Logowanie

Rejestracja

Poprzez założenie konta Użytkownika w serwisie e-prawnik.pl wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu wykonania zobowiązań przez Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36, kod poczt. 30-126, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, NIP 676-21-64-973, kapitał zakładowy 133.000,00 zł, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Równocześnie akceptuję regulamin serwisu e-Prawnik.pl

Bezpłatny dostęp tylko dla zarejestrowanych

masz już konto?

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i akceptuję Regulamin serwisu e-Prawnik.pl (więcej)

 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Legalsupport sp. z o.o. informacji handlowej (więcej)


Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

Strona 1 z 3

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach lekarskich jest obecnie w Sejmie.

Czemu mają służyć proponowane zmiany?

Obowiązujące przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej lekarzy powstały w latach 1989 - 1990 (ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o izbach lekarskich oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990 r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy). W czasie ich obowiązywania zmianie uległy zasady procedury karnej, na której oparte jest postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej. Zmianie uległy również przepisy dotyczące odpowiedzialności zawodowej innych zawodów zaufania publicznego. Dotychczasowe uregulowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy są - zdaniem projektodawców - niedoskonałe, nie zapewniając stronom postępowania należytej ochrony ich praw.

Najważniejsze cele, które zamierza się osiągnąć poprzez wprowadzenie zmian zawartych w niniejszym projekcie to:

 • Usunięcie niezgodności przepisów z roku 1989 i 1990 z obowiązującymi obecnie zasadami legislacji. Np. w rozporządzeniu Ministra Zdrowia zawarte są przepisy kształtujące prawa uczestników postępowania, jest rzeczą oczywistą, że taka regulacja może być zawarta tylko w ustawie. W konsekwencji większość materii regulowanej rozporządzeniem należy przenieść do ustawy.

 • Rozszerzenie uprawnień osób pokrzywdzonych. Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają prawa pokrzywdzonego do złożenia skargi i występowania w pierwszej instancji w roli świadka, co jest niezgodne z dążeniem do rozszerzania uprawnień pokrzywdzonych w każdym rodzaju postępowania, co znalazło odbicie w Kodeksie postępowania karnego.

 • Wprowadzenie jawności postępowania przed sądami lekarskimi. Obecnie postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy jest jawne tylko dla członków samorządu lekarzy.

 • Rozszerzenie katalogu kar (obecnie brak kary pośredniej pomiędzy karą nagany a zawieszenia lub odebrania prawa wykonywania zawodu co utrudnia dostosowanie kary do wagi przewinienia zawodowego).

 • Wprowadzenie możliwości odwołania od orzeczeń sądów lekarskich do sądu okręgowego - wydziału karnego (obecnie orzeczenia wydane przez Naczelny Sąd Lekarski są ostateczne).

Kto nie będzie mógł pełnić funkcji w samorządzie lekarskim?

Zmiany w części ustawy dotyczącej organizacji samorządu lekarskiego i praw członków ograniczają czynne i bierne prawo wyborczego w wyniku orzeczenia kary w postępowaniu w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej (art. 7). W efekcie jakiekolwiek funkcje w samorządzie będą mogły pełnić tylko osoby niekarane, zaś w przypadku organów odpowiedzialności zawodowej - dodatkowo posiadające doświadczenie w wykonywaniu zawodu i niepełniące żadnych innych funkcji w organach samorządu. Art. 12 i 13 porządkują zasady wpisywania na listę członków okręgowej izby lekarskiej i do rejestru lekarzy oraz skreślania z listy i rejestru, między innymi w związku z orzeczeniami sądów lekarskich.

Jaki ma być obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich?

Projekt przewiduje, że obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich pokrywać się będzie z podziałem administracyjnym kraju na województwa. Siedzibami organów okręgowych izb lekarskich będą miasta będące siedzibami wojewodów. W chwili obecnej na terenie kraju funkcjonuje 22 okręgowe izby lekarskie, których obszar działania obejmuje najczęściej teren kilku województw.

W związku z określeniem w ustawie, że obszar działania poszczególnych okręgowych izb lekarskich pokrywa się z podziałem administracyjnym kraju na województwa zmianie ma uleć też brzmienie art. 60 ustawy. Nowelizacja przewiduje, że środki na pokrycie kosztów czynności określonych w ustawie, które dotychczas były wykonywane przez organy administracji państwowej będą z budżetu państwa przekazywane jedynie na rzecz Naczelnej oraz Wojskowej Izby Lekarskiej. Okręgowe izby lekarskie zgodnie z projektem otrzymywać będą środki na ww. cele z budżetów właściwych wojewodów.

Gdzie minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zaskarżyć uchwałę organów samorządu lekarskiego?

W projekcie przewidziano, iż minister właściwy do spraw zdrowia będzie mógł zaskarżyć do Naczelnego Sądu Administracyjnego sprzeczną z prawem uchwałę Krajowego Zjazdu Lekarzy, organu okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej pod zarzutem niezgodności z prawem.

<>
 • Podziel się:

 

Komentarze: Jak ma się zmienić odpowiedzialność lekarzy?

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Dodaj komentarz

Administratorem danych osobowych jest Legalsupport sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli Zapolskiej 36. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celach statystycznych. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do ich treści oraz poprawy.

Pomoc prawna online

Opinie naszych klientów

 • Sławomir

  ocena usługi:

 • zdzicho

  ocena usługi:

  Powiedziałbym, że opinia prawna jest zbyt doskonała, aż na tyle nie liczyłem, podana w przystępnej, zrozumiałej formie. Jestem pozytywnie zaskoczony.
 • Stanisław W.

  ocena usługi:

  Stanisław W. Opinia zrozumiała na miarę prostego obywatela RP. A efekt końcowy zależny od Sądu. Jak dotychczas dziękuję za opinię, i polecam się na przyszłość. Polecam innym.
 • Katarzyna

  ocena usługi:

  Jestem wdzięczna za szybką i fachową pomoc.
 • Dorota G.

  ocena usługi:

  Po raz kolejny skorzystałam z usług. Jestem bardzo zadowolona. Otrzymałam zwięzłą i wyczerpującą odpowiedź - bez zbędnych wątków pobocznych. Dziękuję bardzo.
 • Tomasz

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana rzetelnie, szybko i bardzo fachowo. Jestem bardzo zadowolony z odpowiedzi. Gorąco polecam zespół prawników e-prawnik.pl
 • Mira

  ocena usługi:

  Opinię prawną oraz usługę, we wszystkich jej aspektach, oceniam na 5. Bardzo dziękuję i szczerze polecam
 • Aga

  ocena usługi:

  Bardzo wyczerpująca odpowiedź przedstawiające wszystkie alternatywy rozwiązania. Plusem jest, że można wszystko na spokojnie pisać w domu. Polecam
 • Marcin

  ocena usługi:

 • Zofia

  ocena usługi:

  Profesjonalna fachowa zrozumiała porada ,POLECAM
 • Anna

  ocena usługi:

  Opinia wyczerpująca. Dziękuję.
 • Robert

  ocena usługi:

  Opinia przygotowana solidnie
 • Jolanta

  ocena usługi:

  Bardzo polecam
 • Krzysiek

  ocena usługi:

  wszystko ok.
 • Witold

  ocena usługi:

  Polecam. Szybko , fachowo , zrozumiale.
 • B.Nowacka

  ocena usługi:

  Dziękuję za dokładne przeanalizowanie mojej trudnej sprawy. Pewien niewielki niedosyt informacji wynika oczywiście z wieloaspektowości mojego problemu i wymagałby być może dopracowania odpowiedzi w szczegółach. Jednakże jestem zadowolona z odpowiedzi i jeszcze raz bardzo dziękuję. B.Nowacka
 • Katarzyna

  ocena usługi:

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.

Zapytaj prawnika – skontaktujemy się z Tobą w ciągu godziny!