Nagrody przyznane Powstańcom Warszawskim bez podatku

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim

Minister finansów prof. Teresa Czerwińska podjęła decyzję o wydaniu rozporządzenia, na podstawie którego nie będzie pobierany podatek dochodowy od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim. Specjalne nagrody dla żołnierzy Powstania Warszawskiego są wypłacane zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy z marca br.

Minister zarządziła zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród przyznanych przez Radę miasta stołecznego Warszawy żołnierzom Powstania Warszawskiego. Zaniechanie to ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 marca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Porady prawne

Dodatkowym skutkiem rozporządzenia będzie brak obowiązku m.st. Warszawy do wystawienia – w przyszłym roku – rocznej informacji PIT-8C dotyczącej nagród dla weteranów.

Prace nad rozporządzeniem były prowadzone na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa (art. 22 § 1 pkt 1). 

Kiedy nowe przepisy weszły w życie?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród otrzymanych przez żołnierzy Powstania Warszawskiego weszło w życie 2 października br.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne