiego

Parlament przyjął sprawozdanie, w którym posłowie wnikliwie przedstawiają nową strukturę instytucjonalną Unii Europejskiej w przypadku wejścia w życie w 2009 roku Traktatu Lizbońskiego. Przede wszystkim przyjęcie nowego Traktatu sprawi, że Parlament Europejski będzie organem posiadającym (...)

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Jaka ma być nowa wspólna polityka wizowa UE?

Wspólna polityka wizowa 2.0 Sprawniejsze wydawanie wiz turystycznych, biznesowych i krótkookresowych, przy jednoczesnym podniesieniu opłaty do 80 euro – to propozycje Komisji Europejskiej dotyczące reformy wspólnej polityki wizowej UE. Nowe przepisy (...)

Rolnicy nie nadążają za popytem

Rolnicy nie nadążają za popytem

Nowe przepisy unijne pozostawią rolnikom większą swobodę reakcji na popyt.Ministrowie rolnictwa państw UE spotkają się w tym tygodniu, aby omówić propozycje zmian we wspólnej polityce rolnej. Po raz pierwszy od wielu lat zastanowią się nad sposobami zwiększenia produkcji żywności, (...)

Wspólna polityka azylowa

Wspólna polityka azylowa

Celem nowej agencji unijnej byłaby współpraca w dziedzinie azylu, prowadzenie programów szkoleniowych i wymiana informacji.Komisja wystąpiła z wnioskiem o utworzenie agencji unijnej , która współpracowałaby z władzami krajowymi na rzecz ujednolicenia stosowanych przez nie procedur, a tym samym (...)

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

Korzystne dla Polski porozumienie w sprawie budżetu UE na rok 2020

10 lipca kraje członkowskie osiągnęły porozumienie w sprawie projektu budżetu UE na 2020 r. Kluczowe dla Polski obszary, takie jak polityka spójności i program rozwoju obszarów wiejskich czy na rzecz młodzieży i sportu, nie zostały objęte oszczędnościami przez (...)

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

PE: Wzmocnić Wspólną Politykę Zagraniczną i Bezpieczeństwa, pogłębiać współpracę z NATO

Posłowie opowiadają się za wzmocnieniem Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. W przyjętym sprawozdaniu przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych PE, Jacka Saryusz-Wolskiego, Parlament Europejski podkreśla, że w kwestiach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, Unia Europejska (...)

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski o planie odbudowy gospodarczej

Parlament Europejski dyskutował o działaniach podejmowanych przez państwa członkowskie i Wspólnotę w celu złagodzenia skutków kryzysu gospodarczego. Walka z recesją, energia, zmiany klimatyczne i Partnerstwo Wschodnie to również tematy wiosennego szczytu przywódców UE w przyszłym tygodniu. (...)

Stanowisko PKPP Lewiatan dot. zwiększenia deficytu budżetowego i przyjęcia euro

Stanowisko PKPP Lewiatan dot. zwiększenia deficytu budżetowego i przyjęcia euro

Propozycję podniesienia deficytu budżetu państwa, złożoną przez wicepremiera Pawlaka, oceniamy sceptycznie. Z jednej strony gospodarce brakuje popytu, luźna polityka pieniężna RPP (obniżki stóp procentowych) okazuje się nieskuteczna i zamiast wzrostu dostępności kredytów następuje zaostrzenie (...)

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

SPECJALNIE DLA INTERNAUTÓW odwiedzających stronę Przedstawicielstwa KE prof. dr hab. Ryszard Zięba, ekspert w dziedzinie stosunków międzynarodowych, w perspektywie 60 lat istnienia Sojuszu Północnoatlantyckiego pisze o pilnej potrzebie zinstytucjonalizowanej debaty nt. wspólnej strategii (...)

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

Reforma Wspólnej Polityki Rolnej UE

Reformy zaprojektowane z myślą o uproszczeniu polityki rolnej UE i umocnieniu siły przetargowej rolników wobec supermarketów zostały przyjęte podczas głosowania plenarnego Parlamentu Europejskiego 12 grudnia. Uproszczona i sprawiedliwsza polityka rolna w UE   Reforma (...)

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych

Pół miliarda euro na pomoc żywnościową dla najuboższych

Przyjmując sprawozdanie posła Czesława Siekierskiego (EPP-ED, PL) Parlament Europejski poparł propozycję zwiększenia do prawie 500 milionów euro budżetu programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących we Wspólnocie.  Posłowie chcą, aby program w całości finansowany (...)

Unia Europejska wobec wyzwań w zakresie żywności: światowe partnerstwo

Unia Europejska wobec wyzwań w zakresie żywności: światowe partnerstwo

W ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej Rada Społeczno-Gospodarcza i Ekologiczna Francji oraz Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wspólnie zorganizowały 13 listopada 2008 r. w Paryżu konferencję na temat światowych wyzwań w zakresie żywności. W przyjętej (...)

Reformowanie budżetu, zmienianie Europy

Reformowanie budżetu, zmienianie Europy

Relatywnie skromny budżet Unii (w odniesieniu do całkowitego PKB UE) jest tylko narzędziem wspomagającym dążenie do celów integracji. Skutki jego reform mogą być jednak bardzo znaczące dla polskich przedsiębiorców. Dział funduszy strukturalnych i spójności, finansowania (...)

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

4 lata członkostwa Polski w UE – bilans korzyści i kosztów

9 lipca w Centrum Zielna odbyła się konferencja zorganizowana przez UKIE oraz PKPP Lewiatan poświęcona prezentacji przygotowanego przez UKIE raportu „4 lata członkostwa Polski w UE. Bilans kosztów i korzyści społeczno - gospodarczych". Jak podkreślił minister Mikołaj Dowgielewicz, (...)

Nie można bezzasadnie zamrażać funduszy dla Talibów...

Nie można bezzasadnie zamrażać funduszy dla Talibów...

Yassin Abdullah Kadi, obywatel saudyjski oraz Al Barakaat International Foundation, z siedzibą w Szwecji, zostali wskazani przez komitet ds. sankcji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych jako osoba i podmiot powiązani z Osamą bin Ladenem, Al-Kaidą i Talibami. Stosownie do określonej (...)

Rząd przyjął Program konwergencji

Rząd przyjął Program konwergencji

W dniu 30 grudnia br. Rada Ministrów przyjęła Program konwergencji. Aktualizacja 2008. Dokument podtrzymuje zasadnicze cele i kierunki polityki gospodarczej przyjęte w marcu 2008 roku w Programie konwergencji. Aktualizacja 2007. Priorytetem średniookresowej strategii rządu jest spełnienie warunków (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zakup gospodarstwa rolnego

Zakup gospodarstwa rolnego

Chcę kupić gospodarstwo rolne na działalność inną niż rolniczą. Czy mogę dokonać zakupu bez problemu czy potrzebne jest wykształcenie rolnicze? W tym zakresie należy odwołać się do przepisów (...)

Definicje z kodeksu cywilnego

Definicje z kodeksu cywilnego

Jak KC interpretuje następujące pojęcia: nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo? Zgodnie z definicjami zawartymi w kodeksie cywilnym: gospodarstwo rolne - to grunty rolne wraz (...)

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od (...)

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Dochody zwolnione a zeznanie roczne

Czy w rozliczeniu rocznym do urzędu skarbowego występuje obowiązek wykazania pobrania dopłat bezpośrednich? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 116 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od (...)

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy

Jestem rolnikiem (tzw. ryczałtowym). Prowadzę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Działalność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie płacę z tego tytułu podatku. (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Rolnik VAT-owcem

Rolnik VAT-owcem

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych? Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

Umowy o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

Umowy o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

Twórca wykonujący wolny zawód był ubezpieczony w ZUS. Złożył w ZUS ZWUA, czyli wyrejestrował działalność. Następnie otrzymał darowiznę ziemię rolną. Dwa lata temu zarejestrował się w (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Wysokość składek KRUS

Wysokość składek KRUS

Jaka jest wysokość składki na KRUS? Od czego ona zależy? Kto podlega temu ubezpieczeniu? Ubezpieczenie społeczne rolników, obejmuje mających obywatelstwo polskie rolników i pracujących z nimi (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT dokonuję zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, który wystawia mi rachunek bez podatku Vat. Mam wątpliwość czy jako płatnik podatku vat kupując towar od rolnika (...)

Rolnik ryczałtowy

Rolnik ryczałtowy

Jestem rolnikiem (tzw. ryczałtowym). Prowadzę szkółkę drzew i krzewów ozdobnych. Działalność ta nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, więc nie płacę z tego tytułu podatku. (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Rolnik VAT-owcem

Rolnik VAT-owcem

Rolnik chce rozliczać VAT na zasadach ogólnych. Czy przed wejściem do VAT musi wyceniać swój majątek i wprowadzać go do ewidencji środków trwałych? Zgodnie z art. 43 ust. 3 ustawy o podatku od (...)

Ubezpieczenie społeczne rolników

Ubezpieczenie społeczne rolników

Spełnienie, jakich przesłanek decyduje o podleganiu pod ubezpieczenie społeczne rolników? Problematyka ta została uregulowana przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (dalej (...)

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Przejście na KRUS osoby prowadzącej działalność

Chcę nabyć grunt rolny, prowadzę działalność gospodarczą – hurtownia. Jakie kryteria muszę spełniać żeby być objęty ubezpieczeniem KRUS, oczywiście nie rezygnując z prowadzonej działalności (...)

Umowy o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

Umowy o dzieło a ubezpieczenie w KRUS

Twórca wykonujący wolny zawód był ubezpieczony w ZUS. Złożył w ZUS ZWUA, czyli wyrejestrował działalność. Następnie otrzymał darowiznę ziemię rolną. Dwa lata temu zarejestrował się w (...)

Przejście z ZUS do KRUS

Przejście z ZUS do KRUS

Od pół roku prowadzę działalność gospodarczą. Wychodzę za mąż za rolnika (4 ha), który nie należy jednak do KRUS, bo pracuje w tej chwili na etacie. Prowadzi też hodowlę koni sportowych. (...)

Wysokość składek KRUS

Wysokość składek KRUS

Jaka jest wysokość składki na KRUS? Od czego ona zależy? Kto podlega temu ubezpieczeniu? Ubezpieczenie społeczne rolników, obejmuje mających obywatelstwo polskie rolników i pracujących z nimi (...)

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Klasyfikacja działki rolnej zabudowanej domem

Pewna osoba nabyła od Agencji Nieruchomości Rolnych kilka działek rolnych niezabudowanych. Powstało w ten sposób nowe gospodarstwo rolne o powierzchni nieprzekraczającej średniej w gminie. Jedna (...)

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy

Podlegam ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS. Czy rozpoczynając działalność gospodarczą będę zobowiązany opłacać składkę na ubezpieczenie zdrowotne w ZUS z tytułu prowadzenia działalności (...)

Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

Faktura Vat RR i rachunek od rolnika

Jestem czynnym płatnikiem podatku VAT dokonuję zakupu towaru od rolnika ryczałtowego, który wystawia mi rachunek bez podatku Vat. Mam wątpliwość czy jako płatnik podatku vat kupując towar od rolnika (...)

Staż emerytalny rolnika

Staż emerytalny rolnika

Ojciec przekazał synowi pole w sierpniu. Składka na KRUS została opłacona za cały kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień). Czy cały okres, za który została opłacona składka na KRUS wlicza się (...)

Prawo do emerytury rolniczej

Prawo do emerytury rolniczej

Jakie aktualnie muszą być spełnione warunki, aby małżeństwo prowadzące gospodarstwo rolne (od ok 45 lat) mogło dostać emeryturę? Wiadome mi jest, że aby ją dostać, muszą przepisać gospodarstwo (...)

KRUS a zasiłek przedemerytalny

KRUS a zasiłek przedemerytalny

Czy rolnik pobierający zasiłek przedemerytalny, posiadający powyżej jednego hektara przeliczeniowego, ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w KRUS? Na podstawie art. 7 ust. 1 (...)

Rolnik agroturysta

Rolnik agroturysta

Znajomy posiada grunt rolny (pow 1,5 ha). Pracuje w budżetówce (ZUS). W innej gminie, ale odległej - nie sąsiedniej, posiada 0,5 ha działki rolno/leśnej. Tam posiada budynek, w miejscowości na prawach (...)

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Rolnik jako wspólnik spółki cywilnej

Czy współwłaściciel S.C. będący rolnikiem może podlegać ubezpieczeniu KRUS? Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników ubezpieczeniu społecznemu w KRUS podlega z mocy ustawy rolnik, (...)

FORUM PRAWNE

ALIMENTY ODWIEDZINY OJCA

ALIMENTY ODWIEDZINY OJCA Złożyłam pozem o ustalenie alimentów dla mojego 2,5 rocznego syna, do tej pory ojciec jego dobrowolnie płacił mi 1000 zł, ponieważ jest osobą majętną prowadzi dwie firmy (...)

uciążliwy sąsiad rolnik

uciążliwy sąsiad rolnik Witam Piszę do Państwa o pomoc ponieważ od pewnego czasu borykam się z problemem sąsiada rolnika który na swoje pole(do tej pory obsiewane plonami) sprowadził stado krów (...)

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

jaki dochód ma domownik, rolnik,?

jaki dochód ma domownik, rolnik,? jaki dochód ma domownik, rolnik,?

czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik musi składać pit? czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku? czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna?

czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna? czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna?

czy rolnik może wystawić rachunek za usługę?

czy rolnik może wystawić rachunek za usługę? czy rolnik może wystawić rachunek za usługę?

jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat?

jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat? jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat?

czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012?

czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012? czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012?

uciążliwy sąsiad rolnik

uciążliwy sąsiad rolnik Witam Piszę do Państwa o pomoc ponieważ od pewnego czasu borykam się z problemem sąsiada rolnika który na swoje pole(do tej pory obsiewane plonami) sprowadził stado krów (...)

Kruz A ZUS opłaty

Kruz A ZUS opłaty Czy można będąc rolnikiem nie płacić Zusu z pensji szeregowego pracownika - tj osoby fizycznej. (214235) Trzeba zlikwidować kruz. Bla dobra wszystkich ciężko pracujących Polaków. (...)

jaki dochód ma domownik, rolnik,?

jaki dochód ma domownik, rolnik,? jaki dochód ma domownik, rolnik,?

czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik musi składać pit? czy rolnik musi składać pit?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik moze odliczyc internet od podatku? czy rolnik moze odliczyc internet od podatku?

czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna?

czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna? czy rolnik vatowiec jest osobą fizyczna?

czy rolnik może wystawić rachunek za usługę?

czy rolnik może wystawić rachunek za usługę? czy rolnik może wystawić rachunek za usługę?

jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat?

jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat? jak sprawdzić czy rolnik jest czynnym podatnikiem vat?

czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012?

czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012? czy rolnik ryczałtowy ma mieć nip w 2012?

czy rolnik musi mieć wpis do ewidencji działalności?

czy rolnik musi mieć wpis do ewidencji działalności? czy rolnik musi mieć wpis do ewidencji działalności?

działanie na niekorzyść firmy

działanie na niekorzyść firmy Witam, mam nietypowy problem. Kilka miesięcy temu rozstałam się za porozumieniem z jednym z moich dostawców ponieważ bez informowania podnosił ceny za swoje produkty. (...)

Porady prawne