Zadłużenia publicznym zoz-ów umarzane?

23.5.2005

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wyjście z pętli zadłużenia ma ułatwić publicznym zakładom opieki zdrowotnej ustawa, która weszła w życie w sobotę.

Pozwala ona na pomoc publiczną i restrukturyzację finansową tych zakładów, określając jej formy, warunki i procedury przeprowadzania. Restrukturyzacja finansowa zakładów polega na umorzeniu zobowiązań publicznoprawnych, rozłożeniu niektórych składek na raty, możliwości zawarcia ugody z wierzycielami cywilnoprawnymi, a także ugód z pracownikami.

Umorzeniu mogą podlegać zaległe podatki na rzecz budżetu państwa i należności celne, składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez płatnika z wyjątkiem emerytalnych, składki na Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, za użytkowanie wieczyste, kary administracyjne, odsetki i koszty egzekucyjne.

Porady prawne
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne