Pozostałe

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym \

Jakie dane zameiszczane są na popularnym "L4"?

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Objęcie tytułem ubezpieczenia członków rodziny

Kogo można objąć swoim tytułem ubezpieczenia zdrowotnego?

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Działalność gospodarcza a preferencyjny ZUS

Do 31.01.2012 pracownik był zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Od dnia 6 lutego br. podjął pracę u innego pracodawcy również na umowę o pracę, jednak rozwiązał tą umowę za porozumieniem (...)

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Uzasadnienie wynajęcia samochodu zastępczego

Witam. W wyniku wypadku mój samochód musiałem oddać do naprawy. Wynająłem więc samochód zastępczy i złożyłem wniosek do ubezpieczyciela o pokrycie kosztów z tym związanych. Ubezpieczyciel (...)

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Konsekwencje niepowiadomienia o utracie statusu studenta

Jakie konsekwencje może powodować niepowiadomienie o utracie statusu studenta w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia?

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Ubezpieczenie zdrowotne osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia będących studentami

Czy student zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu?

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rodzaje działalności będące przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Jakie rodzaje działalności są przedmiotem zainteresowania ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Odmowa uczelni wglądu do umowy ubezpieczenia

Uległem wypadkowi na uczelni. Uczelnia odmawia mi wglądu do umowy ubezpieczenia. Co mogę zrobić w takiej sytuacji?

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Wypadek w drodze do klienta, a wypadek przy pracy

Jestem zatrudniony na umowę zlecenie. W drodze do klienta uległem wypadkowi. Czy można zaliczyć to jako wypadek przy pracy?

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Ocena uszczerbku na zdrwoiu podczas rehabilitacji

Uległam wypadkowi w pracy. Obecnie przechodzę rehabilitację. Czy w tej chwili można dokonać oceny uszczerbku na zdrowiu, by wypłacono zostało mi odszkodowanie?

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Którzy pracownicy posiadają prawo do świadczeń w razie choroby i macierzyństwa z funduszu chorobowego wyodrębnionego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych?

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Działalność gospodarcza a uprawnienia emerytalne

Jestem z zawodu nauczycielką obecnie na wcześniejszej emeryturze. Chciałabym zorganizować bezpłatne kursy przygotowawcze do egzaminów gimnazjalnych i maturalnych dla niezamożnej młodzieży, finansowane (...)

Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

Sytuacje, w których Prezes NFZ wydaje zgodę na leczenie zagraniczne

W jakich sytuacjach Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydaje zgodę na leczenie zagraniczne?

Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch rodzajów umów zawsze były (...)

Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Pokrycie kosztów leczenia zagranicznego przez NFZ

Czy możliwe jest pokrycie przez NFZ kosztów leczenia, które miało miejsce za granicą, poprzez wyrażenie zgody przez Prezesa NFZ na leczenie zagraniczne?

Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Refundacja leków niedostepnych na terytorium RP

Czy możliwa jest refundacja przez Narodowy Fundusz Zdrowia leków, które nie są dostępne na terytorium RP?

Renta chorobowa dla rolinka

Renta chorobowa dla rolinka

Jesteśmy z mężem właścicielami gospodarstwa rolnego, mój mąż pobiera rentę chorobową, którą ma przyznaną na stałe, wkrótce ja otrzymam rentę chorobową na czas określony. Czy będziemy (...)

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Ubezpieczenie dziecka za granicą

Córka wyjeżdża za granice - ma 8 lat. Czy do ubezpieczenia w NFZ wystarczy moja książeczka ubezpieczeniowa jako dokument czy może powinnam dziecku zrobić inną? Zupełnie nie wiem jak to wygląda.

Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy

Urlop macierzyński dla ojca przedsiębiorcy

Aktualnie żona przebywa na urlopie macierzyńskim w wymiarze 20 tyg. Ma własną firmę i opłaca aktualnie tylko składkę zdrowotną. Ojciec ma również własną firmę (osoba fizyczna) - aktualnie (...)

Składki za osobę współpracującą

Składki za osobę współpracującą

Mąż pracuje w zakładzie pracy na umowę o pracę ma wynagrodzenie wyższe niż minimalne, chcę by przy działalności gospodarczą mi pomagał. Czy wystarczy, że zgłoszę jego do ubezpieczenia zdrowotnego?

Odmowa skierowania na badania

Odmowa skierowania na badania

Jestem ubezpieczona i zapisana do lekarza rodzinnego, 5 marca mam mieć zabieg w prywatnej praktyce lekarskiej, do którego potrzebne są podstawowe wyniki badań typu morfologia ,ob , próba wątrobowa. (...)

EKUZ w Polsce

EKUZ w Polsce

Jestem obywatelem RP posiadającym ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą jest opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne związane z wykonywaniem pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. (...)

Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

Liczba pracowników a legitymacje ubezpieczeniowe

Jestem pracodawcą zatrudniającym 17 pracowników. W ubiegłym roku zatrudniałem tylko 2 pracowników. Kto ma wydać legitymację ubezpieczeniową dla pracowników - ZUS czy pracodawca? Jaka jest podstawa (...)

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Ubezpieczenie zdrowotne za granicą

Jestem 25 - letnią osobą zatrudnioną w administracji publicznej. Mój zakład pracy opłaca mi składki na ZUS. Poza tym ubezpieczeniem nie posiadam żadnego innego (dodatkowo ZUS przelewa mi część (...)

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca

Mój znajomy ma obywatelstwo amerykańskie, jest Polakiem od 40 lat przebywającym w USA. Obecnie ma 70 lat i jest na emeryturze. Ma też obywatelstwo polskie. Obecnie rozpatruje swój powrót na stałe (...)

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej

Nie pracuję, nie jestem zarejestrowany jako bezrobotny, mam 46 lat, moi rodzice z którymi mieszkam są emerytami i są ubezpieczeni. Gdzie i jak mogę sprawdzić czy jestem ubezpieczony? Jeśli nie jestem (...)

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Zasady transplantacji komórek i tkanek

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 25.04.2006 r. w sprawie wymagań dla kandydata na dawcę komórek, tkanek lub narządów zawiera wykaz badań diagnostycznych wykonywanych kandydatowi, który nie wymienia (...)

Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

Rejestracja zakładu opieki zdrowotnej

Jestem lekarzem. Czy Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podlega obowiązkowi wpisu do KRS?

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Dziecko , które nie ma żadnego zameldowania, a w związku z tym numeru PESEL, zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego ojca. ojciec pracuje na umowę o pracę. Czy ZUS ma prawo odmówić ubezpieczenia, (...)

Wykaz chorób psychicznych

Wykaz chorób psychicznych

Jakie choroby psychiczne uniemożliwiają wykonanie kary (i w ogóle jakie inne choroby) oraz gdzie znaleźć wykaz tych chorób?

Dokumentacja medyczna w przychodni

Dokumentacja medyczna w przychodni

Kto jest właścicielem dokumentacji medycznej przechowywanej w przychodni? Czy dyrektor przychodni może zakazać wydawania tej dokumentacji pacjentom?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: