Sprzedaż samochodu firmowego

Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji  "towarów używanych" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów osobowych wykorzystywanych na cele działalności gospodarczej.

Zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obecnie sprzedaż samochodów osobowych przy nabyciu których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w wysokości 50% lub 60% kwoty podatku, nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł.

W konsekwencji od dnia 1 stycznia sprzedaż samochodu osobowego nabytego przez przedsiębiorcę w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, przy nabyciu którego przysługiwało mu prawo do obniżenia podatku VAT korzysta ze zwolnienia z opodatkowania tym podatkiem bez względu na to, jak długo podatnik wykorzystywał ten samochód w swojej działalności.

Natomiast sprzedaż samochodu osobowego wprowadzonego do działalności gospodarczej oświadczeniem podatnika (samochód zakupiony poza działalnością gospodarczą - podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku VAT) nie korzysta z powyższego zwolnienia, w konsekwencji przy sprzedaż przedsiębiorca powinien zastosować stawkę VAT w wysokości 23%.

UWAGA!

Przedsiębiorca w takim przypadku powinien najpierw wycofać samochód osobowy do majątku prywatnego, a dopiero później dokonać jego sprzedaży, wówczas uniknie obowiązku opodatkowania sprzedaży podatkiem VAT.

Podstawy prawne:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Tekst jedn. Dz. U. 2011 r. Nr 177 poz. 2054 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. 2013 r. poz. 1722)

Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika