Możliwości rejestracji w punkcie kompleksowej obsługi (OSS)

Od 1 lipca 2021 roku podatek VAT może być zapłacony na rzecz innego państwa członkowskiego z wykorzystaniem punktu kompleksowej obsługi (OSS). Rozliczeniu poprzez punkt kompleksowej obsługi (OSS) mogą podlegać określone transakcje w relacji podatnik – konsument (B2C), tj. wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość, świadczenie usług, a także niektóre dostawy krajowe. W punkcie kompleksowej obsługi (OSS) podatnicy z łatwością zadeklarują i zapłacą podatek VAT należny w innych państwach członkowskich. Jeżeli podatnik rozpoczął świadczenia usług lub dostawy towarów na rzecz konsumentów zlokalizowanych w innych państwach członkowskich UE od 1 lipca 2021 roku, powinien złożyć zgłoszenie rejestracyjne do 10 sierpnia 2021 roku.

Czym jest punkt kompleksowej obsługi (OSS)?

OSS to system elektroniczny, który upraszcza do 95% zobowiązań VAT sprzedawców towarów i usług oferowanych konsumentom w całej UE.  Umożliwia im:

 • elektroniczną rejestrację dla celów VAT w jednym państwie członkowskim, a tym samym uniknięcie konieczności rejestracji do VAT w wielu państwach członkowskich;
 • deklarację i opłacanie należnego VAT za wszystkie dostawy towarów i usług w jednej elektronicznej, kwartalnej deklaracji podatkowej;
 • współpracę z administracją podatkową z ich własnego państwa członkowskiego i w ich własnym języku, nawet w przypadku sprzedaży za granicę.

Rejestracja

W celu rozliczania VAT w ramach szczególnej procedury OSS wymagane jest złożenie zgłoszenia rejestracyjnego do naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście, który po weryfikacji zgłoszenia przesyła do podatnika komunikat o przyjęciu lub odmowie przyjęcia do procedury szczególnej.

W zakresie rejestracji wymagane jest złożenie wypełnionego zgłoszenia rejestracyjnego dla właściwej procedury szczególnej (unijnej lub nieunijnej) przy jednoczesnym zachowaniu terminu wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku działania przez pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa na formularzu PPS-1.

Rejestracja jest skuteczna od pierwszego dnia kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym podatnik złożył zgłoszenie do procedury OSS.

Jednak w przypadku, gdy podatnik rozpoczął świadczenie usług/dokonywanie dostaw towarów przed tą datą, ich rozliczanie w ramach procedury unijnej lub nieunijnej zacznie obowiązywać od pierwszego dnia świadczenia usług/dokonywania dostaw towarów, pod warunkiem, że podatnik – do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy dokonał świadczenia usługi/dostawy towarów – zgłosi naczelnikowi Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście rozpoczęcie działalności w ramach procedury szczególnej.

W takim przypadku podatnik będzie obowiązany do złożenia deklaracji VAT obejmującej kwartał kalendarzowy, w którym miało miejsce pierwsze świadczenie usług/dostawa towarów.

W zgłoszeniu rejestracyjnym podatnik podaje datę rozpoczęcia korzystania z procedury szczególnej. Jeżeli podatnik rozpoczął świadczenie usług / dokonywanie dostaw towarów od 1 lipca 2021 roku i zamierza rozliczyć podatek VAT od tych transakcji – w ramach procedury szczególnej, to powinien powiadomić naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście o rozpoczęciu działalności do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym po raz pierwszy wykonał usługi / dokonał dostawy towarów, czyli do 10 sierpnia 2021 roku.

W przypadku zachowania terminu zostanie on zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT 1 lipca 2021 roku. W momencie uchybienia temu terminowi podatnik zostanie przyjęty do procedury szczególnej w Polsce dopiero z 1 dniem kolejnego kwartału, czyli 1 października 2021 roku, natomiast w zakresie rozliczenia usług / dostaw towarów dokonanych w III kwartale 2021 roku podatnik będzie musiał zarejestrować się i rozliczyć VAT na zasadach ogólnych w każdym z poszczególnych państw członkowskich.

Punkt kompleksowej obsługi (OSS i IOSS)

Zmieniły się zasady rozliczania VAT w ramach szczególnej procedury unijnej, nieunijnej i importu. Od 1 lipca 2021 r. zaczęła obowiązywać rozszerzona forma procedury MOSS, tj. One Stop Shop (OSS) oraz Import One Stop Shop (IOSS).

Procedura OSS

Procedura OSS to:

 • rozszerzony katalog usług, które zostaną objęte procedurą (B2C);
 • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość;
 • dostawy krajowe poprzez interfejs elektroniczny.

Procedura IOSS

Procedura IOSS to sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich lub terytoriów trzecich w przesyłce o wartości nieprzekraczającej 150 EUR.

Punkt kompleksowej obsługi ułatwia przedsiębiorstwom sprzedającym towary i świadczącym usługi konsumentom końcowym w całej UE wykonywanie obowiązków w zakresie VAT, umożliwiając im:

 • zarejestrowanie się do celów VAT drogą elektroniczną w jednym państwie członkowskim na potrzeby wszelkich kwalifikujących się sprzedaży towarów i świadczenia usług nabywcom i usługobiorcom znajdującym się we wszystkich pozostałych 26 państwach członkowskich;
 • złożenie deklaracji w jednym punkcie kompleksowej obsługi VAT i dokonanie pojedynczej płatności należnego podatku z tytułu tych wszystkich sprzedaży towarów i świadczenia usług;
 • współpracę z administracją podatkową państwa członkowskiego, w którym są zarejestrowani na potrzeby punktu kompleksowej obsługi, oraz obsługę w jednym języku, mimo że prowadzą sprzedaż w całej UE.

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika