Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Pytanie:

"Firma A zatrudnia Zleceniobiorców od 2003 roku do chwili obecnej. W przeciągu lat zawierała z nimi umowy zlecenia w formie ustnej jak i w formie pisemnej. Do tych dwóch rodzajów umów zawsze były sporządzane rachunki w formie pisemnej. W niektórych rachunkach od wynagrodzeń brutto są odliczone ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w niektórych tylko zdrowotne a jeszcze w innych nie ma żadnych odliczanych ubezpieczeń (umowa ze studentem). Proszę o informację ile lat należy przechowywać wyżej wymienione dokumenty pod kątem wymagań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, uwzględniając podział rachunków na rodzaje opłacanych składek ZUS?"

Odpowiedź prawnika: Przechowywanie dokumentów - umowy cywilnoprawne

Zgodnie z art. 47 ust. 3c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 2009 r., Nr 205 poz. 1585) płatnik składek ma obowiązek przechowywać kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty przez okres 10 lat od dnia ich przekazania do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej Zakładu. Przechowywanie może następować zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej.

Pod pojęciem deklaracji rozliczeniowych należy rozumieć zestawienie informacji o należnych składkach na fundusze, na które składki pobiera Zakład, kwot rozliczanych w ciężar składek oraz kwot należnych do zapłaty. Z kolei imienne raporty miesięczne to informacje o osobie podlegającej ubezpieczeniom społecznym przedkładane Zakładowi przez płatnika składek za dany miesiąc kalendarzowy (art. 4 pkt. 5 i 6 ustawy).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika