Co zrobić jeśli sędzia rozpatrujący naszą sprawę jest stronniczy? Podstawy wyłączenia sędziego

Zawsze może się zdarzyć, iż sędzia, który rozpatruje naszą sprawę, nie jest bezstronny. Jeśli więc dojdziemy do wniosku, że między sędzią a naszym przeciwnikiem procesowym zachodzi stosunek osobisty tego rodzaju, że może on wywoływać nasze wątpliwości co do bezstronności sędziego, wówczas możemy wystąpić do sądu, w którym dana sprawa się toczy, z wnioskiem o wyłączenie sędziego np. dowiedzieliśmy się, że sędzia prowadzący naszą sprawę jest bliskim przyjacielem osoby, przeciwko której wnieśliśmy do sądu pozew.

Gdzie i w jakim terminie można złożyć wniosek o wyłączenie?

Wniosek o wyłączenie sędziego dana strona powinna zgłosić na piśmie lub ustnie do protokołu w sądzie, w którym dana sprawa się toczy.

Wniosek ten można wnieść przed przystąpieniem do rozprawy, czyli zanim strona zgłosi zarzut np. że sprawa należy do właściwości sądu okręgowego, a nie rejonowego. Jeśli strona przystąpiła już do rozprawy, wówczas może wystąpić z takim wnioskiem tylko wtedy, gdy uprawdopodobni (czyli strona nie musi tego udowadniać), iż przyczynę wyłączenia poznała (lub powstała ona) dopiero później.

Poza tym we wniosku należy uprawdopodobnić przyczynę wyłączenia np. można złożyć w sądzie pisemne oświadczenie osoby, która wie, że sędzia jest bliskim przyjacielem naszego przeciwnika procesowego.

Do wyłączenie sędziego może dojść nie tylko na wniosek strony, ale także na wniosek interwenienta ubocznego (to osoba, która ma interes w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść danej strony) lub na wniosek prokuratora.

Wyłączenie może nastąpić także na żądanie samego sędziego, który sam powinien zawiadomić sąd, jeśli zachodzi przyczyna wyłączenia (poza tym taki sędzia sam powinien wstrzymać się od udziału w sprawie).

Czy istnieją inne podstawy wyłączenia sędziego?

Tak, bowiem sędzia może zostać wyłączony z mocy samej ustawy (nie jest wtedy potrzebny wniosek strony) w następujących sytuacjach:

 • pozostaje ze stroną w takim stosunku prawnym, iż wynik sprawy oddziałuje na jego prawa i obowiązki,

 • w sprawach, w których był lub jest pełnomocnikiem strony lub radcą prawnym,

 • brał udział w wydaniu orzeczenia dotyczącego wznowienia postępowania,

 • w sprawach swego małżonka, krewnych, powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do 4 stopnia i powinowatych bocznych do 2 stopnia np. pozwanym w sprawie jest jego syn,

 • w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,

 • w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator - jednak to postanowienie od 30 lipca 2004 roku, w  zakresie, w jakim ogranicza wyłączenie sędziego z mocy samej ustawy tylko do spraw, w których rozstrzyganiu brał udział w instancji bezpośrednio niższej jest niezgodny z   art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Powody wyłączenia trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki i kurateli np. sędzia będzie podlegał wyłączeniu także wtedy, jeśli pozwaną w sprawie będzie jego była żona.

Dodatkowo w przypadku, gdy toczy się proces karny, sędzia jest wyłączony z mocy prawa od udziału w sprawie jeśli np:

 1. sprawa dotyczy go bezpośrednio, np. chodzi o osądzenie osób, które włamały się do domu tego sędziego,

 2. był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był przesłuchany w charakterze świadka np. był świadkiem wypadku samochodowego, który został spowodowany przez osobę, która ma być osądzona,

 3. brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone lub stwierdzono jego nieważność,

 4. brał udział w wydaniu postanowienia o warunkowym umorzeniu postępowania.

Jeżeli jednak sędzia będzie brał udział w sprawie, pomimo zachodzenie przyczyn uzasadniających jego wyłączenie, wówczas takie postępowanie dotknięte jest wadą uzasadniającą wniesienie odpowiedniego środka odwoławczego, może zostać uznane za nieważne, a w pewnych przypadkach może dojść nawet do wznowienia postępowania.

 

Kto orzeka o wyłączeniu sędziego?

O wyłączeniu rozstrzyga sąd, w którym sprawa się toczy, a gdyby ten sąd nie mógł wydać postanowienia z powodu małej liczby sędziów, rozstrzyga o tym sąd nad nim przełożony. Postanowienie wydaje sąd w składzie trzech sędziów zawodowych.

Pamiętaj, że:

 • Na postanowienie sądu oddalające wniosek o wyłączenie sędziego przysługuje zażalenie, które musi zostać wniesione w ciągu tygodnia od doręczenia postanowienia,

 • Można złożyć również wniosek o wyłączenie ławnika, a także prokuratora,

 • Ponowny wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych okolicznościach lub wniosek oczywiście bezzasadny podlega odrzuceniu bez składania wyjaśnień przez sędziego, którego dotyczy. O odrzuceniu orzeka sąd rozpoznający sprawę. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 1964 r., Nr 43, poz. 296 ze zmianami),

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 89, poz. 555 ze zmianami).


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Lena 2022-07-12 12:28:43

  Witam. Byłam świadkiem w sprawie karnej. Policjanci zeznali nie prawdę. Sędzia trzyma tylko ich strony. Co robić jeśli WIEM JAKA JEST PRAWDA A SĘDZIA JEST JEDNOSTRONNY???

 • Slawomir 2021-05-09 21:10:44

  Witam serdecznie sytuacja ma sie nastepujaco zlozylem w sadzie pozew o uregulowanie kontaktow z synem matka nie zgadza sie abym czasami zaznaczam czasami zabral syna na wakacje do Niemiec bo gu mieszkam wiec oparlo sie o sąd niestety trwa to juz 2-rok odbyly sie 2 sprawy ,jedno przesluchanie w sadzie jej przez psychologow bieglych ,gdzie opinia bieglych nie widzi problemy aby dziecko moglo czasami przyjechac do mnie niestety sad nie przychylil sie do opini bieglych i wyznaczyl kolejny termin lecz razem z mediatorem sadowym to wszystko zaczyna byc uciazliwe i chore . Moze jest ktos z Panstwa kto ma lub mial podobna sytuacje . Dziekuje za ew porady

 • Milena 2021-03-25 12:29:46

  Norma w sądach, ja walczę o dzieci w sądzie z PRZEMOCOWCEM! MNIE DANO NADZÓR KURATORA, za to że utrudniałam kontakt z katem....kurator niczego się nie dopatrzyl przez 2 lata nadzoru a teraz jeszcze walczę z katem który nie utrzymuje kontaktu z dziećmi i nie płaci alimentow a walka trwa już prawie 1,5 roku hehe takie mamy sądy

 • gorycz i nosdtalg 2020-09-19 20:30:17

  pani malgorzata sajda sedzia z lodzi! kobieto! ogarnij sie. zostałaś przekupiona przez pelnomocnika pozwanego i bylas na maxa stronnicza. "pani sedzia" uznaje za winną OFIARĘ PRZEMOCY DOMOWEJ , a jej oprawca smieje sie w twarz!!!! LUDZIE! do czego to ma doprowadzic? do samosadów???

 • Rozczarowana 2020-06-29 22:42:32

  Ja miałam wczoraj sprawę o podwyższenie alimentów. Obłęd byłam w szoku sędzia szła za ojcem który kłamał jakby by nakręcony nawet z dochodami bo oficjalnie zarabia 10000 miesięcznie a zeznał że 7000zl z tego przystał na 700 a ja chciałam 900 otóż sąd dał 700.normalnie obłęd. Pozwany powiedział że nie ma oszczędności a kupa kasy na koncie. Wziął kredyt podobno na bieżące potrzeby a rata na polskie 2500zl. No idealny tatuś żyje na wysokim poziomie z panienka na wycieczki zagraniczne lata a teraz po sprawie ma syna gdzieś.

 • Zawiedziona 2020-06-13 12:53:23

  Zawiedziona przez polski Sąd- myślałam ,że tam jest sprawiedliwośc ,ale sprawiedliwośc jest tam gdzie jest poboczna gotówka. Ten ma rację kto ma kase. Jak to udowodnić. Dobrze że PIS zabiera się za tych ludzi. Czas najwyższy z tym skończyć, szczególnie w małych grajdołkach , gdzie potworzyły się klany. Następnym razem podam dokładnie adresy sądów w których tego doświadczam.

 • Urszula Pagacz 2020-03-30 00:42:48

  Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z Sądem ,zaczęło się 8 lat temu Pan Sędzia Adam Szymeczko z Oświęcimia bardzo mnie skrzywdził i wymierzył mi karę do zapłaty łącznie 80,000 zł za zabranie starej 8-letniej kuchni z domu który sprzedałam i w akcie notarialnym jej nie było a kuchnię zabrał mój były mąż o czym powiedział na rozprawie ,że sam ją zdemontował i zabrał do siebie ..ale to juz było .Teraz kolejny ten sam Sędzia r rozprawie w sprawie o zaśiedzenie Sędzia wykazuje dużą niechęć w stosunku do mnie .Wydał negatywne orzeczenie dla mnie ,,myślę ,że albo wziął .... . Co zrobić aby zmienić Sędziego to jest niemożliwe jak można tak żyć

 • peter 2019-08-12 09:24:32

  ja mam podobną sytuację, sprawa od 4 lat, a sędzina jedynie na czym się skupia to na moich możliwościach finansowych. moje dowody nieważne, zeznania, nagrania wszystko idzie w niepamięć, dowody powódki - wystarczy słowo nabazgrane na kartce, dramatyczny słowotok jej prawnika. syn pozostaje pod opieką żony, ona pije, jej córka ćpa i popełnia próby samobójstwa, a dziecko dalej z nią,a nie ze mną. przedstawiam wyniki badań psychologicznych, wnoszę wnioski, protokoły z policji kiedy nie wydała dziecka, kiedy utrudnia, przedstawiam SMSy, nagrania świadków..wszystko nic nie warte. dziecko z żoną, a alimenty rosną. nie dość że płacę na dziecko to jeszcze na powódkę. jak już mi uda się przedstawić jakieś kolejne sensowne dowody to mi wraca z sądu postanowienie przepisane z innego sprzed 2 lat, zero odniesienia do aktualnej sprawy..tylko kasa kasa i kasa. ... złożyłem wniosek o odsunięcie sędziny - również odrzucony jako bezpodstawny. żona śmieje mi się w twarz, robi co chce i jak chce, w sądzie gra biedną i skruszoną, że zgadza sie na wszystko tylko żebym dał jej spokój. nie mogę nawet pisać do syna przez Messenger albo na Facebooku, w sądzie żona sie zgadza, dwa dni później pisze na SMSie, że nie bede mieć kontaktu i koniec... i ktoś mi powie że sądy są bezstronne... jedyne prawo jako w Polsce ma ojciec to płacić, ryć dziobem w ziemie, żeby zarobić,żyć w zdrowiu do końca swoich dni najlepiej na wynajętym mieszkaniu bo przecież poszkodowanej powódce należy się dom pod Warszawą i 3tys alimentów, chociaż chciałaby z 5-7tys, żeby nie musieć pracować.

 • inocenty 2019-07-07 00:49:15

  a w ogóle to w Polsce są tacy nieuczciwi $ędziowie ? przecież to ELITA tego Kraju i jeszcze są zawsze bezstronni ,a może to wina tej Temidy u której pochopnie stwierdzono brak wzroku?a może ta waga nie posiada legalizacji?

 • inocenty 2019-07-07 00:41:32

  a w ogóle to w Polsce są tacy nieuczciwi $ędziowie ? przecież to ELITA tego Kraju i jeszcze są zawsze bezstronni ,a może to wina tej Temidy u której pochopnie stwierdzono brak wzroku?

 • kasia krotoszyn 2017-11-19 08:49:45

  witam pisze tu bo miałam sprawe w poniedzialek o zmiane kontaktow corki gdzie odbywały sie na terenie jej zamieszkania pod moim okiem i ojciec dziecka mial kuratora sam chcial i placil bo twierdzil ze chce go pozwac o molestowanie na rozprawie sendzia uznał ze widzenia u dziecka nie maja sensu i sa nie bezpieczne !dla corki nie wiem czemu nawet wgladu nie mialam co pisali kuratorzy na moje pytanie c robilam zle to powiedziala ze ona wie i juz rozmawiala z łagowymi itd i ze kontakty nie beda w domu tylko poza mieszkaniem gdzie mam 3dzieci malych zostawiac i 2 razy w misioncu na 5 godzin zabierac corke do mopsu na widzenia a dzieci ma pani sobie opieke załatwic nianie tak mi bezczelnie powiedziala na pytanie jej czemu nie stawiłam sie na badania kolejne wiei ojca z corka tlumaczyłam i prosiłam o zmiane terminu bo tym razem jakis pech albo chore albo nie mialam jak dojechac dzieci zostawic bo maz pracuje za granica ja obecnie nie mam prawka i robie to sendzina twierdzi ze to ja utrudniam kontakty ze caly rozpad wiezi miedzy corka i ojcem moja wina nze jestem ignorantkom zla matkom i na tym ze nie wstawiłam sie w tym czasie ale zawsze pisałam jak nie moglam to stwierdzila ze to razonco ja specjalnie to robie nadminie ze dziecko nie zna go boji sie ucieka na spotkaniach w domu dziecko uciekało z pokoju gdzie byl on i kurator plakało wiele razy tlumaczylam jej ale nic nie dało bo ona sie boji nie chce itd to sendzia stwierdzil z bieglymi ze to moja wina ze zaniedbałam kontakty i nie nauczyłam dziecka mowic do ojca bio tata bo ona ile razy bym jej nie mowila to mowi ze nie jest tata i nie zna go zablokowała mi sie opinie z przeczkola była straszna zaczeła krzyczec plakac kulic sie chowac w kontach po tych kontaktach na sile przez sad i gdzie tu sprawiedliwosc!! terz nie raz:(az mnie serduszko boli to sendzia na rozprawie nie dał mi dosjcdo słowa. pyta sie corka czy musi byc ten pan i byc z nim pokoju bo sie go boji ze nie chce .na calej sprawie bylam od poczatku atakowana nie pozwolila mi nawet na wytlumaczenie bo wszystko co mowie to krytykowała ze ona wie lepiej i ze ona wie ze corce bedzie lepiej z ojce ktorego nie zna i jego otoczenia jak mozna zabrac dziecko gdzie jest kochane czuje sie bezpieczna w domku gdzie jest rodzina bracia mama i moj obcny maz ktory pokochal ja jak swoje i jest strasznie za nim to twierdza ze tamtem ma lepsze warunki bo ja utrudniam koantakty gdzie on mieszka z pradziadkami i ma pokuj i udostepniona kuchnie nie intereswal sie nia na jego wizyty byly plaze a co lepsze przekupywal mi rodzine by robili mu zdjecia by mial dowody ze interesuje sie i gdybym nie ja zmienila adresu i nie napisala pismo do sadu o ograniczenie to by dalej nie interesowal sie corka okolo rok po rozprawie gdzie wniusl ze nastawiam corke z mezem przeciw jemu mielismy spotkac sie na wiezi w kaliszu nie dalam rady to jest zycie zdarza sie ze daje sie rady to mial widzenia ciogle przez ten czas nie widywa corki nie zadzwonil co u niej jak jej idzie w szkole itd do dnia tej rozprawy twierdzila sendzina ze jestem zla matka itd i nie traktuje sadu powaznie glupimi tlumaczeniami ze tu nik mi nie uwierzy itd bylam krytykowana atakowana bylo tak glosno na rozprawie ze ludzie i moj maz slyszeli jak unosila namnie glos !!do tego stwierdzila ze musze miec kuratora i wnosi o postepowanie sadowe o odebranie mi corki ograniczenie mi praw do niej na zecz jego gdzie dziecko nie zna go boji sie .przesluchiwala corke w pokoju sendzia i spytala sie czy zna tego pana corcia mowi- nie jak zobaczyla go i sie do mnie przytulila sen- czy mamusia mowila ci onim corka-nie sendz- a czy przyjezdzal do was corka-nie sendzia- a gdzie jest tatus twoj ktory to corcia- pokazala mojego meza ze to jej tatus i ze ma kubusia i grzeska braci sendzia- a czy wiesz po co tu jestes corcia-bo mama chciala sendzia-a z kim tu jestes corcia-z mama i tata sendz-ile masz latek corcia- 2i pokazała juz widzialam ze byla wystraszona na same wejscie gdzie on biologiczny ojciec byl . dotego z tej przesluchania byla psycholog gdzie ona opinie ma wystawic jak maja byc kontakty i jak prowadzone . prosze o pomoc was o porade bo nie wiem co robic!

 • olo 2017-03-08 12:35:17

  Opisze tu sytuację rodem z Białorusi chodź sytuacja dzieje się w Polsce w krakowskim sadzie rodzinnymi nie tylko.Zacznijmy od rodzinnego-dodam że wszystkie prowadzone sprawy sa przez tego samego sędziego a było ich sporo.Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ustawa ta choć nowelizowana cały czas w swoim głównym nurcie jest nie zmieniona, bo czy zabijesz czy ukradniesz możesz siedzieć max 8 lat. Tu ustawodawca czyli sejm z 16 października 1982 roku [ obowiązywał stan wojenny w Polsce] nie określa w jakim czasie tj. rok dwa lata lecz od razu zakłada 8 lat. Czyli jak pisałem za morderstwo czy za kradzież można siedzieć 8 lat. Ogólnie np. w zakładzie poprawczym w Zawierciu stosowana jest zasada że czym dłużej tym lepiej. Tylko dla kogo lepiej, być może dla personelu który spokojny jest o pracę.Napiszę tak córka która naruszyła nietykalność i pogroziła siedzi już 4 lata. gdzie w kodeksie karnym górna granica czynu to max 2 lata. Dodam że w angli za kradzież samochody małolat dostał 6 miesięcy zakładu poprawczego z czego odsiedział 3 miesiące za dobre sprawowanie. Warunkowe zwolnienie z poprawczaka. Tu traktuje się dzieci jak zbrodniarzy czyli przestępców którzy dokonali zabójstw, zgwałcenia.Wyroki poniżej 2 lat na warunkowe staje się co 3 miesiące gdy wyrok jest wyższy niż trzy co pół roku tak jak obecnie w zakładach poprawczych. Lepiej eliminować młodzież, dzieci po zakłady u nas są od 13 roku życia do 21. W całej starej uni eu. zakłady poprawcze są do lat 18. Finał jest taki że gdy twoje dziecko wpadnie w problemy z prawem może mieć kłopoty jeszcze gorsze niż pospolity przestępca czy kryminalista, bo zasady w więzieniu są o tyle proste że wiesz na ile lat idziesz siedzieć a ty nie stety nie ponieważ można siedzieć rok dwa lub osiem. To wszystko zalezne jest od kilku osób. Dyrektora , psychologa czy wychowawców, a na samym końcu jest sąd. Nazywam to sovieckim kieratem. Zwolenników zmiany tej chorej ustawy zapraszam do dyskusji.

 • babcia 2016-07-10 22:44:58

  Jesteśmy w trakcie rozpraw o egzekeowanie i rozszrzenie kontaktów. Pani sędzia jest stronnicza.Nie bierze pod uwagę argumentów ojca, bo matka urodziła dziecko, matka też mówi dziecku, że je miała w brzuchu i jest tylko jej. Dwa lata awantur matki i jej pijanego brata, ubliżania ojcu przez partnerkę i jej matkę, nawet sąsiadki sciagają do wyzwisk. Rodzina patologiczna nikt nie pracuje - p sedzia twierdzi, że matka nie musi pracować - trzy osoby dorosłe plus dziecko żyją z alimentów i MOPSu tam nikt nigdy nie pracował, w domu brat nałogowy alkoholik, awantury, przekleństwa, wulgarność - również matki dziecka przy dziecku ale sąd tego nie bierze pod uwagę.Mayka nioe stosuje się również do wyroku sądu odnośnie kontaktó.Policjant nie zgłosił się po raz drugi na sprawę, a miał wezwanie i miał przedstawić rejestr interwencji . Matka sama wnosiła sprawę o eksmisję i opisywała do sądu co się dzieje w domu, a teraz razem z babcią kłamie, że to nieprawda. Ojciec tylko prosi o weekendy ale matka nie idzie na żadne ustępstwa, a p sędzina nie pyta matkę o warunki tylko ojca. Warunki ojca są bardzo dobre w stosunku do matki, dziecko płacze bo chce zostawać i jet zalecenie biegłego psychologa - nie nic nie pomoże. Co robić. Czy to prawda, że ojciec musi płacić prosząc o kuratora - też jest zalecenie biegłego.

 • Wujek poszkodowan 2015-07-20 10:49:14

  W gdyni w sądzie rodzinnym też jest sędzina która bardziej dba o prawa ojców niż dzieci nazywa się Kurkowska idzie im na rękę tak jak oni chcą a nie jak by chciało ,pragneło dziecko można powiedzieć ze wręcz łamie prawo którego jest przedstawicielem dlaczego jeszcze nikt z nią nie zrobił poządku -prokuratura powinna sie tym zająć wkońcu -prawo mówi że najwazniejsze są potrzeby dzieci a ona dba o tatusiów ...sprawa która wniosła moja siostra powinna byc prosta zasądzic w jakiej formnie powinny byc kontakty i je egzekwowac zasądzic kwote alimentów i ok.ale była dla tej sendziny chyba nie potrzebnym kłopotem czy co ? sam nie mam jeszcze swoich dzieci i moja siostrzenica jest dla mnie jak własne dziecko dlaczego sedzia-kobieta idzie na reke ojcu który nie interesuje sie własną córką i nie chce na Nią płacic alimentów -to jakas porazka nie sedzia sadu polskiego i tyle !!!

 • anty 2015-05-29 09:03:15

  Po latach spraw rodzinnych, alimentacyjnych, majątkowych mogę stwierdzić jedno: sędziowie/sędziny to święte krowy. Mogą podawać najbardziej absurdalne, czy wręcz kłamliwe uzasadnienia wyroków i z tym, nie można nic zrobić. Sąd apelacyjny zajmuje się tylko formalną stroną wyroku I instancji a nie bada dowodów ponownie. W moim przypadku było tak, że starałem się o opiekę nad dziećmi i RODK (należy jasno powiedzieć tu, że to instytucja bezprawna) napisało w opinii "ojciec MOŻE wykazywać wysoki stopień bezradności" a sędzia w sądzie w Opolu w uzasadnieniu wyroku "ojciec BĘDZIE wykazywał wysoki stopień bezradności" i opiekę nad dziećmi przyznał bezrobotnej matce. Jak sprawdziłem później w RODK, na kilkadziesiąt pytań z ankiety na 3 odpowiedziałem niewłaściwie i dlatego nie nadawałem się na ojca, oczywiście na bankomat już tak (2200zł alimentów w tym 500zł na matkę). Faceci: żadnych ślubów państwowych i żadnych dzieci!!!

 • rozgoryczona 2015-02-23 13:53:45

  Byłam świadkiem na rozprawie rozwodowej.było mi przykro jak sędzia próbowała mnie zdyskwalifikować jako świadka smiała się z moich wypowiedzi komentowała w sposób ze serce biło mi jak młot nigdy przenigdy nie pójdę za zadnego świadka Nie wierzę w sprawiedliwość czułam się jak zaszczuty pies. rozgoryczona

 • robert 2014-06-27 07:30:33

  ja mam wrażenie ,że sdzia stoi ponad prawem gdyż obecnie toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie kk o zastraszanie sms w żaganiu a sędzia zrobił się złośliwy do tego stopnia ,że podaje iż rodzic "namawia " do popełnienia owego czynu. Moim zdaniem stwierdzenie sędziego to pomówienie nie poparte w żaden sposób faktamui

 • michal 2012-08-29 22:39:01

  a czy oskarzony moze wniesc wniosek o zmiane sedziego, i czy musi byc podana przyczyna? jesli tak to, czy przyczyna moze byc to ze sedzia odnotowywuje sprawe nie zgodnie z jej przebiegiem na niekorzysc oskarzonego?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika