Zmiana wzoru weksla in blanco jako zabezpieczenie projektów współfinansowanych z UE

16.1.2009

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości poinformowała o zmianie wzoru weksla in blanco, stosowanego jako zabezpieczenie prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą wzór weksla, uwzględniający zastrzeżenia i sugestie Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawione w wystąpieniu do Minister Rozwoju Regionalnego z dnia 6 listopada 2008 r., obowiązuje już w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (Działanie 5.2 i Działanie 5.4):

- Komunikat RPO w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.2 i Działanie 5.4

- Komunikat PARP w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.2 "Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym"

- Komunikat PARP w sprawie zmiany wzoru weksla - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 5.4 "Zarządzanie własnością intelektualną"

- Wystąpienie RPO do Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 2007-2013 - 6 listopada 2008 r.

- Odpowiedź MRR na wystąpienie RPO w sprawie zabezpieczenia środków finansowych wypłacanych beneficjentom w procesie absorpcji środków unijnych w perspektywie finansowania 2007-2013 - 27 listopada 2008 r.  

Źródło: www.rpo.gov.pl

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Niesłuszny mandat od kontrolera biletów MZK

Wczoraj 20:59:1 przez: Mathias21

Niesłuszny mandat od kontrolera biletów MZK

Wczoraj 20:58:6 przez: Mathias21

Wynajem auta i prawo pierwokupu - jaka umowa?

Wczoraj 16:30:49 przez: merylend

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice

Wczoraj 11:42:26 przez: Agnieszkaws1