Zmiana ustawy o grach hazardowych

Zmiany ustawy o grach hazardowych rozszerzają katalog celów, na jakie mogą być przeznaczane środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej o wydatki wspierające rozwój turystyki społecznej.

Co przewiduje ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o grach hazardowych?

Ustawa nowelizująca rozszerza zadania, na które przeznacza się środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o rozwój „turystyki społecznej” (art. 86 ust. 4 ustawy o grach hazardowych). Modyfikuje też stronę podmiotową upoważnienia do wydania rozporządzenia, wskazując – obok ministrów dotychczas współuczestniczących w stanowieniu tego aktu – także ministra właściwego do spraw turystyki (art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych).

Porady prawne

W art. 2 ustawy nowelizującej utrzymano w mocy przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 86 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Nowelizacja przewiduje zatem, że środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej będą wydatkowane również na rozwój turystyki społecznej. Zmiana ta stanowi reakcję sejmowej Komisji do Spraw Petycji na petycję Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które postulowało, aby środki funduszu przeznaczać również na rozwój turystyki społecznej, sprzyjającej aktywności fizycznej obywateli. Dotychczas środki te wykorzystywano na przebudowę, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych, rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz zadania określone w przepisach dotyczących zdrowia publicznego w zakresie aktywności fizycznej.

Dzięki zmianie m.in. możliwe będzie zwiększenie dostępności taniej bazy noclegowej, propagowanie form aktywnego wypoczynku w okolicach miejsca zamieszkania i poprawa infrastruktury szlaków turystycznych.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej to państwowy fundusz celowy. Jego przychody to 75% wpływów z dopłat, uiszczanych przez podmioty urządzające gry hazardowe objęte monopolem państwa.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw RP.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne