VAT 2014. Nowa podstawa opodatkowania.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami ustawy podatku od towarów i usług  podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem natomiast jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza nową definicję podstawy opodatkowania.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. podstawą opodatkowania  będzie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Porady prawne

Analizując powyższy przepis należy stwierdzić, że w nowelizacji ustawodawca zrezygnował z definiowania podstawy opodatkowania przy pomocy pojęcia obrotu.

Po wejściu w życie nowych przepisów podstawą opodatkowania będzie wszytko, co stanowi zapłatę z tytułu sprzedaży.  Zapłata nie będzie musiała przybrać postaci pieniężnej, powinna być to natomiast wielkość, którą można wymierzyć w pieniądzu i obejmować będzie całe świadczenie należne od nabywcy.

Bez znaczenia pozostanie też fakt, czy zapłata będzie stanowić kwotę otrzymaną od nabywcy czy też osoby trzeciej. Podstawę opodatkowania stanowić będzie nie kwota faktycznie zapłacona przez kontrahenta, a całość  należnego od niego świadczenia.

e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika