Od 2014 roku pośrednik nieruchomości bez uprawnień - deregulacji ciąg dalszy

Ustawa deregulacyjna dotyczy 51 zawodów, a część zawartych w niej przepisów wchodzi w życie 1 stycznia 2014 r. Od nowego roku łatwiej będzie zostać pośrednikiem nieruchomości, rzeczoznawcą majątkowym czy pilotem wycieczek.

Duże zmiany nastąpią w zasadach dostępu do zawodu pośrednika nieruchomości. Dotychczas mogły go sprawować wyłącznie osoby, które posiadały ukończone studia wyższe, studia podyplomowe związane z pośrednictwem lub zarządzaniem nieruchomościami oraz odbyły praktykę zawodową w wymiarze co najmniej 6 miesięcy lub 200 godzin. Ustawa deregulacyjna zniosła wszystkie wymagania w tym zakresie. Od nowego roku nie będzie już konieczne posiadanie licencji oraz wpis na listę pośredników, a jedynym wymogiem stanie się konieczność posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z działalnością zawodową. Obowiązki stron kształtować będzie zawarta między nimi umowa. Analogiczne rozwiązania zostały przyjęte w zakresie deregulacji zawodu zarządcy majątkowego.

Porady prawne

Zmiany dotknęły także zawodu rzeczoznawców majątkowych. Wymóg odbycia praktyki zawodowej został utrzymany, choć skrócony z 12 do 6 miesięcy. Mogą się od niego uwolnić osoby, które posiadają udokumentowane dwuletnie doświadczenie na stanowisku związanym z wyceną nieruchomości. Utrzymano obowiązek ukończenia studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości, lecz wymóg ten nie dotyczy osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku obejmującym umiejętności dotyczące wyceny nieruchomości.

Przeciwnicy zmian argumentowali, że osoby zarządzające czy wyceniające nieruchomości powinny posiadać specjalne kwalifikacje, aby poprawnie wykonywać zawód. Zdaniem organizacji zawodowych, konsekwencją deregulacji może być obniżenie standardów na rynku i zmniejszenie się bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami.

Ustawa ułatwia również do zawodów związanych z turystyką. Zniesiony został wymóg odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego na pilota wycieczek oraz konieczność złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez marszałka województwa. Przewodnik turystyczny terenowy i miejski również nie będzie musiał odbywać szkolenia i zdawać egzaminu, który dotąd wiązał się z opłatą w wysokości 240 zł.

Również taksówkarzy nie ominęła deregulacja. W przypadku tej grupy zawodowej decyzje o konieczności zdawania egzaminu zawodowego oraz uzyskania licencji pozostawiono jednak w zakresie kompetencji samorządu gminnego. Skrócono maksymalny czas szkolenia do 20 godzin, postanowiono także, że opłata za szkolenie i egzamin nie powinna być wyższa, niż ok. 750 zł.

Deregulacja ma na celu ułatwienie dostępu do wielu zawodów, w szczególności młodym ludziom. Zwiększenie ilości osób wykonujących deregulowane zawody w założeniach ma doprowadzić do większej konkurencji na rynku i obniżenia cen. Zdaniem krytyków wprowadzone regulacje mogą się jednak przyczynić do obniżenia jakości świadczonych usług.

Obecne zmiany dotyczą tzw. pierwszej z czterech transzy zawodów regulowanych. Projekt ustawy dotyczącej drugiej transzy został przekazany do Sejmu w lipcu 2013 r. i obecnie jest na etapie konsultacji w Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej. Obejmuje ułatwienia w dostępie do zawodów m.in. urbanisty, doradcy podatkowego, rzeczoznawcy samochodowego, agenta ubezpieczeniowego, agenta celnego, biegłego rewidenta. Projekt ustawy dotyczący trzeciej transzy został w listopadzie 2013 r. przekazany do rozpatrzenia przez  stały komitet Rady Ministrów.

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika