Ochrona konsumenta

Uprawnienia pasażerów w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej

Planując podróż wiele osób jako środek transportu wybiera samolot. Bilety lotnicze są coraz tańsze, przewoźnicy prześcigają się w tworzeniu coraz to atrakcyjniejszych ofert promocyjnych na konkretne połączenia lotnicze. Szczególnie w zbliżającym się okresie wakacyjnym, kiedy znacznie częściej korzystamy z usług przewoźników lotniczych, warto wiedzieć jakie uprawnienia przysługują nam w razie opóźnienia naszego lotu.

Treść przepisów ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn. zm.) w dziale poświęconym ochronie praw pasażerów, w zakresie uprawnień przysługujących w razie opóźnienia lotu odbywającego się na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej, odsyła do uregulowań zawartych w Rozporządzeniu (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91.

Zgodnie z art. 6 powołanego rozporządzenia, jeżeli obsługujący przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać, że lot będzie opóźniony w stosunku do planowanego startu:

 • o dwie lub więcej godzin w przypadku lotów do 1 500 kilometrów,
 • o trzy lub więcej godzin w przypadku lotów dłuższych niż 1 500 kilometrów

oczekujący pasażerowie otrzymują od obsługującego przewoźnika lotniczego posiłki oraz napoje w ilościach adekwatnych do ich czasu oczekiwania. Ponadto pasażerom bezpłatnie przysługują dwie rozmowy telefoniczne, dwie przesyłki faksowe lub e-mailowe. Dodatkowo, gdy czas odlotu nastąpi co najmniej dzień po planowanym terminie odlotu, pasażerowie otrzymują zakwaterowanie w hotelu oraz transport pomiędzy lotniskiem a miejscem hotelu.

W sytuacji, gdy opóźnienie planowanego wylotu wynosi co najmniej pięć godzin, pasażer ma prawo domagać się w terminie siedmiu dni zwrotu pełnego kosztu biletu po cenie za jaką został zakupiony - zarówno za część lub części nie odbytej podróży jak i za część lub części już odbyte – o ile lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera. Dodatkowo, gdy jest to uzasadnione, pasażer może domagać się od przewoźnika bezpłatnego lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Przewoźnicy niestety często nie wywiązują się z powyższych obowiązków względem pasażerów. Dlatego właśnie warto, by każdy znał swoje uprawnienia, jakie mu przysługują w sytuacji opóźnienia lotu i mógł je samodzielnie egzekwować.

Podstawa prawna:

1. ustawy Prawo lotnicze z dnia 3 lipca 2002 roku (Dz.U. 2002 nr 130 poz. 1112 z późn. zm.)

2. Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91

Obserwuj nas na:

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 23.9.2019

  Marynarze bez PIT

  Zasadniczym celem nowelizacji jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego (...)

 • 21.10.2017

  Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury

  Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie współpracy dotyczącej restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium (...)

 • 25.11.2018

  Umowa w sprawie Brexitu

  Podczas nadzwyczajnego szczytu UE przywódcy państw i rządów 27 krajów członkowskich UE, wraz z premier Wielkiej Brytanii Theresą May, zatwierdzili umowę o wystąpieniu Wielkiej (...)

 • 9.1.2018

  Zakaz przywozu do Unii Europejskiej artykułów pochodzenia zwierzęcego

  Osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej, muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem (...)

 • 21.5.2017

  Ułatwienie międzynarodowego handlu polskimi ziemniakami

  Począwszy od sezonu uprawowego 2017 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych (...)