Ubezpieczenia zdrowotne: Pozostałe - Artykuły

Jak zgłosić członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego?

15.4.2024

Każda osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego (np. pracownik) ma obowiązek zgłosić do tego ubezpieczenia członków swojej rodziny. Do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym członka rodziny wystarczające jest zgłoszenie przez jedną osobę podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia. Zgłoszenie (...)

Skarga do Narodowego Funduszu Zdrowia

29.2.2024

Pacjent ma prawo korzystać ze świadczeń, które są udzielane w placówkach opieki zdrowotnej. NFZ nadzoruje realizację warunków umów, które zawiera z placówkami. Swoje zastrzeżenia można zgłosić do odpowiednich instytucji. Dowiedz się, co powinna (...)

Dawstwo szpiku

2.11.2023

Kiedy potrzebny jest szpik? Kiedy i gdzie możesz zarejestrować się jako potencjalny dawca? Kiedy faktycznie staniesz się dawcą? Dzięki tej wiedzy możesz uratować komuś życie!

Wojewódzkie Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

16.6.2023

Wojewódzkie komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych to organy, które umożliwiają dochodzenie roszczeń za zdarzenia medyczne w szpitalu. Komisje orzekają o wystąpieniu takiego zdarzenia. Umożliwia to uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia w czasie dużo krótszym (...)

Certyfikat ZUS dla lekarzy ważny 5 lat...

9.12.2022

Używasz certyfikatu ZUS do podpisywania zaświadczeń lekarskich? Sprawdź na PUE ZUS, do kiedy ważny jest Twój certyfikat. Lekarze, którzy na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, podpisują dokumenty certyfikatem z ZUS, powinni sprawdzić, do kiedy jest ważny. Certyfikaty (...)

E-zwolnienie - co warto wiedzieć?

8.12.2022

E-zwolnienie to po prostu zwolnienie w formie elektronicznej. Dzięki temu nie musisz już dostarczać zwolnienia pracodawcy (jeśli jesteś pracownikiem) albo do ZUS (jeśli prowadzisz działalność gospodarczą).

Studencie, zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne

11.10.2022

Zaczynasz studia? Wracasz na kolejny rok nauki po zakończeniu wakacyjnej pracy? Zanim wpadniesz w wir wykładów, warsztatów i egzaminów, upewnij się, że masz ubezpieczenie zdrowotne i prawo do bezpłatnego leczenia

Ochrona znaku czerwonego krzyża

29.3.2022

W związku z przypadkami nadużywania przez nieuprawnione podmioty znaku czerwonego krzyża warto przypomnieć, że prawo do używania tego znaku jako rozpoznawczego i ochronnego przysługuje tylko w przypadkach i na zasadach określonych w międzynarodowym prawie humanitarnym. Prawo to przysługuje (...)

Pokaż farmaceucie swoje e-recepty

18.4.2021

Możesz upoważnić farmaceutę do wglądu do Internetowego Konta Pacjenta, aby uzyskał informacje, jakie leki przyjmujesz i na tej podstawie udzielił Ci porady.

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika