Nowe obostrzenia i wsparcie dla seniorów

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie jego priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna, a także ograniczenia w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych, sanatoriów oraz organizacji imprez, spotkań i zgromadzeń. Rząd uruchamia też Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym, zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym.

Od 24 października cała Polska w czerwonej strefie

- "Musimy zahamować przyrosty zakażeń. Obostrzenia, które wprowadzimy, będą miały skutek za 10-14 dni. Najważniejsze jest ludzkie życie i stabilność systemu zdrowia" - powiedział w piątek (23 października br.) premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów na konferencji prasowej przedstawił nowe obostrzenia w ramach walki z koronawirusem.

Szef rządu poinformował, że od soboty (24 października br.) obostrzenia czerwonej strefy zostaną rozszerzone na całą Polskę. 

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Jak podkreślił szef rządu: To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji.

Nowe zasady bezpieczeństwa w całym kraju

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo rząd wprowadza nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w dniach nauki szkolnej, w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki.
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już  rozpoczętych turnusów;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

W całej Polsce obowiązują też wcześniej ustalone limity i ograniczenia dla strefy czerwonej, w tym m.in. w zakresie wydarzeń wydarzenie religijnych odbywających się w kościele, istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult. W uroczystościach religijnych limit 1 osoba na 7 m2, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

Wprowadzone obostrzenia są poważne, ale liczę na to, że gospodarka będzie pracować na obrotach szybszych niż wiosną. Nie zamykamy zakładów produkcyjnych, ale apelujemy, żeby wszędzie obowiązywały ścisłe zasady sanitarne– mówił premier.

Rząd zaleca także ograniczenie przemieszczania się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Nowy model pracy szkół

Premier Mateusz Morawiecki mówił m.in. o wprowadzeniu nowego modelu pracy szkół. Uczniowie szkół podstawowych z klas 4-8 będą się uczyli w trybie zdalnym. Dzięki temu ograniczone zostaną kontakty społeczne. - "To bardzo ważne, żeby przerwać łańcuch transmisji" – zaznaczył szef rządu.

Ponadto osoby do 16. roku życia w godzinach od 8 do 16 będą mogły się przemieszczać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. 

Gastronomia tylko na wynos

Nowe zasady obejmą również działalność restauracji, kawiarni i pubów. Przez najbliższe dwa tygodnie klienci będą obsługiwani jedynie na wynos lub poprzez dowóz zamówienia. - "Wiem, że to bardzo trudna wiadomość dla prowadzących, właścicieli i klientów, ale zdaniem specjalistów pomieszczenia gastronomiczne to miejsca, gdzie dochodzi do częstych zakażeń" – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Prezes Rady Ministrów zaapelował też o ścisłe przestrzeganie zasad sanitarnych w zakładach produkcyjnych. 

Ograniczenie spotkań i aktywności

Rząd zdecydował również o wprowadzeniu zakazu wszelkiej aktywności w grupach powyżej 5 osób (spoza wspólnego gospodarstwa domowego). Ograniczenie obejmuje m.in. imprezy, spotkania i zebrania (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych. - Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i były to źródła i ogniska zakażeń – podkreślił Prezes Rady Ministrów. 

Zadbajmy o seniorów

Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę, że szczególnie należy zadbać o bezpieczeństwo osób starszych. - Na poważne zagrożenie dla zdrowia i życia narażone są przede wszystkim osoby starsze, powyżej 70. roku życia. Prosimy seniorów, aby nie wychodzili z domu i nie przemieszczali się – zaapelował szef rządu. Dotyczy to zwłaszcza osób po 70. roku życia z wyłączeniem sytuacji związanych z: wykonywaniem czynności zawodowych, zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, czy też udziałem we mszy świętej lub obrzędach religijnych.

Żeby wspomóc osoby starsze, zostanie uruchomiony Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który pozwoli na objęcie osób starszych niezbędną opieką. Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Minister Marlena Maląg również zaapelowała do seniorów, aby ci pozostali w domach, zaznaczając jednocześnie, że poprzez Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów nie pozostaną sami sobie. - "Nam zależy na tym, byście ten trudny czas państwo przeżyli w zdrowiu i przede wszystkim w poczuciu bezpieczeństwa, bo to dla każdego człowieka jest ważne" - mówiła minister.

Od jutra zawieszona zostanie też działalność sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.

Zalecenie DDMA+W

Skuteczna walka z koronawirusem jest możliwa dzięki przestrzeganiu podstawowych zasad postępowania. Rozszerzona zostaje zasada DDMA na DDMA+W, czyli:

 • Dystans,
 • Dezynfekcja,
 • Maseczka,
 • Aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe,
 • Wietrzenie.

Utrzymywanie dystansu społecznego min. 1,5 m, częste mycie rąk i ich dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa to podstawowe czynności, które pozwalają ograniczyć ryzyko zakażenia koronawirusem. Warto też często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy, szczególnie w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Walkę z zagrożeniem wspiera też aplikacja STOP COVID – ProteGO Safe. Jest ona w pełni bezpieczna, bezpłatna i dobrowolna. Im więcej osób będzie z niej korzystać, tym szybciej i skuteczniej ograniczymy tempo i zasięg rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Zostańmy w domach i przestrzegajmy zasad

Skala rozprzestrzeniania się koronawirusa zależy od nas samych. Dlatego ważne jest przestrzeganie ustalonych obostrzeń i reżimów sanitarnych. Wszystkim zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Zgodnie z zapowiedziami, rząd uruchamia program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, dzięki któremu pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa i działania podejmowane w tym zakresie przez rząd, samorządy, ośrodki pomocy społecznej i wolontariuszy będą przebiegały sprawniej, a osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie.

To program przeznaczony do koordynacji pomocy osobom starszym w czasie pandemii – obejmuje działania zarówno na szczeblu centralnym, jak i samorządowym. Dzięki niemu osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc w trudnym czasie, a zrobienie zakupów czy odbiór leków z apteki nie będzie się wiązało z ryzykiem zakażenia koronawirusem. Osoby starsze uzyskają niezbędną pomoc ze strony wolontariuszy, organizacji pozarządowych, harcerzy oraz ochotniczych straży pożarnych i Wojsk Obrony Terytorialnej.

Celem – jak zaznaczył premier – jest zaopiekowanie się seniorami, którzy nie mają opieki ze strony rodziny. - "Poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast, by zachęcić wszystkich seniorów w szczególności powyżej 70. roku życia do pozostanie w domach" - powiedział szef rządu.

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. - "Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze" – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

– "Dzisiaj jesteśmy odpowiedzialni za siebie nawzajem, a stosowanie się do restrykcji to wyraz solidarności społecznej. Szczególną troską powinniśmy otoczyć osoby starsze, które są najbardziej zagrożone. Właśnie w tym celu uruchamiamy Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów" – wskazała Marlena Maląg. 

Koordynatorem programu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. 

Specjalna darmowa infolinia dla seniorów – 22 505 11 11

W ramach Korpusu uruchomiona zostanie specjalna, bezpłatna infolinia przeznaczona dla seniorów (22 505 11 11). Za jej pośrednictwem osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez pandemię. Mowa tu m.in. o zakupach spożywczych czy dostarczeniu artykułów higienicznych.

Za pomocą infolinii seniorzy połączą się z konsultantem, który zbierze od nich informacje i dane. Następnie będą one przekazane do ośrodka pomocy społecznej. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże zatem numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

- "Tam nasi seniorzy, przede wszystkim ci, którzy mają ukończone 70 lat mogą zadzwonić. Natomiast my w ramach solidarności międzypokoleniowej - rząd, jednostki samorządu terytorialnego, ośrodki pomocy społecznej, wolontariusze, harcerze, wojska obrony terytorialnej - będziemy przekazywać państwu przede wszystkim niezbędne produkty do domu" – mówiła minister Maląg.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy – zapewniła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Wolontariusze, organizacje pozarządowe i harcerze wspólnie dla seniorów

Dane kontaktowe zgłaszającego się seniora będą przekazywane do właściwego terytorialnie ośrodka pomocy społecznej, które będą się kontaktować z osobą zainteresowaną  w celu ustalenia zakresu pomocy. W takie wsparcie seniorów będą zaangażowani wolontariusze i organizacje pozarządowe, a także Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze.

Jak pomagać?

#WspierajSeniora i weź udział w akcji

Z myślą o wszystkich, którzy chcą pomóc seniorom, ale nie wiedzą jak, uruchomiona została także strona www.wspierajseniora.pl. To właśnie tutaj mogą zgłaszać się osoby, które chcą dołączyć do Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów.

Jak to zrobić w kilku prostych krokach?

 • Wejdź na stronę www.wspierajseniora.pl
 • Zgłoś chęć pomocy przez ankietę lub w lokalnym ośrodku pomocy społecznej.
 • OPS w Twoim mieście skontaktuje Ciebie i seniora w Twojej okolicy, który potrzebuje pomocy.

Jeśli chcesz więc pomagać potrzebującym osobom starszym, zgłoś się! Jak to zrobić?

Jak skorzystać ze wsparcia?

Korzystanie z infolinii, a także udzielenie pomocy, np. zrobienie i dostarczenie zakupów, jest bezpłatne. Senior korzystający ze wsparcia w ramach Korpusu pokrywa jedynie koszty ewentualnych zakupów.

Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. W szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy. Realizacja usługi w postaci dostarczenia zakupów nie przysługuje jednak osobie, która korzysta z usług opiekuńczych bądź specjalistycznych usług opiekuńczych.

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 • Zadzwoń na bezpłatną infolinię pod numer 22 505 11 11.
 • Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
 • Czekaj na telefon pracownika ośrodka, który skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.
 • Wolontariusz dostarczy Ci produkty lub leki, o które poprosiłeś.

Pomoc dla seniorów

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy.

Zadanie realizowane będzie przez gminy, przy współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Ci ostatni zajmują ważne miejsce w założeniach Korpusu. To wolontariusze dostarczą zakupy seniorom, ale tez pomogą w obowiązkach domowych czy po prostu porozmawiają z osobą starszą. Osoby, które chcą włączyć się w pomoc dla seniorów, będą mogły zgłosić się przez internet, wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze – wyliczyła Marlena Maląg.

Samorządy gminne będą mogły skorzystać z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usług wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Wsparcie dla samorządów gminnych

Jak wspomniano, program zakłada również możliwość ubiegania się przez gminy o dofinansowanie (dotację) z budżetu państwa na zorganizowanie i realizację usługi wsparcia. Środki te będą mogły zostać przeznaczone m.in. na: zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania, przyznanie dodatków zadaniowych, zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów.

Minister poinformowała także, że na wsparcie w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów zabezpieczono 100 mln zł. - "Jeżeli będzie taka potrzeba na pewno te środki będą zwiększone" - dodała.

Seniorze, przestrzegaj zasad bezpieczeństwa!

 • Godziny dla seniora

Od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 12:00 w sklepie, drogerii, aptece oraz na poczcie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 60. roku życia. Jeśli musisz wyjść z domu, skorzystaj z tego czasu, aby bezpiecznie zrobić zakupy oraz zaopatrzyć się w leki.

 • Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Nie możesz zostać w domu? Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Możesz to zrobić za pomocą maseczki, ale także chusty, apaszki, szalika lub przyłbicy. To bardzo ważne – dzięki temu chronisz siebie i innych. Osoby, które są zakażone koronawirusem, ale przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą nieświadomie zarażać innych.

 • Zachowaj bezpieczną odległość od innych osób

Jeśli musisz wyjść z domu, pamiętaj, aby zachować co najmniej 1,5 m odległości od innych osób, które mijasz na ulicy, w sklepie czy w parku. Zrezygnuj też z podawania ręki na powitanie. 

Zawieszenie na 2 tygodnie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej i uczniów szkół ponadpodstawowych

Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek wejdą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.

Szkoły i placówki, w których nie będą zawieszone zajęcia stacjonarne

Nauka dla dzieci w przedszkolach i uczniów klas I-III szkół podstawowych pozostaje bez zmian. 

Stacjonarnie pracują również szkoły specjalne w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

Dyrektorzy szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, a także szkół specjalnych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej będą mogli sami w tym okresie decydować o trybie nauczania w klasach IV-VIII szkół podstawowych i w szkołach ponadpodstawowych.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

Kształcenie zawodowe

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe również w całości przechodzą na zdalne nauczanie. W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego organizowane w formie zajęć praktycznych prowadzi się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem tych metod i technik. Praktyki zawodowe zaplanowane do realizacji w okresie całkowitego ograniczenia realizowane są zdalnie – w formie projektu edukacyjnego lub wirtualnego przedsiębiorstwa, mogą być także zaliczone na podstawie dotychczasowego doświadczenia zawodowego, bądź zrealizowanego wcześniej wolontariatu lub stażu zawodowego.

W okresie od 24 października do 8 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący  młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku  świadczenia pracy na mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19. 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Materiały:

 

 


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika