Wysokość kar za klauzule niedozwolone w regulaminie

Występowanie klauzul niedozwolonych w regulaminie sklepu, który obowiązuje także konsumenta może skutkować wszczęciem przeciwko przedsiębiorcy postępowania sądowego – na skutek pozwu o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone lub administracyjnego – wszczynanego z urzędu lub na wniosek przez Prezesa UOKiK. Przegranie każdego z tych postępowań wiąże się z konsekwencjami finansowymi dla przedsiębiorcy.

Aktualnie coraz głośniejsze stają się przypadki wykorzystywania postępowania o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone w sposób, delikatnie mówiąc, niezgodny z celem tego postępowania. Okazuje się bowiem, iż stowarzyszenia lub kancelarie prawne podejmują się reprezentacji od kilku do kilkunastu konsumentów i w sprawie każdego z nich kierują do sądu pozew o uznanie za niedozwolone tego samego postanowienia regulaminu sklepu. W efekcie przedsiębiorca otrzymuje np. 15 pozwów i każdy z nich dotyczy tej samej klauzuli niedozwolonej.

Jakie mogą być konsekwencje finansowe takiego postępowania? Każdy pozew zawiera żądanie obciążenia pozwanego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa procesowego. W skład kosztów postępowania wchodzi także obowiązkowe opublikowanie klauzuli niedozwolonej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zatem przykładowe koszty jakie może ponieść przedsiębiorca w przypadku przegranej kształtują się następująco:

1. Koszty postępowania sądowego

Wylicza je sąd wg uznania, nie jest możliwe ich precyzyjne określenie. Kwota ta może się wahać w granicach od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

2. Zwrot kosztów zastępstwa procesowego:

- 60 zł

3. Koszt publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:

- 0,70 zł za każdy znak (litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami), nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie.

Dla przykładu podajemy koszt publikacji postanowienia wpisanego do rejestru klauzul niedozwolonych pod nr 5332 o treści: "Podczas odbioru towaru, Kupujący jest obowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Jeśli jej stan sugeruje wcześniejsze otwarcie lub zniszczenie zawartości, Kupujący winien sporządzić protokół w obecności pracownika Poczty Polskiej. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane jedynie w przypadku przedstawienia protokołu uszkodzenia podpisanego przez w/w pracownika". Klauzula zawiera 390 znaków. A zatem 390 znaków x 0,70 zł daje 270 zł.

Sumując powyższe koszty przegrana w jednej sprawie może oznaczać stratę w wysokości ok. 330 – 700 zł (w zależności od kosztów postępowania). Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że takich pozwów jest 15 to kwota straty staje się znaczna.

 e-prawnik.pl


Zespół
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika