Działalność gospodarcza

Inwestycje

Jakie fundusze europejskie są przeznaczone na innowacje firm?

Fundusze europejskie stawiają na rozwój innowacyjnych firm oraz na współpracę przedsiębiorców z jednostkami naukowo-badawczymi. Jeśli przedsiębiorca ma pomysł i chce rozwinąć swoją firmę w tym obszarze, to może skorzystać z szerokich możliwości dofinansowania. Środki na projekty badawcze firm, współpracę z jednostkami naukowymi, jak też wdrażanie innowacyjnych rozwiązań można znaleźć w wielu programach unijnych. Ponieważ wybór jest duży, to i warunki uzyskania dofinansowania są bardzo różne. Przed skorzystaniem z tych możliwości należy zapoznać się szczegółowo z ich zasadami.

Projekty badawcze

Jeżeli przedsiębiorca chce stworzyć nowe rozwiązanie technologiczne albo dopracować i przetestować już znaną ścieżkę rozwoju, to może uzyskać dofinansowanie na przeprowadzenie prac badawczych (B+R). Opracowaną technologię będzie mógł wdrożyć w swojej firmie albo zaoferować swoim kontrahentom.

Żeby dostać dofinansowanie na B+R, trzeba zaplanować przebieg całego procesu. Przede wszystkim należy zastanowić się, czy przedsiębiorca może sam wykonać takie badania, czy lepiej będzie zlecić je jednostce naukowej. Może dostać wtedy bon na zakup badań od jednostki naukowej.

Są jeszcze dwa ważne warunki. Po pierwsze, projekt firmy musi być innowacyjny – co najmniej na skalę danego województwa. Szczegółowe zasady są w wymaganiach dotyczących konkretnych programów.

Po drugie, zakres badań powinien wpisywać się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje. Są to potencjały rozwojowe kraju lub województwa, wskazane w wyniku różnych analiz. Krajowe specjlizacje są na stronie www.smart.gov.pl w zakładce „Wspieranie przedsiębiorczości”. Specjalizacji regionalnych szukać można natomiast w regionalnych strategiach innowacji województw.

Dofinansowanie na prace B+R można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój (POIR) oraz w programie regionalnym w danym województwie. W pierwszym z nich dofinansowania na prace badawcze są przyznawane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (www.ncbir. gov.pl) oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (www.poir.parp.gov.pl). W regionach wnioski można natomiast składać w urzędach marszałkowskich bądź instytucjach, którym zostały zlecone takie zadania.

Co decyduje o tym, do którego programu można składać wniosek? W Programie Inteligentny Rozwój można dostać dofinansowanie na projekty większej wartości i wpisujące się w krajowe specjalizacje. W programach regionalnych wsparcie jest na projekty mniejsze oraz zgodne ze specjalizacjami danego województwa.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Inteligentny Rozwój, 1.1, 1.2, 1.3, 2.3.2, i Programów Regionalnych.

Infrastruktura do badań

Jeżeli przedsiębiorca dopiero planuje rozpoczęcie przygody z B+R, powinien wziąć pod uwagę możliwość dofinansowania na infrastrukturę potrzebną do prowadzenia takiej działalności. Można uzyskać fundusze na to, żeby zakupić i zainstalować niezbędne sprzęty, aparaturę lub programy informatyczne.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć agendę badawczą, w której opisać trzeba, na jakie badania i prace rozwojowe firma wykorzysta zakupiony sprzęt. Zakres badań, które chce prowadzić dzięki nabytej infrastrukturze, powinien być zgodny z krajowymi bądź regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, o których wspomniano wyżej.

Przedsiębiorca możesz również całkowicie nastawić swoją firmę na działalność badawczą. Wtedy dofinansowanie przeznaczy na przekształcenie firmy w centrum badawczo-rozwojowe. Taki status nadaje rasort rozwoju.

Dofinansowanie na infrastrukturę B+R można uzyskać w Programie Inteligentny Rozwój oraz w programie regionalnym w danym województwie. W POIR wnioski są przyjmowane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W regionach za realizację programów odpowiadają natomiast urzędy marszałkowskie albo instytucje, którym zostały zlecone takie zadania.

O tym, do którego programu warto skierować wniosek, decyduje głównie wpisanie się w krajowe lub regionalne inteligentne specjalizacje. Znaczenie może mieć także wartość projektu, która jest wyższa w POIR.

Finansowanie w tym zakresie pochodzi z: Programu Inteligentny Rozwój, 2.1, i Programów Regionalnych.

Wdrażanie badań

Jeśli przedsiębiorca ma wyniki badań, które są gotowe do zastosowania, to może starać się o dofinansowanie na ich wdrożenie do swojej działalności. Kiedy zastosuje nowe technologie w swojej firmie, na pewno wzrośnie jej konkurencyjność, obniżą się koszty pracy, poprawi się efektywność. Możliwe, że dzięki temu będzie oszczędzał energię oraz różne surowce albo zatrudni kolejne osoby.

Żeby wdrożyć nowatorskie rozwiązania, często potrzebne są spore fundusze. Trzeba więc dokładnie przemyśleć budżet planowanego projektu. Jest to tym ważniejsze, że część wydatków firma będzie musiała ponieść z własnych środków.

Wdrażając wyniki badań, nie musi wpisywać się w inteligentne specjalizacje, o których wspomniano wcześniej. Jeżeli jednak zakres działalności firmy jest do nich zbliżony, to dobrze. Wzrasta wówczas szansa na dofinansowanie. Skoro zadaniem przedsiębiorcy jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań, to musi się to wiązać z innowacją.

W Programie Inteligentny Rozwój fundusze na takie cele są dostępne m.in. w ramach instrumentu nazywanego „badania na rynek” w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www.poir. parp.gov.pl). Można tam złożyć wniosek na projekt wdrożeniowy, jeśli jego wartość przekracza 10 mln zł. Dofinansowanie można przeznaczyć na wydatki inwestycyjne, prace rozwojowe nad dostosowaniem innowacyjnego rozwiązania oraz doradztwo.

Można korzystać także z tzw. kredytu na innowacje technologiczne. Najpierw trzeba uzyskać promesę kredytu na technologię w banku. Potem składa się wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego (www.bgk.com.pl) i można  dostać premię technologiczną, którą przeznaczy się na spłatę części kapitału kredytu w banku.

Program Inteligentny Rozwój zawiera jeszcze inne instrumenty, które mogą pomóc przedsiębiorcy we wdrożeniu innowacji w firmie. Są to m.in. inwestycje prywatne, fundusze kapitałowe, itp. O szczegółach takich form wsparcia można przeczytać na stronie www.poir.parp.gov.pl.

Finansowanie w tym zakresie przewiduje Program Inteligentny Rozwój, 3.1, 3.2.

Wdrażanie innowacji

Nawet jeżeli przedsiębiorca samodzielnie nie realizuje prac B+R, może rozwijać swoją firmę, wdrażając innowacje. Funduszy na ten cel należy szukać w szczególności w Programie Polska Wschodnia oraz w programie regionalnym w danym województwie.

Program Polska Wschodnia jest skierowany głównie do firm z makroregionu obejmującego województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie. Dofinansowanie przeznaczone jest na tworzenie innowacyjnych produktów i usług oraz ponadregionalnych produktów sieciowych. Firmy z Polski Wschodniej mogą także wzmocnić swoją konkurencyjność, wykorzystując wzornictwo przemysłowe. We wszystkich tych przypadkach wniosek należy złożyć do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (www. popw.parp.gov.pl).

Programy regionalne są różne, więc oferują bogatą ofertę dofinansowania na wdrażanie innowacji. Szczegółowe warunki, terminy składania wniosków oraz dostępne kwoty są bardzo zróżnicowane. Warto zajrzeć więc na stronę swojego programu regionalnego. Adres jest na portalu www. funduszeeuropejskie.gov.pl w zakładce „Serwisy programów”.

Finansowanie tych projektów zapewnia Program Polska Wschodnia, 1.3, 1.4, oraz Programy Regionalne.

Gdzie szukać informacji?

Jeśli przedsiębiorca ma pomysł, a nie jest przekonany, czy może być on dofinansowany z funduszy europejskich, przede wszystkim powinien zapoznać się z informacjami na portalu Funduszy Europejskich oraz skontaktować się z Punktami Informacyjnymi, gdzie znajdzie pomoc w dopasowaniu źródła dofinansowania.

 
Na podst. www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Fundusze Norweskie wesprą polskich przedsiębiorców

  O prawie 100 milionów euro w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych (...)

 • Prosta i szybka ścieżka po fundusze europejskie

  1,2 miliard złotych z funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) czeka na przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o dofinansowanie innowacyjnych projektów. (...)

 • Harmonogram konkursów w POIR

  W przyszłym roku z programu Inteligentny Rozwój (POIR) w co najmniej 13 nowych konkursach czeka na przedsiębiorców i jednostki naukowe minimum 3 miliardy złotych dotacji. Poza tym uruchomione (...)

 • Fundusze europejskie na informatyzację

  Wsparcie ze środków unijnych na informatyzację dotyka wielu obszarów. Są to m.in. fundusze dla administracji publicznej na usprawnienie jej usług, środki na cyfryzację zasobów (...)

 • Dostępność Plus dla przedsiębiorców

  Ruszyły kolejne konkursy na rzecz dostępności. Tym razem 200 mln złotych w ramach Programu Dostępność Plus trafi do przedsiębiorców na innowacje służące seniorom i osobom z niepełnosprawnościami.

NA SKÓTY