Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Pytanie:

"Witam. W wyniku wypadku mój samochód musiałem oddać do naprawy. Wynająłem więc samochód zastępczy i złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów z tym związanych. Ubezpieczyciel domaga się jednak ode mnie wyjaśnień, w jakim celu użytkowałem samochód zastępczy. Jakich argumentów powinienem użyć?"

Odpowiedź prawnika: Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Z przedstawionego opisu stanu faktycznego wynika, że ubezpieczyciel nie odmówił pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego, a jedynie zażądał dodatkowych wyjaśnień odnośnie celu, w jakim użytkował Pan samochód zastępczy. Proszę więc w piśmie do ubezpieczyciela wskazać, że samochód ten konieczny był Panu dla zaspokojenia potrzeb osobistych i zawodowych, takich jak:
- codzienne dojazdy do pracy (jeżeli mieszka Pan w znacznej odległości od miejsca pracy, dojazd do pracy jest utrudniony, bądź rodzaj wykonywanej pracy wymaga częstych podróży, proszę te okoliczności wskazać),
- konieczność odwiezienia dzieci do szkoły/przedszkola oraz późniejszego ich odbioru,
- wyjątkowe okoliczności, powodujące że pojazd był niezbędny (np. przeprowadzanie remontu i związana z tym konieczność przewożenia materiałów niezbędnych do remontu).
Uzasadnienie konieczności najmu pojazdu pozbawi ubezpieczyciela argumentów dla odmowy pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Proszę pamiętać, że poszkodowanemu nie przysługuje automatycznie zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Prawo do zwrotu kosztów pojazdu zastępczego zostało potwierdzone w licznych wyrokach Sądu Najwyższego, który stawał po stronie poszkodowanych i nakazywał ubezpieczycielom zwrot kosztów najmu pojazdu zastępczego.
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 r. sygn. akt V CKN 1397/00
W sytuacji gdy ustalone zostało w sprawie, że za szkodę polegającą na uszkodzeniu samochodu zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w zakresie kosztów naprawy, przy ocenie zasadności innych elementów szkody doznanej przez poszkodowanego, do naprawienia których odpowiedzialny jest także zakład ubezpieczeń, ustalenie to nie może być pominięte. Oczywiście poszkodowany mógł podjąć - z jego punktu widzenia uzasadnioną - decyzję o odstąpieniu od naprawy samochodu, ale "kosztami" tej decyzji nie może obciążać zakładu ubezpieczeń. Skoro samochód mógł zostać naprawiony, to poszkodowany może w zasadzie żądać od zakładu ubezpieczeń zwrotu kosztów wynajmu pojazdu zastępczego poniesionych jedynie w okresie naprawy samochodu.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika