Informacje o szczepieniu przeciw COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 

Jak twierdzi rząd, szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa? Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed zakażeniem COVID-19.


Dla kogo w pierwszej kolejności? Szczepionka jest dobrowolna, darmowa i bezpieczna. Pierwsze dawki będą przeznaczone dla osób najbardziej narażonych, takich jak:

 • pracownicy służby zdrowia;
 • mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej i pacjenci Zakładów Leczniczo-Opiekuńczych;
 • seniorzy (osoby, które skończyły 80 lat - będą mogły się rejestrować na szczepienie od 15.01.2021, a osoby, które skończyły 70 lat - od 22.01.2021);
 • służby, które wspomagają walkę z COVID-19 – m.in. policja i wojsko;
 • nauczyciele.

Dlaczego warto się zaszczepić? Pokonanie koronawirusa jest możliwe tylko poprzez przerwanie jego transmisji z człowieka na człowieka. Szczepionka daje nam taką możliwość. Aby efekty były jak najlepsze i jak najszybsze, musimy być odpowiedzialni i solidarni. Każda osoba, która się zaszczepi, ma szansę przerwać łańcuch zakażeń. Nasze zaszczepienie się, to nie tylko ochrona dla nas. To także ochrona naszych rodziców, dziadków, dzieci i przyjaciół.

Epidemię COVID-19 szczególnie odczuwają przedsiębiorcy. Szczepienia to skuteczny mechanizm ochronny dla polskiej gospodarki. Im więcej osób się zaszczepi, tym szybciej będziemy mogli otworzyć restauracje i hotele, a także swobodnie wyjechać na urlop i wakacje. Jest to szczególnie ważne dla polskich firm, które aby przetrwać ten trudny czas, korzystają ze wsparcia rządowego w ramach Tarczy Antykryzysowej i Finansowej.

Szczepienia przeciw COVID-19 – pytania pacjentów

Poniżej zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, kierowane zarówno na infolinię NFZ, jak i do Centrum e-Zdrowia. 

Jeśli masz 70 lat lub więcej, możesz już zapisać się na szczepienie, masz wystawione e-skierowanie.

W tym celu możesz:

 • zadzwonić na bezpłatną infolinię Narodowego Programu Szczepień: 989;
 • skontaktować się z wybranym punktem szczepień Znajdź punkt szczepień;
 • zapisać się, wysyłając SMS na numer 664 908 556 o treści: SzczepimySie;
 • zapisać się poprzez e-rejestrację dostępną na stronie głównej pacjent.gov.pl.     

Jeżeli miałeś prawo do szczepienia w ramach etapu 0 (służba zdrowia), upewnij się, że Twój pracodawca lub Twoja uczelnia zgłosiły Cię na szczepienie w szpitalu węzłowym.

Jeśli mieszkasz w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w innym miejscu stacjonarnego pobytu – zespół szczepiący przyjedzie do Ciebie.

Terminy rejestracji są zgodne z informacjami o dostawach szczepionek oraz ich zapasami w magazynach. Pojedyncze przypadki odwołania terminu szczepienia są wynikiem błędu ludzkiego podczas rejestracji, a nie braku szczepionek. Wszyscy seniorzy, którzy wyrazili chęć zaszczepienia zostaną skierowani do punktów szczepień.

Mapa punktów szczepień jest na stronie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/. Lista podmiotów jest stale uaktualniana i poszerzana przez NFZ.

Wywiad przed szczepieniem przeprowadzany jest na miejscu przez lekarza w punkcie szczepień. Pacjent może wydrukować sobie wcześniej kwestionariusz wywiadu przesiewowego i go wypełnić przed szczepieniem. Jest on podstawą dla lekarza do decyzji o szczepieniu.

Potrzebny jest numer PESEL, a następnie – w zależności od wybranego sposobu rejestracji: adres mailowy i/lub numer telefonu. Trzeba też podać kod pocztowy swojego miejsca zamieszkania. Oczywiście, należy mieć wystawione w systemie e-skierowane na szczepienie. Seniorom jest ono wystawiane automatycznie, zgodnie z ich wiekiem.

Trzeba wypełnić zgłoszenie:

 • wejdź na formularz zgłoszenia chęci zaszczepienia się – jest dostępny tutaj,
 • wpisz swoje dane we wskazanych miejscach – imię i nazwisko, numer PESEL, adres mailowy, kod pocztowy i opcjonalnie numer telefonu,
 • kliknij na „Wyślij formularz”,
 • na adres mailowy, który podałeś/aś w formularzu zgłoszenia chęci zaszczepienia się, otrzymasz wiadomość z prośbą o potwierdzenie zgłoszenia. Po kliknięciu w link, Twój formularz zostanie zatwierdzony i zapisany w systemie,
 • w momencie ogłoszenia terminu szczepień dla Twojej grupy wiekowej dostaniesz mail z informacją, że masz już wystawione e-skierowanie i możesz umówić się na szczepienie.

Jeśli wyświetlił Ci się ekran potwierdzający zgłoszenie chęci szczepienia, zostałeś zapisany, nawet jeśli mail potwierdzający nie przyszedł od razu. Nie ponawiaj zgłoszenia. Mail zwrotny dostaniesz w ciągu 24 h.

Zgłoszenie chęci szczepienia nie jest rejestracją na szczepienie. Zapisać się na konkretny termin szczepienia będzie można dopiero w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy wiekowej i zostanie dla Ciebie wystawione e-skierowanie.

Wszystko zależy od tempa dostaw szczepionek. Zorganizowane punkty szczepień mogłyby przeprowadzać zabiegi i dla 180 osób tygodniowo, tymczasem dostawy szczepionek ograniczają liczbę podanych szczepionek do 30 na tydzień. Terminy szczepień dla kolejnych grup wiekowych czy zawodowych będą ogłaszane na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz w mediach, a także ogłaszane w kolejnych nowelizacjach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 (Dz.U. poz. 2316).

Tak, jeśli ta osoba poda Ci swój PESEL. Musisz też znać kod pocztowy, mieć do dyspozycji adres mailowy i numer telefonu.

Nie wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są puntami szczepień. Sprawdź, czy Twoja przychodnia POZ wykonuje szczepienia przeciw COVID-19

Na etapie I, zaraz po szczepieniach seniorów, znajdą się osoby urodzone po 1961 r. z następującymi stanami zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19:

 • dializowane
 • z chorobą nowotworową, jeśli w ciągu ostatniego roku były z tego powodu hospitalizowane  
 • w trakcie przewlekłej wentylacji mechanicznej
 • po przeszczepieniu komórek, tkanek i narządów.

Narodowy Program Szczepień zakłada, że osoby z chorobami przewlekłymi będą szczepione najwcześniej, jak to możliwe, biorąc pod uwagę tempo szczepień oraz system dostaw. Terminy szczepień dla tej grupy pacjentów oraz sposób uzyskania e-skierowania i e-rejestracji na szczepienie będzie ogłoszony na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz w mediach.

Trzeba zgłosić do swojego POZ, że istnieje konieczność szczepienia w formie wizyty domowej. POZ oceni taką potrzebę i dokona kwalifikacji do takiego rodzaju świadczenia. Twój POZ przekaże tę informację do specjalnie wybranych i wskazanych przez NFZ mobilnych punktów szczepień. Punkty te zaplanują wizyty, których celem będzie zaszczepienie w domu pacjenta.

Można odwołać pierwszą wizytę i potem umówić się na nowy termin. Nie można zmienić terminu drugiej wizyty, bo druga dawka szczepienia, aby była skuteczna, musi być podana w określonym terminie 21 dni.

Wywiad przed szczepieniem przeprowadzany jest na miejscu przez lekarza w punkcie szczepień. Można wydrukować sobie wcześniej kwestionariusz wywiadu przesiewowego i go wypełnić przed szczepieniem.

Termin zgłaszania się medyków na szczepienie minął 14 stycznia 2021 r. Jednak każda osoba, która należy do grup już objętych szczepieniami, może się zarejestrować na szczepienie, jeśli ma ważne e-skierowanie. Ważność e-skierowania należy sprawdzić na Internetowym Koncie Pacjenta. E-skierowanie ważne jest 90 dni i musi być ważne w momencie zapisywania się na szczepienie.

Od 28 grudnia osoba zaszczepiona nie musi przebywać na kwarantannie po przekroczeniu granicy Polski. Inne zmiany w obostrzeniach będą wprowadzane, w miarę jak kolejne grupy społeczne będą zaszczepione, a liczba chorych oraz ryzyko epidemiologiczne zacznie się zmniejszać. Obecnie, mimo prowadzonych szczepień, nadal obowiązują obostrzenia i ograniczenia związane ze stanem epidemii.

E-skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta jest dostępne od momentu jego wystawienia. Jeśli więc pacjent spełnia kryterium wieku lub zawodu, przy czym w tym drugim wypadku należało być zgłoszonym do szczepienia przez pracodawcę, to znajdzie tam swoje e-skierowanie na szczepienie. Na e-skierowaniu jest link do e-rejestracji.

Skierowanie jest ważne 90 dni, ale jeśli umówisz się na wizytę wtedy, gdy jeszcze będzie ważne, to automatycznie ważność e-skierowania zostanie przedłużona aż do zakończenia cyklu szczepienia.

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowolna.  

Nie obowiązuje żadna forma rejonizacji w przypadku szczepienia przeciw COVID-19. Pacjent wybiera miejsce szczepienia. Jeśli punkt szczepień twierdzi inaczej, to się myli.

Obecnie szczepione są osoby, dla których e-skierowania wystawiane są przez Centrum e-Zdrowia. Kiedy będą uruchamiane szczepienia dla kolejnych grup pacjentów, będzie wskazana właściwa ścieżka wystawiania e-skierowań.

Tak, można to zrobić przed podaniem pierwszej dawki szczepienia.

O taką możliwość należy spytać punkt szczepień i swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. LekarzPOZ może zdecydować, że z powodów zdrowotnych ktoś wymaga transportu na szczepienie. Co do zasady, to z bezpłatnego transportu sanitarnego można skorzystać, jeśli stan zdrowia uniemożliwia samodzielne skorzystanie z transportu publicznego, a pacjent wymaga podjęcia natychmiastowego leczenia w innej placówce leczniczej. Jeżeli ktoś jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale wymaga pomocy przy korzystaniu z transportu publicznego lub pojazdu dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, przysługuje mu transport częściowo płatny w przypadku leczenia niektórych chorób.

Istnieje także możliwość skorzystania z transportu finansowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. 

Jeśli ktoś nie jest seniorem rocznikowo mającym co najmniej 70 lat, ani służbą zdrowia, mieszkańcem domu pomocy społecznej itp. lub personelem placówki opiekuńczej, nauczycielem, to obecnie jeszcze nie może się zaszczepić. Może tylko zgłosić chęć zaszczepienia się. Formularz zgłoszenia chęci zaszczepienia się – jest dostępny tutaj.

Zgłoszenie chęci szczepienia nie jest rejestracją na szczepienie. Zapisać się na konkretny termin szczepienia będzie można dopiero w momencie, kiedy zostaną ogłoszone terminy szczepienia dla Twojej grupy wiekowej i zostanie dla Ciebie wystawione e-skierowanie.

Potwierdzenie przyjdzie SMS-em na podany numer telefonu.

Szczepienia nauczycieli zaczęły się 12 lutego. Należy śledzić komunikaty na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz w mediach.

Termin i miejsce szczepienia, z możliwych dostępnych, wybiera pacjent.

E-skierowanie jest na samo szczepienie, wybór miejsca szczepienia zależy od tego, gdzie są dostępne terminy. Ostatecznie o zaszczepieniu się w tym konkretnym miejscu i terminie decyduje sam pacjent. Wyszukiwarka miejsc z dostępnymi, wolnymi terminami szczepień, szuka najbliższego terminu w danym województwie. Pacjent nie musi tego akceptować. Jeśli komuś zależy na tym, by szczepienie odbyło się w bliskim dla jego miejsca zamieszkania punkcie szczepień, to powinien w wyszukiwarkę e-rejestracji wpisać nazwę miejscowości.

E-skierowania dla osób z chorobami przewlekłymi będą wystawiane na zasadach ustalonych i zostaną przekazane opinii publicznej. Jeśli ktoś się leczy u lekarza specjalisty, powinien zadbać, by jego lekarz POZmiał informację o jego stanie zdrowia. Co do zasady, przynajmniej raz do roku należy wziąć informacje od specjalisty o stanie swojego zdrowia dla lekarza POZ.

Szczepienia tej grupy osób jeszcze się nie zaczęły. Należy śledzić komunikaty na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie oraz w mediach.

Można zadzwonić do punktu szczepień, do którego ktoś się zapisał i poprosić o sprawdzenie.

W

Dane są przechowywane aż do momentu drugiego szczepienia. Z uwagi na to, że są to dane wrażliwe, są chronione przez takie same rządowe zabezpieczenia jak w przypadku innych danych medycznych np. dla e-recepty.  Oznacza to, że wprowadzono odpowiednie środki techniczne i organizacyjne chroniące dane przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych przetwarzanych w systemie.

N

Osoby szczepione w ramach etapu „0” są zgłaszane do szczepienia przez swojego pracodawcę lub rektora uczelni, której są studentami kierunków medycznych. To pracodawca jest odpowiedzialny za prawidłowe zgłoszenie do systemu.

C

Jeśli ktoś ma 69 lat, ale w 2021 roku kończy 70, to zostało mu wystawione automatycznie e-skierowanie i również może już zapisać się na szczepienie. Jeśli punkt szczepień twierdzi inaczej, to należy poinformować, że e-skierowanie jest w systemie i poprosić o sprawdzenie tego.

Internetowe Konto Pacjenta ma każda osoba, która ma PESEL. Trzeba się tylko na nie zalogować. 

Wszystkie e-skierowania na szczepienie są dostępne na IKP, także te dla seniorów. Jeśli ktoś nie posiada numeru PESEL lub minął termin ważności pierwszego e-skierowania, o wystawienie kolejnego e-skierowania może poprosić swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Zaświadczenie o szczepieniu przeciw COVID-19

Na Internetowym Koncie Pacjenta znajdzieszzaświadczenie o szczepieniu i pobierzesz kod QR, który potwierdza, że jesteś zaszczepiony

Stosowane obecnie w Polsce szczepionki przeciwko COVID-19 Comirnaty i Moderna wymagają podania dwóch dawek w odstępie minimum 21 dni. Odporność zyskujesz po 7 dniach od przyjęcia drugiej dawki.

Informacja o przebytym szczepieniu jest wprowadzana na bieżąco do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1), czyli widzi ją Twój lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Zaloguj się na Twoje Internetowe Konto Pacjenta, wybierz „Profilaktyka”, a następnie „Szczepienia” i znajdziesz informację o przebytym szczepieniu przeciw COVID-19 i kod QR

Nawet po pierwszej dawce szczepienia możesz pobrać z IKP informację, która zawiera datę, nazwę szczepionki oraz informację o podanej Ci dawce.

Na Internetowym Koncie Pacjenta jest do pobrania – po przyjęciu drugiej dawki szczepionki – kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. O wydruk tego kodu QR możesz również poprosić punkt szczepień.

Obecnie po 7 dniach od przyjęcia drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19 osoba nie musi odbywać kwarantanny.

Może się zdarzyć, że w przyszłości ktoś Cię poprosi o pokazanie kodu QR po to, by mógł sprawdzić aplikacją "Zaszczepieni", czy kod jest ważny.

Sprawdź, czy ktoś jest zaszczepiony

„Zaszczepieni” to bezpłatna aplikacja, która umożliwia potwierdzenie, że ktoś jest zaszczepiony przeciwCOVID-19

Jak potwierdzane jest szczepienie?

Każdy, kto otrzyma drugą dawkę szczepionki, będzie mógł pobrać na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel kod QR, w którym zapisana będzie informacja o przebytym szczepieniu. Kod będzie miał datę ważności.

O wydruk kodu QR można również poprosić punkt szczepień.

Jak działa aplikacja „Zaszczepieni”?

Obecnie kod QR może być przydatny przy wjeździe do Polski – od 28 grudnia 2020 r. osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19, nie są kierowane na kwarantannę. 

Aplikacja mobilna „Zaszczepieni” umożliwia potwierdzenie, że ktoś, kto pokazuje nam kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiony. Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR osoby zaszczepionej. Pokazuje też podstawowe dane o jego właścicielu, w tym imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje. Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.

Aplikacja działa offline, a połączenia z Internetem potrzebuje jedynie w przypadku aktualizacji programu.

Aplikacja „Zaszczepieni” jest do pobrania w Google Play i App Store.

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19

Narodowy Program Szczepień służy zaplanowaniu działań, które mają zagwarantować przeprowadzenie bezpiecznych i skutecznych szczepień wśród obywateli Polski. Obejmuje nie tylko zakup odpowiedniej liczby szczepionek, ich dystrybucję, ale także monitoring przebiegu i efektywności szczepienia oraz bezpieczeństwo Polaków.

Podstawowym celem zaprezentowanym w programie jest dostarczenie szczepionek:

 • bezpiecznych i skutecznych,
 • w wystarczającej ilości,
 • w najkrótszym czasie,
 • darmowych,
 • dobrowolnych,
 • łatwo dostępnych.

Dokument składa się z 9 rozdziałów opisujących m. in. skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, proces zakupów i finansowanie, dystrybucję i logistykę, zalecenia medyczne i organizację punktów szczepień czy kolejność szczepień.

Zob. Narodowy Program Szczepień

Na podst. pacjent.gov.pl i gov.pl/web/szczepimysie


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika