Odliczenie przysługuje podatnikom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i uzyskującym poza terytorium Polski dochody:

 • ze źródeł, o których mowa w art. 12 ust. 1 (czyli dochody pracownicze itp.), art. 13 (tj. z działalności wykonywanej osobiście), art. 14 (czyli z pozarolniczej działalności gospodarczej) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ("ustawy o PIT"), lub
 • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, z wykonywanej poza terytorium Polski działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu  korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi

– rozliczającym się na zasadach określonych w art. 27 ust. 9 albo 9a ustawy o PIT, tj. z zastosowaniem metody odliczenia proporcjonalnego (jako metody unikania podwójnego opodatkowania - przyjętej we właściwej umowie międzynarodowej łączącej Polskę z innym państwem).

Jak skorzystać z ulgi na powrót?

Podatnicy mają prawo odliczyć od podatku, pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ustawy PIT, kwotę odpowiadającą różnicy pomiędzy podatkiem obliczonym przy zastosowaniu metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego od ww. dochodów według zasad określonych w art. 27 ust. 8 ustawy o PIT (tzw. metoda wyłączenia z progresją).

Przepisy ustawy o PIT nie określają szczególnego sposobu dokumentowania dla potrzeb tej ulgi.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym:

 • PIT-36 albo PIT-37 - od podatku obliczonego według skali podatkowej,
 • PIT-36L - od podatku obliczonego według jednolitej 19% stawki (zgodnie z art. 30c ustawy o PIT),
 • PIT-28 - od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy nie stosuje się odliczenia?

Odliczenia nie stosuje się, gdy dochody (przychody) z ww. źródeł uzyskane zostały w krajach i na terytoriach wymienionych w rozporządzeniu określającym wykaz krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową, wydanym na podstawie art. 25a ust. 6 ustawy o PIT. W takim rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2015 r. wskazano, że szkodliwa konkurencja podatkowa jest stosowana w systemach podatkowych w następujących krajach oraz terytoriach:

 1. Księstwo Andory;
 2. Anguilla - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 3. Antigua i Barbuda;
 4. Sint-Maarten, Curaçao - kraje wchodzące w skład Królestwa Niderlandów;
 5. Wspólnota Bahamów;
 6. Królestwo Bahrajnu;
 7. Barbados;
 8. Brytyjskie Wyspy Dziewicze - Terytorium Zamorskie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
 9. Wyspy Cooka - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 10. Wspólnota Dominiki;
 11. Grenada;
 12. Sark - Terytorium Zależne Korony Brytyjskiej;
 13. Hongkong - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 14. Republika Liberii;
 15. Księstwo Liechtensteinu;
 16. Makau - Specjalny Region Administracyjny Chińskiej Republiki Ludowej;
 17. Republika Malediwów;
 18. Republika Wysp Marshalla;
 19. Republika Mauritiusu;
 20. Księstwo Monako;
 21. Republika Nauru;
 22. Niue - Samorządne Terytorium Stowarzyszone z Nową Zelandią;
 23. Republika Panamy;
 24. Niezależne Państwo Samoa;
 25. Republika Seszeli;
 26. Federacja Saint Kitts i Nevis;
 27. Saint Lucia;
 28. Saint Vincent i Grenadyny;
 29. Królestwo Tonga;
 30. Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych - Terytorium Nieinkorporowane Stanów Zjednoczonych;
 31. Republika Vanuatu.
  
Podstawa prawna: 
 • art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 13a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 599).