Wewnątrzwspólnotowa dostawa nowych środków transportu oraz odzyskanie podatku naliczonego

Jakie zasady należy stosować przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu?

Dla podatników VAT, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, nie ma żadnych specjalnych systemów odliczania podatku VAT od nabycia nowych środków transportu, które następnie zostały sprzedane podatnikowi unijnemu. Podatnicy ci odliczają bowiem podatek na zasadach ogólnych.

Regulacje szczególne zostały natomiast przewidziane dla podmiotów, które dokonały okazjonalnej dostawy nowego środka transportu, i które nie są podatnikami VAT z tytułu wykonywania innych czynności. Zgodnie z zasadami ogólnymi, w przypadku dostawy nowych środków transportu, podatnikiem z tego tytułu jest nabywca, bez względu na status podatkowy sprzedawcy i nabywcy. Aby wyeliminować zjawisko podwójnego opodatkowania, został uruchomiony system zwrotu podatku należnego u dostawcy (skoro bowiem nie jest on podatnikiem VAT, to inaczej nie odzyskałby podatku, który zapłacił przy zakupie, zaś nabywca opodatkowałby nabycie, co powodowałoby podwójne opodatkowanie).

Porady prawne

Ile zwrotu podatku podatnik może otrzymać? 

U podatnika, który dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu i który nie jest podatnikiem VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi kwota stanowiąca równowartość 22% kwoty należnej z tytułu dostawy nowego środka transportu, nie wyższa jednak niż kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzającej nabycie tego środka lub dokumencie celnym, albo podatku zapłaconego przez tego podatnika od wewnątrzwspólnotowego nabycia tego środka. Podatnik taki może otrzymać zwrot podatku do wysokości tej kwoty.

Przykład:

 • Pan Kowalski nabył nowy środek transportu za kwotę 60.000 zł plus 13.200 zł VAT. Następnie środek ten został przez Pan Kowalskiego sprzedany na rzecz Pana Klausa z Niemiec za kwotę 80.000 zł. Kwotę do zwrotu Pan Kowalski wylicza następująco:

  • 22% x 80.000 zł = 17.600 zł

  • Limit odliczenia wynosi jednak 13.200 zł i taki właśnie zwrot otrzyma Pan Kowalski.

Jak należy występować o zwrot podatku?

Procedura wystąpienia o zwrot podatku została określona przez Ministra Finansów w rozporządzeniu fakturowym [§ 3 rozporządzenia fakturowego]. Urząd nie dokona zwrotu podatku z urzędu, gdyż niezbędny jest w tej mierze wniosek podatnika. Wniosek należy zawrzeć w deklaracji VAT-11, którą składa się do ostatniego dnia miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy. Do deklaracji należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. dokumenty potwierdzające wywóz nowego środka transportu z terytorium kraju i dostarczenie tego środka do nabywcy na terytorium innego, niż terytorium kraju, państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej;

 2. dokument, z którego wynika kwota podatku naliczonego, o zwrot której podatnik wnosi.

Po rozpatrzeniu wniosku o zwrot kwoty podatku ww. dokumenty podlegają ostemplowaniu pieczęcią urzędu skarbowego oraz przedziurkowaniu, w celu uniknięcia ponownego ich użycia.

Kiedy podatnik otrzyma zwrot podatku?

Zwrot podatku następuje na rachunek bankowy podatnika w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej wraz z dokumentami. Urząd skarbowy może jednak przedłużyć termin zwrotu, jeżeli uzna, że wymaga on wyjaśnienia. Jeśli postępowanie wyjaśniające wykaże zasadność zwrotu, wówczas podatnik otrzyma nie tylko zwrot, ale również połowę odsetek za zwłokę. Po dokonaniu zwrotu kwoty podatku urząd skarbowy zwraca ostemplowane oraz przedziurkowane dokumenty podatnikowi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.  U. 2004 r., Nr 54, poz. 535, ze zm.);

 • Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 r., Nr 90, poz. 756);

 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia  27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 r., Nr 97, poz. 970, ze zm.)


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika