Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Pytanie:

Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch rodzajów umów zawsze były sporządzane rachunki w formie pisemnej. W niektórych rachunkach od wynagrodzeń brutto są odliczone ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w niektórych tylko zdrowotne a jeszcze w innych nie ma żadnych odliczanych ubezpieczeń (umowa ze studentem). Proszę o informację ile lat należy przechowywać wyżej wymienione dokumenty pod kątem wymagań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uwzględniając podział rachunków na rodzaje opłacanych składek ZUS?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r., Nr 205 poz. 1585) płatnik składek ma obowiązek przechowywać kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu. Przechowywanie może następować zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Pod pojęciem deklaracji rozliczeniowych należy rozumieć zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do zapłaty. Z kolei imienne raporty miesięczne to informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc kalendarzowy (art. 4 pkt. 5 i 6 ustawy).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • PCC, czy VAT?

  Jedna czynność prawna może zatem spełniać definicję zarówno czynności opodatkowanej VAT, jak też podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie oznacza to jednak, że będzie ona faktycznie (...)

 • Czynny żal pozwala uniknąć konsekwencji karnych skarbowych

  Przewidziany w Kodeksie karnym skarbowym skuteczny czynny żal po popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego (np. w razie niezłożenia deklaracji w terminie czy niezapłacenia należnego podatku) daje (...)

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych - umowa pożyczki i depozytu nieprawidłowego

  Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych nakłada obowiązek podatkowy w przypadku czynności cywilnoprawnych, ściśle w tej ustawie określonych. Wśród czynności, których dokonanie (...)

 • Umowy śmieciowe – przekleństwo czy dobrodziejstwo

  W ostatnim czasie pojęcie „umów śmieciowych” zrobiło zawrotną karierą jako przejaw tragicznej sytuacji osób wykonujących prace zarobkową na terenie Polski. Pod pojęciem (...)

 • Wyższe minimalne wynagrodzenie

  Nowy Rok przyniósł dobre wiadomości dla polskich pracowników. Od 1 stycznia br. wynagrodzenie minimalne wzrosło aż o 350 zł – do 2600 zł, a minimalna stawka godzinowa do 17 zł. 

NA SKÓTY