Jakie zmiany wprowadził pakiet VAT e-commerce?

Od 1 lipca 2021 roku obowiązują nowe zasady opodatkowania VAT handlu elektronicznego, przewidziane w unijnym pakiecie VAT e-commerce. Nowy pakiet ma ułatwić handel internetowy między krajami UE, uszczelnić VAT w zakresie importu tzw. małych przesyłek spoza Europy i zapewnić uczciwą konkurencję dla przedsiębiorców z UE.

Implementacja w Polsce

W Polsce tzw. pakiet VAT e-commerce został zaimplementacjowany następującymi aktami prawnymi:

 1. ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw;
 2. rozporządzeniem w sprawie:
 • zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom,
 • wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej,
 • wzorów dokumentów związanych zrejestracją w zakresie podatku od towarów i usług,
 • określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego,
 • zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących,
 • w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Przepisy te są stosowane od 1 lipca 2021 r.

Najważniejsze rozwiązania pakietu

 • Modyfikacja dotychczasowego modelu sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów poprzez wprowadzenie wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO).
 • Ustanowienie nowej kategorii transakcji sprzedaży unijnym konsumentom towarów importowanych spoza terytorium UE (SOTI).
 • Uproszczenie rozliczenia VAT w międzynarodowym handlu online za pomocą „jednego okienka” w ramach nowych procedur One Stop Shop (OSS) oraz Importowy One Stop Shop (IOSS).
 • Wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (USZ).
 • Nowa rola operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform cyfrowych) w rozliczaniu VAT od dokonywanych za ich pośrednictwem dostaw towarów na rzecz konsumentów w UE.
 • Obowiązek prowadzenia przez operatorów interfejsów elektronicznych nowej ewidencji dotyczącej sprzedawanych za ich pośrednictwem towarów i usług dla unijnych konsumentów.

Po co wprowadzono zmiany?

Celem nowych przepisów jest:

 • uszczelnienie importu małych przesyłek - wyrównanie szans unijnych przedsiębiorców w konkurowaniu z podmiotami z krajów trzecich;
 • „jedno okienko” - zmniejszenie obciążeń i kosztów wypełniania obowiązków VAT dla transgranicznych transakcji B2C;
 • efektywność poboru VAT - łatwiejsze monitorowanie zapłaty VAT przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż za pośrednictwem platform;
 • a w konsekwencji rozwój unijnego handlu internetowego - pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarkę i przedsiębiorczość.

Najważniejsze zmiany

WSTO I SOTI

Nowe przepisy:

 • wprowadziły, w miejsce sprzedaży wysyłkowej - wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość (WSTO);
 • wprowadziły nową transakcję podlegającą opodatkowaniu VAT - sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

OSS, IOSS, USZ

Nowe przepisy:

 • rozszerzyły mały punkt kompleksowej obsługi (MOSS) na inne transakcje B2C – pojawiły się OSS;
 • wprowadziły importowy punkt kompleksowej obsługi (IOSS) dla rozliczenia transakcji SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro;
 • wprowadziły tzw. uregulowanie szczególne dla rozliczania importu towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej do 150 euro (USZ).

Platformy

Nowe przepisy:

 • wprowadziły reżim „uznanego dostawcy” - obowiązek rozliczania VAT od niektórych dostaw towarów ułatwianych przez operatorów platform;
 • wprowadziły obowiązek prowadzenia ewidencji niektórych transakcji ułatwianych przez operatorów platform.

Najważniejsze zmiany w zakresie WSTO I OSS

Nowe pojęcie – WSTO – zastąpiło pojęcia sprzedaży wysyłkowej z i na terytorium kraju.

Obniżono do 10 000 EUR (w Polsce 42 000 zł) próg determinujący miejsce opodatkowania WSTO. Próg dotyczy transakcji WSTO i usług TBE (tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych transgranicznie na rzecz konsumentów) realizowanych do wszystkich państw członkowskich.

Od 1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS). Rozszerzono więc MOSS do OSS, poprzez który można rozliczyć szereg transakcji w relacji B2C:

 • usługi świadczone na rzecz konsumentów – procedura unijna i procedura nieunijna,
 • WSTO (wyłącznie procedura unijna),
 • dostawy towarów dokonywane przez platformy ułatwiające te dostawy.

Korzystając z OSS przedsiębiorcy unikną konieczności rejestracji na potrzeby VAT oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie członkowskim konsumpcji.

Najważniejsze zmiany w zakresie SOTI, IOSS i USZ

Zlikwidowano zwolnienie z VAT z tytułu importu towarów o wartości do 22 euro i wprowadzono zwolnienie z VAT dla importu przesyłek o wartości rzeczywistej do 150 euro.

Pojawoło się nowe pojęcie - SOTI.

Wprowadzono IOSS dla rozliczenia transakcji SOTI w przesyłkach o wartości rzeczywistej do 150 euro i uregulowane szczególne dla rozliczania importu towarów w przesyłkach B2C o wartości rzeczywistej do 150 euro.

Najważniejsze zmiany dotyczące platform cyfrowych

Wprowadzono reżim „uznanego dostawcy” - obowiązek rozliczania VAT przez platformy ułatwiające niektóre dostawy towarów (art. 7a ustawy o VAT), a także obowiązek prowadzenia i udostępniania na żądanie ewidencji specjalnej niektórych ułatwianych transakcji B2C w UE (art. 109b ustawy o VAT).

Na podst.: gov.pl/finanse


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika