Wsparcie ekonomii społecznej

Pożyczki w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej wspierają rozwój podmiotów ekonomii społecznej – dzięki temu więcej osób otrzymuje pomoc.

Ekonomia społeczna

To sfera, w której działalność komercyjna służy przede wszystkim realizacji celów społecznych. Chodzi tu głównie o zatrudnianie i reintegrację osób, które znajdują się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej i są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Porady prawne

Podmioty ekonomii społecznej to przede wszystkim przedsiębiorstwa społeczne (w tym np. spółdzielnie socjalne), które zatrudniają co najmniej połowę osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, lub 30 proc. osób o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pożyczki na start i rozwój

Projekt „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego i poręczeniowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego (od 30 kwietnia 2016 r. do końca roku 2023) ma na celu wzrost liczby podmiotów ekonomii społecznej. W jaki sposób? Udzielając pożyczek na start i rozwój.

  • Pożyczka na Start – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – 100 tys. PLN; PES może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki, o łącznej wartości nieprzekraczającej 200 tys. zł, czyli jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca lub miejsc pracy.
  • Pożyczka na Rozwój – maksymalna jednostkowa wartość pożyczki – do 500 tys. PLN; PES może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania przekroczy 1 mln zł, a pożyczki zaciągane przez ten sam PES są przeznaczone na sfinansowanie odrębnych wydatków czy przedsięwzięć.

Łączna kwota środków PO WER na realizację założeń projektowych wynosi 158 900 000 zł, z czego:

  • 154 500 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument pożyczkowy, którego celem jest zapewnienie finansowania zewnętrznego dla PES, mających trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej;
  • 4 400 000,00 zł przeznaczone zostanie na instrument reporęczeniowy, którego celem jest zwiększenie dostępności zewnętrznych źródeł finansowania dla PES za pośrednictwem systemu funduszy poręczeniowych.

W podmiotach ekonomii społecznej zostało utworzonych 550 miejsc pracy oraz udzielono 623 pożyczki na łączną kwotę 68 049 264,99  zł (wg stanu na koniec czerwca br.)

Dobre przykłady ekonomii społecznej

To laureaci konkursu „Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej” w 2018 i 2019 r. wybrani w kategorii „Przedsięwzięcie PES sfinansowane/współfinansowane ze środków zwrotnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”.

– "Dzięki pożyczce udało nam się kupić budynek wraz z terenem o powierzchni 0,5 ha, w którym schronienie znajdzie ok. 150 osób defaworyzowanych – osoby bezdomne, byli więźniowie, osoby, które  ukończyły pobyt w ośrodkach odwykowych. Docelowo na terenie powstanie dodatkowo 8 domków wolnostojących przeznaczonych dla kobiet z dziećmi z rodzin dotkniętych przemocą. W wyniku realizacji przedsięwzięcia zatrudniono 17 osób - wszystkie zagrożone wykluczeniem społecznym" – powiedział Jarosław Pilecki, Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE.

Jak wskazała Joanna Długosz, Prezes Fundacji Rozwoju Warmii i Mazur, pożyczka sfinansowała wyposażenie Akademickiego Zespołu Placówek Oświatowych (AZPO), co pozwoliło na prowadzenie dodatkowych innowacyjnych zajęć dla uczniów oraz wsparcie dzieci niepełnosprawnych, z deficytami i zagrożonych wykluczeniem. – "Poszerzyliśmy też ofertę o szkolnictwo na poziomie średnim oraz produkcję posiłków na potrzeby własne i placówek zewnętrznych. Zatrudniliśmy 25 osób, w tym 3 osoby zagrożone wykluczeniem" – zaznaczyła Joanna Długosz. I dodaje: 22 osoby w ramach projektu podniosły kompetencje zawodowe

 "Pożyczka umożliwiła rozpoczęcie działalności gospodarczej, która po kilku miesiącach spektakularnego rozwoju daje przepływ około 1 tys. gości miesięcznie. Rozwijamy usługi dodatkowe typu eventy dla biznesu, koncerty i zajęcia integracyjno-edukacyjne dla grup szkolnych (wszystko w ciemności). Przychody z działalności gospodarczej powoli wzrastają i niebawem pozwolą na zasadniczy rozwój działalności charytatywnej i społecznej Fundacji. Zatrudniamy obecnie 15 osób z niepełnosprawnościami głównie w stopniu znacznym oraz 4 osoby pełnosprawne" – podkreśliła Anna Bocheńska, Prezes Fundacji Pomocy Rodzinie „Człowiek w potrzebie”.

Wacław Szramowski, Prezes Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” wskazał, że otrzymana pożyczka w całości przeznaczona została na dokończenie przebudowy budynku, w którym działa Spółdzielnia, i dostosowania go do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz na częściowe doposażenia tej części budynku, w której prowadzona jest działalność gospodarcza. – "Tu, w ośrodku, realizowane jest kompleksowe wsparcie społeczne i ekonomiczne sprzyjające pełnemu usamodzielnieniu osób dysfunkcyjnych, szczególnie osób z niepełnosprawnościami. Budynek będzie dalej rozbudowywany o salę do terapii ruchowej (parter) oraz pomieszczenie do zajęć sportowo-rekreacyjnych w części piwnicznej (łącznie ok. 450 m. kw.)" – zapowiedziałWacław Szramowski.

Źródło: www.gov.pl/web/rodzina

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika