Jak przekazać wniosek o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej 2.0?

Nowe rozwiązania przewidziane w ustawie o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza antykryzysowa 2.0), spowodowały konieczność wprowadzania zmian w niektórych wnioskach o wsparcie z ZUS oraz wprowadzenie nowych typów wniosków.

Wnioski

Nowe wersje wniosków ZUS przygotował dla:

  • świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność (wniosek RSP-D),
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (wniosek RDZ).

Nowe wnioski ZUS opracował dla:

  • odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek RDO),
  • zawieszenia spłaty umowy (wniosek RDS),
  • kontynuacji świadczenia postojowego.

Aktualnie ZUS pracuje nad wprowadzeniem tych zmian na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ich udostępnienie dla klientów ZUS planuje 29 kwietnia 2020 r.

Aby złożyć przez PUE ZUS wniosek o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) albo wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) według nowych zasad, nie trzeba jednak czekać do tego terminu. Można skorzystać z wniosków, które są aktualnie dostępne na PUE ZUS.

O czym trzeba pamiętać?

W przypadku wniosku o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność (RSP-D) złożonego na aktualnie dostępnym na PUE ZUS formularzu, nie będziemy uwzględniać oświadczenia, że przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe, nie przekroczył kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Takie oświadczenie nie jest już wymagane – ten warunek już nie obowiązuje.

W przypadku wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) - jeśli zgłosiłeś do ubezpieczeń do 50 ubezpieczonych lub jesteś płatnikiem - spółdzielnią socjalną, w części II wniosku wypełniasz pkt. 1.

Do wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (RDZ) nie trzeba dołączać załącznika dot. pomocy publicznej – te informacje są już na formularzu wniosku.

Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest ważna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Wnioski o kontynuację świadczenia postojowego zarówno w wersji elektronicznej (na PUE ZUS) jak i papierowej (pdf do wypełnienia i wydruku) zostaną udostępnione w planowanym terminie (29 kwietnia br.). O świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia. Pierwsze wypłaty tych świadczeń są realizowane w kwietniu.

Wnioski o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (RDO) i o zawieszenie spłaty umowy (RDS) nie są jeszcze dostępne na PUE ZUS. Do czasu ich wdrożenia, można je składać w postaci papierowej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Wszystkie aktualne wnioski są dostępne do wypełnienia i wydruku są na stronie www.zus.pl.

Skany, zdjęcia czy wypełnione pliki word lub pdf przesłane e-mailem nie będą traktowane jak wnioski i nie będą przez nas rozpatrywane.

Przypominamy, że aktualnie wnioski można składać do ZUS:

  • drogą elektroniczną – przez PUE ZUS
  • w formie papierowej - za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Źródło: zus.pl


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika